Rahoitus ja hankkeet

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ

EU:n rakennerahasto-ohjelmien (EAKR ja ESR) toteutumista Etelä-Savossa ohjaa ja valvoo Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä. Puhetta yhteistyöryhmässä johtaa Soile Kuitunen (SDP) Mikkelistä.

Puheenjohtajan lisäksi ryhmässä on 20 jäsentä. Jäsenistä kolmasosa edustaa maakuntahallintoa eli kuntasektoria, toinen kolmannes valtion kehitysviranomaisia - ELY-keskusta, aluehallintovirastoa (AVI) ja Suomen Metsäkeskusta - ja kolmas kolmannes keskeisimpiä etujärjestöjä. Lisäksi yhteistyöryhmä täydentää osaamistaan asiantuntijoiden avulla. Yhteistyöryhmän asettaa maakuntahallitus.

Yhteistyöryhmän tehtävät

Maakunnan yhteistyöryhmän tehtävä on toteuttaa alueen maakuntaohjelmassa määriteltyjä kehittämistavoitteita eri kehittämisohjelmia ja rahoitusvälineitä käyttäen. Yhteistyöryhmän tehtävät määritellään tarkemmin Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksessä.

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän jäsenet ohjelmakaudella 2014-2020

Puheenjohtaja:
 • Soile Kuitunen, puheenjohtaja, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (varalla Marita Orava)
Kuntaosapuoli:
 • Esko Kilpinen, 1. vpj, Suomen Keskusta (varalla Marja Kauppi)
 • Juha Intke, Suomen Keskusta (varalla Hannu Tiusanen)
 • Maritta Mynttinen, Suomen Keskusta (varalla Jaakko Hänninen)
 • Sanna Metsälä, Suomen Keskusta (varalla Minna Korhonen)
 • Mauri Wessman, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, (varalla Heino Kokkonen)
 • Ritva Suomalainen, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (varalla Hilkka Virtanen)
 • Armi Salo-Oksa, Kansallinen Kokoomus (varalla Ahti Myllys)
 • Pekka Heikkilä, Vihreä liitto (varalla Minna Pöntinen)
Alueviranomaiset:
 • Juha Pulliainen (2. vpj) (varalla Kalevi Pölönen)
 • Pekka Häkkinen (varalla Kirsi Kosunen)
 • Tommi Huttunen (varalla Timo Järvinen)
 • Maija Puurunen (varalla Jukka Kotro)
 • Matti Ruuska (varalla Kirsi Kohonen)
 • Tarja Hämäläinen (varalla Antti Heikkilä)
Järjestöosapuoli:
 • Kari Kokkola (3. vpj) (varalla Sirpa Hakkarainen)
 • Kaija Viljakainen (varalla Kalevi Savolainen)
 • Ari Mäkitalo (varalla Nina Jussi-Pekka)
 • Heikki Hämäläinen (varalla Satu Lipsanen)
 • Vesa Kallio (varalla Jouni Paunonen)
 • Nina Rasola (varalla Heikki Tynkkynen)
aSIANTUNTIJAT:
 • Miia Kuisma
 • Heikki Seila
 • Tuukka Liukko
 • Esa Näätänen
 • Maisa Häkkinen