Rahoitus ja hankkeet

MAAKUNTALIITON EAKR-PÄÄTÖKSET

2018

28.8.2018

Uudet kokonaisvaltaiset toimintamallit biokaasun tuotannon materiaalitehokkuden ja lopputuotteiden kierrätyslannoitevalmistepotentiaalin parantamisessa
Uudet kokonaisvaltaiset toimintamallit biokaasun tuotannon materiaalitehokkuden ja lopputuotteiden kierrätyslannoitevalmistepotentiaalin parantamisessa (EURA2014)

20.6.2018

Uudet kiertotalouspohjaiset menetelmät jätekeskusten ja teollisuusalueiden hulevesien käsittelyyn
Uudet kiertotalouspohjaiset menetelmät jätekeskusten ja teollisuusalueiden hulevesien käsittelyyn (EURA2014)

Termolaite - Puun lämpökäsittelyn tutkimuslaitteiston kehittäminen
Termolaite - Puun lämpökäsittelyn tutkimuslaitteiston kehittäminen (EURA2014)

Fisu-postilla järvikalat liikkeelle
Fisu-postilla järvikalat liikkeelle (EURA2014)

27.3.2018

Lähde luomun matkaan
Lähde luomun matkaan (EURA2014)

Etelä-Savo kestävän vapaa-ajan asumisen ykkösalueeksi
Etelä-Savo kestävän vapaa-ajan asumisen ykkösalueeksi (EURA2014)

Metsähakkeen laadun parantaminen ja hankintajärjestelmän tehostaminen jatkuvatoimisen
laadunmittauksen tuottaman informaation avulla (JATKUMO)

Metsähakkeen laadun parantaminen ja hankintajärjestelmän tehostaminen jatkuvatoimisen
laadunmittauksen tuottaman informaation avulla (JATKUMO) (EURA2014)

Teknologia-alan arvoketjujen vähähiiliset ratkaisut ja digitaalinen hallinta vienti- ja
kansainvälistymisvalmiuksien edistämiseksi - DCFB

Teknologia-alan arvoketjujen vähähiiliset ratkaisut ja digitaalinen hallinta vienti- ja
kansainvälistymisvalmiuksien edistämiseksi - DCFB (EURA2014)

22.02.2018

Selluloosa ja selluloosajohdannaiset elintarvikkeissa
Selluloosa ja selluloosajohdannaiset elintarvikkeissa (EURA 2014)

SmartTree - eliittitaimien tuotantoteknologian kehittäminen
SmartTree - eliittitaimien tuotantoteknologian kehittäminen (EURA 2014)

Teollisen ekosysteemin kehittämishanke
Teollisen ekosysteemin kehittämishanke (EURA 2014)

Veget ja hiilet haltuun pk-ruokapalveluyrityksissä
Veget ja hiilet haltuun pk-ruokapalveluyrityksissä (EURA 2104)

2017

19.12.

Palosuojauksella uutta liiketoimintaa lämpöpuuklusterille
Palosuojauksella uutta liiketoimintaa lämpöpuuklusterille (EURA 2014)

30.11.

Datasta hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen palveluja
Datasta hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen palveluja (EURA2014)

Digitalia - Digitaaliset aineistot käyttöön
Digitalia - Digitaaliset aineistot käyttöön (EURA2014)

Älykäs hyvinvointilaboratorio
Älykäs hyvinvointilaboratorio (EURA 2014)

4.10

Töihin -Metsä- ja logistiikka-alan työvaltaisen oppimisen kehittäminen Etelä-Savossa
Töihin -Metsä- ja logistiikka-alan työvaltaisen oppimisen kehittäminen Etelä-Savossa (EURA2014)

28.9.2017

EAKR rahoituspäätös / Visit Saimaa
EAKR rahoituspäätös / Visit Saimaa (Eura 2014)

EAKR rahoituspäätös / Perinteisestä  jätevedenpuhdistamosta kohti resurssitehdasta
EAKR rahoituspäätös / Perinteisestä jätevedenpuhdistamosta kohti resurssitehdasta (Eura 2014)

EAKR rahoituspäätös / Kansainvälisyyttä ja kasvua PK-yrityksiin
EAKR rahoituspäätös / Kansainvälisyyttä ja kasvua PK-yrityksiin (Eura 2014)

EAKR rahoituspäätös / Puhdistamolietteet hyötykäyttöön
EAKR rahoituspäätös / Puhdistamolietteet hyötykäyttöön (Eura 2014)

EAKR rahoituspäätös / Hallinnon paperiaineistojen digitoinnin suunnitteluprojekti 
EAKR rahoituspäätös / Hallinnon paperiaineistojen digitoinnin suunnitteluprojekti (Eura2014)

21.6.2017

EAKR rahoituspäätös / Savonlinna International Education Center OY:n valmistelutyö ja perusedellytysten testaaminen koulutusvientiä varten
EAKR rahoituspäätös / Savonlinna International Education Center OY:n valmistelutyö ja perusedellytysten testaaminen koulutusvientiä varten (Eura2014)

-----------------

21.6.2017

EAKR rahoituspäätös / EcoSairila -Shaoxing yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen
EAKR rahoituspäätös / EcoSairila -Shaoxing yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen (Eura2014)

-----------------

21.6.2017

EAKR rahoituspäätös / Kestävä puujulkisivu hiiltämällä - PINTAMOD
EAKR rahoituspäätös / Kestävä puujulkisivu hiiltämällä - PINTAMOD (Eura2014)

---------------

21.6.2017

EAKR rahoituspäätös / Kuidun uudet mahdollisuudet - KUUMA
EAKR rahoituspäätös / Kuidun uudet mahdollisuudet - KUUMA (Eura2014)

-----------------

5.5.2017

EAKR rahoituspäätös / TUMA CO2 - Digileanillä kohti vähähiilisempää tuotantoa
EAKR rahoituspäätös / TUMA CO2 - Digileanillä kohti vähähiilisempää tuotantoa (Eura2014)

---------------

5.5.2017

EAKR rahoituspäätös / Exit Business - Yritykset myyntikuntoon
EAKR rahoituspäätös / Exit Business - Yritykset myyntikuntoon (Eura2014)

----------------

5.5.2017

EAKR rahoituspäätös / Kohti vastuullista matkailua
EAKR rahoituspäätös / Kohti vastuullista matkailua (Eura2014)

----------------

24.3.2017

EAKR rahoituspäätös / Energiatehokkaan asumisen mittaus- ja kehitysympäristö - Digitalo
EAKR rahoitsupäätös / Energiatehokkaan asumisen mittaus- ja kehitysympäristö - Digitalo (Eura2014)

---------------

24.3.2017

EAKR rahoituspäätös / Crossborder Corridor for Business Development
EAKR rahoituspäätös / Crossborder Corridor for Business Development (Eura2014)

---------------

24.3.2017

EAKR rahoituspäätös / Sotahistoria - menneisyys innovaatioympäristönä (lisäraha)
EAKR rahoituspäätös / Sotahistoria - menneisyys innovaatioympäristönä (lisäraha) (Eura2014)

----------------

27.2.2017

EAKR rahoituspäätös / Tulevaisuuden älykkäät hyvinvointi- ja ruokapalvelut
EAKR rahoituspäätös / Tulevaisuuden älykkäät hyvinvointi- ja ruokapalvelut (Eura2014)

-----------------

27.2.2017

EAKR rahoituspäätös / Metsä ja ympäristö - puhdas ja älykäs tulevaisuus
EAKR rahoituspäätös / Metsä ja ympäristö - puhdas ja älykäs tulevaisuus (Eura2014)

------------------

27.2.2017

EAKR rahoituspäätös / Biohiilellä puhtaampi ympäristö ja uutta liiketoimintaa Etelä-Savoon - Bioli
EAKR rahoituspäätös / Biohiilellä puhtaampi ympäristö ja uutta liiketoimintaa Etelä-Savoon - Bioli (Eura2014)

-------------------

27.2.2017

EAKR rahoituspäätös / JOUKO - Joustava kotitalous
EAKR rahoituspäätös / JOUKO - Joustava kotitalous (Eura2014)

---------------------------------

2016

22.12.2016

EAKR rahoituspäätös / Kuitu3 - Biotalouden tutkimuksen ja osaamisen kehittämisympäristö
EAKR rahoituspäätös / Kuitu3 - Biotalouden tutkimuksen ja osaamisen kehittämisympäristö (Eura2014)

------------------

22.12.2016

EAKR rahoituspäätös / Energiatehokkaiden taloteknisten ratkaisujen kehittäminen – TALOTEK2 (lisärahoitus)
EAKR rahoituspäätös / Energiatehokkaiden taloteknisten ratkaisujen kehittäminen – TALOTEK2 (lisärahoitus) (Eura2014)

-------------------

2.12.2016

EAKR rahoituspäätös / Terveysteknologialla tehokkuutta Etelä-Savoon
EAKR rahoituspäätös / Terveysteknologialla tehokkuutta Etelä-Savoon (Eura2014)

--------------------

2.11.2016

EAKR rahoituspäätös / Metsäbiomassan koostumuksen online-mittausmenetelmän kehittäminen ja testaaminen tuotantoprosessien automatisoimiseksi
EAKR rahoituspäätös / Metsäbiomassan koostumuksen online-mittausmenetelmän kehittäminen ja testaaminen tuotantoprosessien automatisoimiseksi (Eura2014)

--------------------

2.11.2016

EAKR rahoituspäätös / Metsiin - metsäalan kehittämishanke investointiosio
EAKR rahoituspäätös / Metsiin - metsäalan kehittämishanke investointiosio (Eura2014)

---------------------

2.11.2016

EAKR rahoituspäätös / Hajautettu energiantuotanto biohiilipelleteillä
EAKR rahoituspäätös / Hajautettu energiantuotanto biohiilipelleteillä (Eura2014)

---------------------

2.11.2016

EAKR rahoituspäätös / BIOCOM-mikrokiteinen selluloosa kumiseoksissa
EAKR rahoituspäätös / BIOCOM-mikrokiteinen selluloosa kumiseoksissa (Eura2014)

----------------------

2.11.2016

EAKR rahoituspäätös / Savonlinnan elinkeinoelämän valmistautuminen Parikkalan rajanylityspaikan kansainväliseen avaamiseen
EAKR rahoituspäätös / Savonlinnan elinkeinoelämän valmistautuminen Parikkalan rajanylityspaikan kansainväliseen avaamiseen (Eura2014)

------------------------

10.10.2016

EAKR rahoituspäätös / Jätevedenpuhdistamosta resurssitehtaaksi
EAKR rahoituspäätös / Jätevedenpuhdistamosta resurssitehtaaksi (Eura2014)

------------------------

10.10.2016

EAKR rahoituspäätös / Älytunnisteteknologian kehittäminen ja alueellinen demonstrointi metsäalalla (Metsä-ID)
EAKR rahoituspäätös / Älytunnisteteknologian kehittäminen ja alueellinen demonstrointi metsäalalla (Metsä-ID) (Eura2014)

-------------------------

10.10.2016

EAKR rahoituspäätös / Biomassaprosessien laboratorio 2
EAKR rahoituspäätös / Biomassaprosessien laboratorio 2 (Eura2014)

--------------------------

01.07.2016
EAKR rahoituspäätös / Paikkaperustainen hyvinvointitieto ja elinvoimakunnan hyvinvointiratkaisut
EAKR rahoituspäätös / Paikkaperustainen hyvinvointitieto ja elinvoimakunnan hyvinvointiratkaisut (Eura2014)

--------------------------

01.07.2016
EAKR rahoituspäätös / Viilun modifiointi
EAKR rahoituspäätös / Viilun modifiointi (Eura2014)

---------------------------

06.06.2016
EAKR rahoituspäätös / Asumisen energiatehokkuuden parantaminen sisäilman hallinnan avulla -InFlow
EAKR rahoituspäätös / Asumisen energiatehokkuuden parantaminen sisäilman hallinnan avulla -InFlow (Eura2014)

---------------------------

16.03.2016
EAKR rahoituspäätös / Kohti vähähiilistä matkailua Etelä-Savossa (VÄHIMAT)
EAKR rahoituspäätös / Kohti vähähiilistä matkailua Etelä-Savossa (VÄHIMAT) (Eura2014)

----------------------------

11.02.2016
EAKR rahoituspäätös / Biojalostamoinvestointien edistäminen ja valmistelu Etelä-Savossa 2016-17
EAKR rahoituspäätös / Biojalostamoinvestointien edistäminen ja valmistelu Etelä-Savossa 2016-17 (Eura2014)

---------------------------

2015

16.12.2015
EAKR rahoituspäätös / Vihreät materiaalit ja menetelmät - kohti hiilineutraalia ja päästötöntä tulevaisuutta
EAKR rahoituspäätös Vihreät materiaalit ja menetelmät - kohti hiilineutraalia ja päästötöntä tulevaisuutta (Eura2014)

--------------------------

16.12.2015
EAKR rahoituspäätös / Sotahistoria - menneisyys innovaatioympäristönä
EAKR rahoituspäätös nro A71327 Sotahistoria - menneisyys innovaatioympäristönä (Eura2014)

---------------------------

16.12.2015
EAKR rahoituspäätös / Smart shape memory solutions for creating new business in the region
EAKR rahoituspäätös Smart shape memory solutions for creating new business in the region (Eura2014)

----------------------------

16.12.2015
EAKR rahoituspäätös / Laajamittaisen tryffelinviljelyn ja taimituotannon kehittäminen
EAKR rahoituspäätös nro A71201 Laajamittaisen tryffelinviljelyn ja taimituotannon kehittäminen (Eura2014)

-----------------------------

3.12.2015
EAKR rahoituspäätös / Memory Park Business Plan
EAKR rahoituspäätös nro A70091 Memory Park Business Plan (Eura2014)

-----------------------------

3.12.2015
EAKR rahoituspäätös / Keskitetyn biojalostamon toimintamalli, raaka-aineet ja mädätejäännöksen käyttökohteet
EAKR rahoituspäätös nro A71236 Keskitetyn biojalostamon toimintamalli, raaka-aineet ja mädätejäännöksen käyttökohteet (Eura2014)