Maakunnan kehittäminen

Etelä-Savo osana globaalia toimintaympäristöä

Kansainvälisyys on merkittävä osa Etelä-Savon tulevaisuuden kilpailukykyä. Digitaalinen toimintaympäristö tuo kansainväliset verkostot kaikkien ulottuville. Eteläsavolaiset toimijat ovat mukana monissa kansainvälisissä verkostoissa. Kansainvälisillä markkinoilla riittää kuitenkin haastetta. Vuonna 2016 maakunnan yrityksistä vain noin 100 harjoittaa merkittävää*) kansainvälistä vientitoimintaa. Potentiaalia maakunnan yrityksissä kuitenkin on ja kärkialat tarjoavat kasvumahdollisuuksia niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. 

Alueen yritysten, oppi- ja tutkimuslaitosten sekä kehittämisorganisaatioiden kansainvälisyysvalmiuksien nostaminen uudelle tasolle vaatii systemaattista ja määrätietoista kehittämistyötä. Eteläsavolaiset toimijat etsivät jatkuvasti uusia kumppanuuksia sieltä missä tarjolla on parasta osaamista iskulauseena: Maailma on markkina. Vahvat yhteydet lähialueisiin ja erityisesti lähimarkkinana Venäjään ovat vahvalla pohjalla. Tulevaisuudessa korostuu myös uusien markkina-alueiden haltuunotto erityisesti yritystoiminnan kasvupotentiaalin realisoimiseksi.

Kansainvälisyys on osa eteläsavolaisten arkipäivää. Maakunnan oppilaitoksissa opiskelee, opettaa ja tutkii suuri joukko kansainvälisiä osaajia, jotka vastaavat maakunnan osaamis- ja työvoimatarpeeseen elinkeinoelämän eri sektoreilla. Oppi- ja tutkimuslaitokset myös myyvät osaamistaan ulkomaille ja koulutusviennistä luodaan vuoteen 2030 mennessä maakunnalle merkittävä tulonlähde. 

Maakunnan väestömäärän lasku on valitettava tosiasia, johon positiivista kaikua on tuonut maahanmuutto. Maakunta on kuitenkin vetovoimainen sillä yli 30-vuotiaiden ja alle 15-vuotiaiden muuttoliike on ollut koko 2000-luvun plussalla. Se on estänyt Etelä-Savon väestökehityksen syöksykierteeltä. Muuttovoittoon panostamme tulevaisuudessa entistä voimakkaammin. Maahanmuutto on yksi keskeinen väylä, joka tuo maakuntaan uusia asukkaita, työntekijöitä ja yrittäjiä - uusia eteläsavolaisia. Edellytyksenä on aidosti monikulttuurinen toimintatapa ja -asenne.

*) Määritelmä merkittävälle: Vientiä yli 12 000 € arvosta per vuosi

Etelä-Savo - Saimaan maakunta | Strategia 2030