Maakunnan kehittäminen

KULTTUURIHYVINVOINTI

Taide ja kulttuuri tarjoavat elämyksiä, avaavat uusia näkökulmia ja tuovat ihmisiä yhteen. Tutkimusten mukaan taide ja kulttuuri edistävät myös terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta. Kulttuurin hyvinvointivaikutukset on tiedostettu ja tunnustettu maakunnassa laajasti.

Etelä-Savosta halutaankin kehittää kulttuurihyvinvoinnin edelläkävijä. Prosessin tukemiseksi on laadittu maakunnallinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma vuosille 2019-2021. Kulttuurihyvinvointisuunnitelman toteutumista edistää ja seuraa maakunnallinen kulttuurihyvinvoinnin alueverkosto.

Etelä-Savon kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2019-2021

Etelä-Savon kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2019-2021 on strateginen asiakirja, joka ohjaa maakunnan toimijoita kehittämään kulttuurin ja hyvinvoinnin yhdyspinnoilla olevaa toimintaa. Suunnitelma on tarkoitettu kaikille, jotka pohtivat osallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden tai taiteen ja kulttuurin edistämisen kysymyksiä. Kulttuurihyvinvointisuunnitelma toimeenpanee osaltaan Etelä-Savon maakuntaohjelmaa vuosille 2018-2021.

Suunnitelma on tehty osallistavalla prosessilla monialaisessa yhteistyössä eteläsavolaisten asiantuntijoiden kesken. Suunnitelma toteutettiin osana Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon -hanketta. Suunnitelman tekoa rahoitti Taiteen edistämiskeskus osana Opetus- ja kulttuuriministeriön Prosenttitaiteen periaatteen laajentamisen kärkihanketta.

Tutustu kulttuurihyvinvointisuunnitelmaan tästä:

Lisätietoja antavat kehittämispäällikkö Heli Gynther, puh. 040 773 7285 ja kehittämispäällikkö Eveliina Pekkanen, 044 770 0591, (etunimi.sukunimi@esavo.fi).

Etelä-Savon kulttuurihyvinvointiverkosto Taikuhyve

Etelä-Savosta halutaan kehittää kulttuurihyvinvoinnin edelläkävijä. Prosessin tukemiseksi on laadittu maakunnallinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma vuosille 2019-2021. Kulttuurihyvinvointisuunnitelman työstämiseen osallistui laaja joukko yhteistyötahoja ja henkilöitä. Heidän keskuudestaan on muodostunut verkosto – Taikuhyve - joka jatkaa maakunnallisena kulttuurihyvinvoinnin alueverkostona. 

Taikuhyve on monialainen ja moniammatillinen yhteistyöverkosto, joka

  • kehittää kulttuurin ja hyvinvoinnin yhdyspinnoilla olevaa toimintaa
  • vahvistaa terveyttä ja hyvinvointia edistävää taide- ja kulttuuritoimintaa 
  • edistää ja seuraa Etelä-Savon kulttuurihyvinvointisuunnitelman toteuttamista
  • kokoaa toimijoita yhteen ja toimii vuorovaikutus- ja viestintäkanavana

Taikuhyve on samalla Etelä-Savon Taikusydän-alueverkosto. Taikusydän on taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksien kehittämisen ja viestinnän valtakunnallinen yhteistyöverkosto. Taikusydän-verkostossa kehitetään ja levitetään verkoston kanssa ratkaisuja, joilla taiteen ja kulttuurin sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhteistyö saadaan pysyväksi osaksi hyvinvointia edistäviä palveluita.

Taikuhyvettä koordinoivat yhteistyössä Etelä-Savon maakuntaliiton kehittämispäälliköt Heli Gynther ja Eveliina Pekkanen. Heidän tukenaan toimii ydinryhmä, joka suunnittelee ja toteuttaa verkostotoimintaa.

Taikuhyveen tavoitteena on tarjota kaikille avoimia keskustelufoorumeita kaksi kertaa vuodessa. Foorumeissa jaetaan hyviä käytäntöjä, ratkaistaan alueen haasteita ja suunnitellaan yhdessä tulevaisuutta.

Lisätietoja antavat kehittämispäällikkö Heli Gynther, puh. 040 773 7285 ja kehittämispäällikkö Eveliina Pekkanen, 044 770 0591, (etunimi.sukunimi@esavo.fi).