Maakunnan kehittäminen

YHTEISTYÖ JA VAIKUTTAMINEN

EDUNVALVONTA

Etelä-Savon maakuntaliitto valvoo monella tavoin maakunnan, sen kuntien ja asukkaiden etua. Edunvalvonta korostuu liiton tehtävissä yhä enemmän.

Osana edunvalvontaa maakuntaliitto muun muassa vahvistaa kuntien ja kuntayhtymien välistä yhteistyötä, edistää maakuntien henkistä ja aineellista vaurastumista sekä toimii maakunnallisena yhteistyöelimenä kunnallis-, talous-, sosiaali-, kulttuuri-, koulutus- ja elinympäristöasioissa sekä muissa maakunnan kehittämisasioissa.

Edunvalvonnan ja sidosryhmäyhteistyön kautta maakuntaliitto vaikuttaa maakunnan kannalta keskeisiin kysymyksiin maakunnassa ja valtakunnallisesti.