Maakunnan kehittäminen

ETELÄ-SAVON MAAKUNTAOHJELMA

Maakuntaohjelma sovittaa yhteen ne lähivuosien kehittämistoimet, joiden avulla Etelä-Savo pääsee tulevaisuuden päämääriin. Nämä pitkän aikavälin päämäärät määritellään maakuntastrategiassa. Maakuntavaltuusto vahvistaa molemmat asiakirjat sekä maakuntastrategian että maakuntaohjelman.

Etelä-Savon voimassa oleva maakuntaohjelma ohjaa maakunnan kehittämistoimia vuoteen 2017 saakka.

Maakuntavaltuusto hyväksyi uuden ohjelman kesäkuussa 2014. Ohjelma toteuttaa Uusiutuva Etelä-Savo 2020 -maakuntastrategiaa ja sen päätavoitteena on muuttovoitto ja vahva aluetalous. Ohjelma valmisteltiin laajassa ja vuorovaikutteisessa yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa.

Lisätietoja maakuntaohjelmasta ja toimeenpanosuunnitelmasta antavat aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen ja ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva ja  Etelä-Savon maakuntaliitosta, puh. 015 - 321 130, etunimi.sukunimi(at)esavo.f