Maakunnan kehittäminen

LIIKENNEJÄRJESTELMÄ

Toimivat liikennejärjestelmät ja maakunnan hyvä saavutettavuus ovat Etelä-Savon ykköstavoitteita liikenteen kehittämisessä. Sujuvat yhteydet erityisesti pääkaupunkiseudulle ja Pietariin ovat tärkeät.

Maakunnan kaksi keskeisintä liikennehanketta ovat Viitostien ja Savonradan kunnostus. Kuitenkin myös vähäliikenteisten teiden kunnossapito on tärkeää.

Etelä-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui vuonna 2004. Itä-Suomen ensimmäinen yhteinen liikennestrategia valmistui vuoden 2011 lopulla. Strategia linjaa liikenteen kehitystä 2010-luvulla ja tavoittelee sujuvuutta, turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Liikennejärjestelmän kehittäminen perustuu Etelä-Savossa yhä vahvemmin Itä-Suomen maakuntien kanssa tehtävään ylimaakunnalliseen liikennestrategiatyöhön sekä seuduilla tehtävään liikennejärjestelmäsuunnittelutyöhön. Myös tekeillä oleva valtakunnallinen (ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö) aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvatyö (ALLI) ja uudet strategiat, kuten Suomen lentoliikenne- ja meriliikennestrategiat, vaikuttavat osaltaan maakunnan liikennejärjestelmän tulevaisuuteen.

Etelä-Savon maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui vuonna 2004. Vuonna 2011 valmistui Itä-Suomen maakuntien yhteinen liikennestrategia.

Etelä-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelma yltää vuoteen 2020 ja sen strategiaosuus vuoteen 2009. Suunnitelma luo alueellista liikennepolitiikkaa ja siinä tarkastellaan kokonaisuutena kaikkia liikenteeseen liittyviä asioita. Suunnitelma tehtiin yhteistyössä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Maakuntahallitus esitti 29 eri taholle, että kukin niistä sitoutuisi toteuttamaan liikennestrategiaa ja allekirjoittaisi liikenteen aiesopimuksen. Aiesopimus allekirjoitettiin Mikkelissä 17. toukokuuta. Sopimuskummpaneita oli vajaat kolmekymmentä, muun muassa Kaakkois-Suomen tiepiiri, Ratahallintokeskus, VR osakeyhtiö, Ilmailulaitos, Itä-Suomen lääninhallitus ja Etelä-Savon Kauppakamari sekä 17 maakunnan kahdestakymmenestä kunnasta.

Aiesopimuksen allekirjoittajat hyväksyivät liikennestrategian ja sitoutuivat edistämään siinä kiireellisimmiksi määriteltyjä liikennehankkeita.