Maakunnan kehittäminen

OSAAMINEN JA INNOVAATIOT

Osaamisen ja tutkimuksen kehittäminen

Maakunnan menestyksen ja kestävän kasvun merkittävä osatekijä on tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta. TKI-toiminnan tavoitteena on kaupallistaa maakunnan osaamispohjaisia toimialoja sekä aktivoida ja kehittää uusia ja kasvavia erikoistumissuuntia. Lähtökohtana on alueen elinkeino- ja työelämän tarpeista nouseva soveltava tutkimus, jota toteutetaan tiiviissä yhteistyössä elinkeino- ja työelämän, tutkimuslaitosten sekä korkeakoulujen, yliopistojen ja oppilaitosten kanssa. Tämä edellyttää toimenpiteitä, jotka pohjautuvat maakunnan vahvuuksiin ja pitkäjänteiseen osaamisen kehittämiseen sekä valikoituun älykkääseen erikoistumiseen. Maakuntaliitto on mukana kehittämässä väestön ammatillista osaamisympäristöä.

Etelä-Savon älykäs erikoitumisen pohjautuu metsään, veteen ja ruokaan. Erikoistumisen kärkinä ovat metsäbiomassan uudet tuotteet ja tuotantoprosessit; puhtaan veden teknologiat ja konseptit; sekä ruokaketjun puhtaus ja turvallisuus. Kaikkiin kolmeen kärkeen linkittyy digitaalisuus sekä palveluinnovaatiot. Älykkään erikoistumisen strategian painopisteet ohjaavat muun muassa EU:n rakennerahastorahojen ja muiden kehittämisrahojen käyttöä.

Lisätietoja antavat:
 
Kehittämispäällikkö Anne Kokkonen
puh. 044 770 0512.

Kehittämispäällikkö Tomi Heimonen
puh. 050 522 8587

Lue älykkään erikoistumisen strategia tästä linkistä.

Elinkeinot murroksessa 

Etelä-Savo on mukana yhtenä Itä- ja Pohjois-Suomen alueen seitsemästä maakunnasta (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi) Euroopan Komission Elinkeinot murroksessa pilotoinnissa (Regions in Industrial Transition). Elinkeinot murroksessa -pilotoinnissa on mukana kaikkiaan 12 eurooppalaista aluetta, jotka haluavat vastata oman alueensa kehityshaasteisiin erityisesti osaavan työvoiman puutteen, korkean hintatason tuotetuotannon edistämisen ja teollisuuden taantuman ehkäisemisen osalta. Itä- ja Pohjois-Suomen alueella on oma, yhteinen älykkään erikoistumisen strategia, johon on koottu alueen yksittäisten maakuntien vahvuuksia sekä osaamis- ja kasvualoja yhteiseksi kokonaisuudeksi. Strategian jalkauttamisen sekä yhteistyöverkostojen rakentamisen ja parantamisen tueksi Lapin liitto toteuttaa 1.4.2019-30.3.2021 välisenä aikana Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa -Strategiasta käytäntöön -hanketta, jonka toteutukseen jokainen alueen maakunta osallistuu.    

Etelä-Savon maakuntastrategian ja maakuntaohjelman pohjalta edistetään Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistyön lisäksi myös Etelä-Savon maakunnan oman älykkään erikoistumisen strategian toteutumista. Konkreettista elinkeinojen uusiutumista ja maakunnan tutkimus-, kehitys- ja innovointi-toiminnan tehostamista kansallisesti ja kansainvälisesti sekä uusien yhteistyömahdollisuuksien kehittämistä toteutetaan Elinkeinot murroksessa (ELMO2) – Etelä-Savon maakunnallisessa toimeenpanohankkeessa (1.4.2019–31.3.2021). Hankkeessa pyritään edistämään Etelä-Savon yritysten ja TKI-toimijoiden panostuksia ja investointeja TKI-toimintaan. Lisäksi hankkeessa tuodaan esiin Etelä-Savon tunnettavuutta ketteränä, osaavana ja luotettavana aluekumppanina.

Industrial Transition: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/factsheets/2018/pilot-action-regions-in-industrial-transition

ELMO High Impact Action -yrityspilottirahoitusta haettavissa 4.9.2019–2.10.2019 Puun arvoketjun tuotekehitykseen liittyviin innovaatioihin. Lisätietoa hausta saatavissa https://elmoenf.eu/hia/

Lisätietoja antaa:

Projektipäällikkö Riikka Tanskanen
puh. 040 549 1681 

Kehittämispäällikkö Tomi Heimonen
puh. 050 522 8587

Osaava työvoima ja ennakointi

Korkealaatuinen ja monipuolinen koulutustarjonta ovat maakunnan keskeisiä kilpailutekijöitä. Laadukkaan perusopetuksen lisäksi Etelä-Savo tarjoaa monipuolisen valikoiman ammattiin johtavia opintoja kaikilla koulutuksen asteilla. Maakunnassa toimii useita toisen asteen koulutuksen järjestäjiä, kaksi ammattikorkeakoulua sekä Mikkelin yliopistokeskus, jotka tarjoavat osaavaa työvoimaa ja korkealaatuista tutkimusta elinkeinoelämän tarpeiseen.

Lue Etelä-Savon osaamisstrategia tästä linkistä.

Etelä-Savon maakuntaliitto toteuttaa Ennakointiverkko -hanketta (ESR) ajalla 1.4.2017 – 31.3.2019. Hankkeen päätehtävät ovat: alueellisen ennakointisivuston uudistaminen, ennakointikoulutusten järjestäminen sekä benchlearning aluekehityksen ennakoinnin parhaista käytännöistä ja menestyksen malleista. Hankkeessa myös jalkautetaan Etelä-Savon ennakoinnin toimintamalli alueen toimijoiden keskuuteen sekä osallistutaan työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointiprosesseihin. Lisää tietoa löytyy hankkeen kotisivulta esavo ennakoi


Lisätietoja antavat: 

Ennakointiasiantuntija Niina Kuuva
puh. 040 668 4651

Ennakointiasiantuntija Hanna Kautiainen
puh. 044 770 0519