Jousi
Maakuntahallitus kokoontui 27.8.2018
Maakuntahallitus kokoontui 27.8.2018

Elokuun kokouksessa keskusteltiin Heinäveden kaivoshankkeesta, maakuntauudistuksen aikataulumuutoksesta ja sen vaikutuksista Etelä-Savon maakuntaliiton toimintaan ja talouteen. Kokouksessa linjattiin maakuntaliiton osallistuminen perusteilla olevaan kolmen maakunnan talous- henkilöstö- ja ICT-hallinnon yhtiöön. Hankerahoituksesta tehtiin neljä päätöstä ja Etelä-Savon vuoden kyläksi nimettiin Lohilahden kylä Sulkavalta.

Yhteistyö Euroopan ulkorajalla käynnistyy
Yhteistyö Euroopan ulkorajalla käynnistyy

Suomen ja Venäjän välillä sekä Pohjoiskalotin alueella toteutettavien rajat ylittävien yhteistyöohjelmien Kaakkois-Suomi - Venäjän, Kolarcticin ja Karelian toiminta käynnistyy 1. lokakuuta 2018. Ohjelmat tukevat toimintaa, jolla parannetaan alueiden saavutettavuutta, ympäristönsuojelua sekä yritysten toimintaedellytyksiä.

Maakuntien yhteistyöryhmät ovat jatkossa vahvoja sidosryhmäfoorumeita
Maakuntien yhteistyöryhmät ovat jatkossa vahvoja sidosryhmäfoorumeita

Maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä maakunnat pohtivat sidosryhmäyhteistyön koko kuvaa ja eri toimialojen yhteistyötarpeita. Nykyisellään maakunnissa toimii maakunnan yhteistyöryhmä (MYR), joka on ainutlaatuinen maakunnan keskeisistä toimijoista muodostuva joukko. Uudistuksen jälkeen MYR:in rooli tulee olemaan vahvasti maakunnan elinvoiman edistämisessä.

Etelä-Savon ilmastoasioiden tilannekatsaus 2018 on valmistunut
Etelä-Savon ilmastoasioiden tilannekatsaus 2018 on valmistunut

Savon ilmasto-ohjelma 2025 julkaistiin vuonna 2013. Ohjelmalla on kolme päätavoitetta; saada kasvihuonekaasupäästöjä vähenemään, edistää ilmastoystävällisiä liiketoimintamahdollisuuksia vuoteen 2025 mennessä ja sopeuttaa toimintaa ilmastonmuutoksen haasteisiin. Tilannekatsaus 2018 kertoo Etelä-Savon ilmaston tilanteen.

Kulttuuria hoivakoteihin -pilotti Linnalan opistossa
Kulttuuria hoivakoteihin -pilotti Linnalan opistossa

Savonlinnan Linnalan opisto koulutti vapaaehtoisia ohjaamaan yhteislaulua hoivakotien asukkaille Kulttuuria hoivakoteihin -pilotissa. Tavoitteena oli luoda uusi toimintamalli, jonka avulla kansalaisopisto ja palvelukodit voivat yhdessä houkutella vapaaehtoisia mukaan toimintaansa. Pilotista saatu palaute oli erittäin positiivista ja toiminnalle kaavaillaan jatkoa. Kulttuuria hoivakoteihin -pilotti toteutettiin osana Etelä-Savon maakuntaliiton koordinoimaa Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon -hanketta.