Maakunnan kehittäminen

Etelä-Savon maakuntaohjelma

Maakuntaohjelma sovittaa yhteen ne lähivuosien kehittämistoimet, joiden avulla Etelä-Savo pääsee tulevaisuuden päämääriin. Nämä pitkän aikavälin päämäärät määritellään maakuntastrategiassa. Maakuntavaltuusto vahvistaa molemmat asiakirjat sekä maakuntastrategian että maakuntaohjelman.

Etelä-Savon voimassa oleva maakuntaohjelma ohjaa maakunnan kehittämistoimia vuoteen 2017 saakka.

Maakuntavaltuusto hyväksyi ohjelman kesäkuussa 2014. Ohjelma toteuttaa Uusiutuva Etelä-Savo 2020 -maakuntastrategiaa ja sen päätavoitteena on muuttovoitto ja vahva aluetalous. Ohjelma valmisteltiin laajassa ja vuorovaikutteisessa yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa.

Valtuusto hyväksyi Puhtaasi Paras! - Etelä-Savo Saimaan maakunta 2030 - strategian joulukuussa 2016. Tulevalle nelivuotiskaudelle 2018-2021 laadittava uusi maakuntaohjelma valmistellaan tuoreen maakuntastrategian linjausten pohjalta. Prosessi etenee niin, että valtuusto voi hyväksyä uuden ohjelman vuoden 2017 lopulla. Ohjelma valmistellaan vuorovaikutteisessa, kaikille osapuolille avoimessa ja osallistavassa prosessissa. Maakuntaohjelmasta tehdään lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi ja sen pohjalta tehtävä ympäristöselostus.

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma kytkee maakuntaohjelman valtion budjettiin. Sen laativat joka vuosi maakuntaliitto ja valtion aluehallintoviranomaiset yhdessä. 

Etelä-Savon maakuntaohjelmat ja toimeenpanosuunnitelmat

Maakuntahallitus päätti joulukuussa 2016 käynnistää Etelä-Savon maakuntaohjelman 2018-2021 valmistelun tuoreen maakuntastrategian linjausten pohjalta. Valmisteluprosessi etenee työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaisesti siten, että maakuntavaltuusto voi hyväksyä uuden ohjelman vuoden 2017 viimeisessä kokouksessa.

Nyt laadittavat maakuntaohjelmat valmistellaan meneillään olevan maakuntauudistuksen synnyttämässä hallinnon ja toimintatapojen muutostilanteessa, joten niiden rooli on keskeinen aluekehittämisen linjausten ja jatkuvuuden pohjana uusien maakuntien aloittaessa työnsä. Maakuntaohjelma sisältää maakunnan mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, maakunnan kehittämisen kannalta keskeisimmät kehittämiskokonai-suudet ja muut olennaiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Maakuntaohjelma valmistellaan yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien, korkeakoulujen ja oppilaitosten sekä alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen, maakunnan asukkaiden ja yritysten kanssa.

Tuore maakuntastrategia linjaa ohjelman painotukset. Maakuntavaltuusto hyväksyi vuoden 2016 aikana laajassa yhteistyössä valmistellun Etelä-Savo 2030 -maakuntastrategian joulukuussa. Strategiaa pohjusti sitä edeltänyt Etelä-Savon tulevaisuuden skenaariot -ennakointityö, jossa tarkasteltiin ulkopuolisen maailman vaihtoehtoisia kehityskulkuja.

Ohjelma valmistellaan vuorovaikutteisessa, kaikille osapuolille avoimessa ja osallistavassa prosessissa. Ohjelman sisältövalmistelu tehdään edeltävän strategiatyön tapaan työpajatyöskentelyn ja olemassa olevien yhteistyöverkostojen pohjalta osallistavilla yhteistyömenettelyillä. Ohjelmasisältöä tuotetaan myös muissa maakuntaliiton työprosesseissa ja eri tarpeisiin kootuilla yhteistyöfoorumeilla. Liiton johdolla tehtävä maakunnallinen ennakointityö kytketään myös tiiviisti osaksi ohjelmavalmistelua. Valmistelussa otetaan huomioon myös valtakunnalliset aluekehittämisen linjaukset.

Maakuntaohjelmasta tehdään lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi ja sen pohjalta laadittava ympäristöselostus.

Kansalaiset voivat esittää mielipiteitä maakuntaohjelman sekä sen ympäristöarvioinnin ja -selostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta.

Maakuntaliitto ottaa palautetta vastaan sähköisesti osoitteessa  www.lyyti.in/maakuntaohjelmapalaute tai postitse osoitteella Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli. 

Mielipiteitä voi esittää koko ohjelman laatimisprosessin ajan.


Lisätietoja antavat: aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903; riitta.koskinen@esavo.fi ja ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, 040 757 6698; jyrki.kuva@esavo.fi. Ympäristöarvioinnin valmistelusta lisätietoja antaa ympäristöpäällikkö Sanna Poutamosanna.poutamo@esavo.fi, puh 040 724 9618. 

Etelä-Savon voimassa oleva maakuntaohjelma 2014-2017 ohjaa maakunnan kehittämistoimia vuoteen 2017 saakka.

Maakuntavaltuusto hyväksyi uuden ohjelman kesäkuussa 2014. Ohjelman päätavoitteena on  muuttovoitto ja vahva aluetalous. Ohjelma valmisteltiin laajassa ja vuorovaikutteisessa yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa.

Lisätietoja maakuntaohjelmasta ja toteuttamissuunnitelmista antavat aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, 040 504 5903 ja ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, 040 757 6698, etunimi.sukunimi(at )esavo.fi.

Etelä-Savon maakuntaohjelman 2011-2014 löydät TÄÄLTÄ (pdf)

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma kytkee maakuntaohjelman valtion budjettiin. Sen laativat joka vuosi maakuntaliitto ja valtion aluehallintoviranomaiset yhdessä. Toteuttamissuunnitelma sisältää ne keskeiset käytännön toimet, joiden avulla maakuntaohjelmaa toteutuu. Suunnitelma arvioi myös, kuinka paljon rahaa maakuntaohjelman toteutus kunakin vuonna tarvitsee.

Lisätietoja maakuntaohjelmasta ja toimeenpanosuunnitelmista antavat aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, 040 504 5903 ja ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, 040 757 6698, etunimi.sukunimi(at )esavo.fi.