Tietopalvelu

JOUSI-UUTISKIRJE

JOUSI on Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti, joka kertoo keskeisiä ja ajankohtaisia asioita maakunnan aluekehityksestä, aluesuunnittelusta ja edunvalvonnasta. JOUSI julkaistaan pääsääntöisesti maakuntahallituksen kokousviikkojen perjantaina. 

LUE UUSIN JOUSI

Tilaa JOUSI

Henkilötietolaki (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste
Laatimispäivä 5.11.2015

1. Rekisterinpitäjä:
Etelä-Savon Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö:
Etelä-Savon maakuntaliitto, Teppo Leinonen
yhteyspäällikkö
puh. 044 770 0592
teppo.leinonen@esavo.fi

3. Rekisterin nimi:
JOUSI-tiedotuslehden postituslista

4. Rekisterin käyttötarkoitus:
Etelä-Savon maakuntaliittoa koskeva tiedottaminen sähköpostitse ja postitse.

5. Rekisterin tietosisältö:
Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteritieto kerätään ja päivitetään yritysten julkisilta www-sivuilta sekä henkilöiltä erikseen keräten.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Etelä-Savon maakuntaliitto ei luovuta tietoja ulkopuolisille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Etelä-Savon maakuntaliitto säilyttää rekisterin sähköisesti salasanalla ja käyttäjätunnuksella suojatussa ympäristössä, johon vain Etelä-Savon maakuntaliiton www-sivujen ylläpitäjillä on käyttöoikeudet.

9. Rekisteritietojen tarkistaminen:
Henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteritiedot henkilötietolain 26 § mukaisesti arkipäivisin klo 9.00 - 16.00 välisenä aikana. Henkilö voi myös pyytää korjaamaan häntä koskevia tietoja tai lisäämään hänet postituksen estolistalle ottamalla yhteyttä rekisterin yllämainittuihin ylläpitäjiin tai uutiskirjeessä olevan linkin kautta.