Maakunnan kehittäminen

Älykäs erikoistuminen ja näppärät arjen ratkaisut

Älykäs erikoistuminen ja näppärät arjen ratkaisut

Vesi, metsä ja ruoka muodostavat Etelä-Savon älykkään erikoistumisen ytimen. Vesitutkimuksessa maakunnassa on osaamista ratkaista globaaleja ympäristöongelmia. Metsäklusteri on Suomen metsäisimmässä maakunnassa tutkimuksen ja tuotekehityksen keskiössä. Ruoka on Etelä-Savossa matkailupalveluiden keskeinen osa, mutta ruoka on myös osa innovaatiotoimintaa. Etelä-Savossa lähiruoka ja luomu ovat elintarviketurvallisuuden tutkimuksen kehitystyön kohteena. Biotalous eteläsavolaisittain tarkoittaa näiden kolmen kärkialan huippuosaamista ja vuorovaikutteista yhteistyötä. Nämä innovaatiotoiminnan ja korkean osaamisen veturit tukevat alueen yrityksiä tutkimuksessa ja tuotekehityksessä sekä lopputuotteiden kaupallisille markkinoille saattamisessa. Avainasemassa ovat digitaaliset innovaatiot, toimintakonseptit ja sovellukset.

Hyvästäkään lähtötilanteesta ei päästä eteenpäin ellei innovaatiotoiminnan tuloksia saada kaupallisiksi sovelluksiksi ja markkinoille myyntituotteiksi. Vuonna 2030 Etelä-Savossa sijaitsee useita korkeaan osaamiseen perustuvia kansainvälisiä huippuyksiköitä, jotka ovat verkostoituneet laajasti yritysten sekä kehittämis- ja tutkimuslaitosten kanssa.

Maakunnan menestyksen avaimena on vahvan akateemisen innovaatiotoiminnan rinnalla arkea helpottaviin kokeiluihin kannustaminen ja niiden pilotoiminen. Etelä-Savossa on hyvät ja osin vielä hyödyntämättömät mahdollisuudet toimia valtakunnallisten pilottien kokeilumaakuntana.  Tämä edellyttää ripeää reagointivalmiutta ja ennakkoluulotonta asennetta. Etelä-Savossa panostetaan toimiviin innovatiivisiin palveluihin, jotka helpottavat asukkaiden arkea sen eri osa-alueilla aina liikennejärjestelmästä hyvinvointipalveluihin. 

Etelä-Savo - Saimaan maakunta | Strategia 2030