Maakunnan kehittäminen

LIIKENNEJÄRJESTELMÄ

Toimiva liikennejärjestelmä ja maakunnan hyvä saavutettavuus ovat Etelä-Savon ykköstavoitteita liikenteen kehittämisessä. Sujuvat yhteydet erityisesti pääkaupunkiseudulle ja Pietariin ovat tärkeät.

Liikennejärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu:

  • kaikki liikennemuodot kattavasta henkilö- ja tavaraliikenteestä
  • liikennettä palvelevista liikenneverkoista, viestintäyhteyksistä ja tiedosta
  • liikennepalvelulaissa tarkoitetuista palveluista
  • liikennevälineistä
  • liikennettä ohjaavista järjestelmistä

Liikennejärjestelmän kehittäminen perustuu Etelä-Savossa Itä-Suomen maakuntien kanssa tehtävään ylimaakunnalliseen liikennestrategiatyöhön sekä seuduilla tehtävään liikennejärjestelmäsuunnittelutyöhön.

Itä-Suomen liikennestrategia on valmistunut vuonna 2015. Liikennestrategian tavoitteena on tärkeimpien kuljetusten kustannustehokkuuden parantaminen sekä arjen liikkumisen ja matkustamisen helpottaminen. Kärkitoimenpiteet ovat raaka-ainekuljetusten kannalta tärkeiden teiden liikennöitävyyden turvaaminen ja uudet monipuoliset liikennepalvelut arjen matkoja varten. Liikkumista ja kuljetuksia helpottamaan kehitetään reaaliaikaista tietoa hyödyntäviä mobiileja palveluita. Lisätietoa Itä-Suomen liikennestrategiasta löydät Pohjois-Savon ELY-keskuksen sivuilta.

Maakuntauudistuksen ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun liittyen Etelä-Savossa on käynnistetty maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen keväällä 2018. Suunnittelun laadintaa voi seurata täältä.

Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Marko Tanttu,
puh. 044 7700 488.

Itä-Suomen uuden sukupolven liikennejärjestelmä

- mikä muuttuu, mitä pitää muuttaa ja mitä muutokset meiltä vaativat? -
Pohjois-Savon ELY-keskus ja Etelä-Savon maakuntaliitto järjestivät Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät Mikkelissä 1.11-2.11.2017. Päivien esityksen löytävät alla olevista linkeistä pdf-muodossa.

1. päivä
Teema: Liikennejärjestelmä murroksessa - mikä muuttuu?
Avaus - 
Yksikön päällikkö Airi Muhonen, Pohjois-Savon ELY-keskus
Liikkumisen uusi aikakausi - ulottuuko se kehäkolmosen ulkopuolelle? - Toimitusjohtaja Timo Majala, Nodeon Oy
Liikenteen hallinnonalan muutokset - Ylitarkastaja Eeva Ovaska, LVM
Maakuntauudistus ja liikennejärjestelmä - Kehittämispäällikkö Marko Tanttu, Etelä-Savon maakuntaliitto 
Teema: Saadaanko liikenteen päästöt kuriin?
Energia- ja ilmastostrategia ja liikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimat - Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, LVM
Teema: Itäsuomalaisia keinoja päästöjen vähentämiseksi
Tiekartta öljyvapaaseen Pohjois-Karjalaan 2040 - Projektipäällikkö Anniina Kontiokorpi, Pohjois-Karjalan liitto
Liikenteen vaihtoehtoiset polttoaineet Etelä-Savossa - Toimitusjohtaja Erkki Karppanen, Etelä-Savon Energia Oy 
Iisalmi ja Ylä-Savon seutu liikkuvat viksusti - Projektityöntekijä Sari Mulari, Iisalmen kaupunki
Teema: Miten elinkeinoelämän kuljetusketjut tehokkaammiksi?
Valtakunnalliset HCT –käytävät
Liikenneasiantuntija Pekka Ovaska, Liikennevirasto
Saimaan syväväylä osana teollisuuden kuljetusketjuja - Projektisuunnittelija Jukka Hasu, Pohjois-Karjalan liitto
UPM kuljetukset, kommenttipuheenvuoroTehtaanjohtaja Juhani Tenhunen, UPM Plywood 
Logistiikan digitalisointi pk-yrityksissäJohtaja Jussi Peltola Speys Oy

2. päivä
AvausMaakuntajohtaja Pentti Mäkinen, Etelä-Savon maakuntaliitto
Teema: Mitä uutta henkilöliikennepalveluihin?
Henkilöliikennepalveluiden tulevaisuus
Yksikön päällikkö Airi Muhonen, Pohjois-Savon ELY-keskus
Laki liikenteen palveluista – mikä muuttuuNeuvotteleva virkamies Susanna Metsälampi, LVM
Muutokset julkisen liikenteen palveluihin asiakkaan, yrittäjän ja tilaajan näkökulmastaKehityspäällikkö Pipsa Eklund, Trafi 
Henkilöliikennepalveluiden järjestäminen maakuntauudistuksessaJohtava asiantuntija Marja Rosenberg, Liikennevirasto
Teema: Henkilöliikennepalveluiden järjestäminen
Viranomainen ostoksilla muuttuvilla markkinoilla, Paikallisliikenneliiton näkemyksiä
Toiminnanjohtaja Minna Soininen, Paikallisliikenneliitto
Henkilökuljetukset Siun SotessaLogistikko Juha-Matti Alanen, Joensuun kaupunki 
Matkojen yhdistelyn tulevaisuusValvontatarkastaja Kauko Pursiainen, Kuopion kaupunki
Teema: Tieto palveluiden taustalla
Tiedon rajapintojen avaaminen
Joukkoliikenneasiantuntija Martin Johansson, Liikennevirasto
Digiroad- pysäkkitiedon ABCHannele Komulainen, Digiroad-operaattori
Teema: Yritykset kehittämässä henkilöliikennepalveluita
Uusien liikennepalveluiden haasteet ja ratkaisut Itä-Suomessa -
Toimialajohtaja Petri Launonen, Sito 
Uudet liikkumisen ratkaisut - mitä tarjolla Itä-SuomeenLiikenneyrittäjä Pekka Möttö, Tuup Oy 
Uusien taksipalveluiden tuotteistaminenMarkkinointi- ja suhdetoimintakoordinaattori Mari Martikainen, Let's GO TAKSI 
Kehittyvät digitalisaatiopalvelutLiiketoimintajohtaja Harri Leskinen, Savonlinja Oy