Rahoitus ja hankkeet

RAHOITUS JA HANKKEET

Maakuntaliitto toimii aluekehitysviranomaisena ja rahoituksen myöntäjänä erilaisissa hankkeissa. 

EU:n rakennerahastohankkeet

Maakuntaliitto toimii rahoittajana niissä EU:n rakennerahastohankkeissa, joita rahoitetaan osaksi Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Hakemukset ohjelmakaudelle 2014 - 2020 toimitetaan pelkästään Eura 2014 -järjestelmän välityksellä. Ennen hakemusten jättämistä hakijoita suositellaan olemaan yhteydessä rahoittajaviranomaisiin.

Lisätietoa ohjelmakaudesta 2014-2020 löytyy osoitteesta rakennerahastot.fi. Sivustolta löytyy oma osio Etelä-Savon rahoituksesta, mm. hakuajoista ja -menettelyistä.

Kaakkois-Suomi - Venäjä -naapuruusohjelmat

Ohjelmakauden 2014–2020 Venäjän kanssa toteutettavia ohjelmia kutsutaan CBC-ohjelmiksi. Lisätietoja Kaakkois-Suomi-Venäjä CBC -ohjelmasta saat rakennerahastojen verkkosivulta.

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus oli kansallinen aluekehityksen määräraha vuosille 2016 - 2018. Rahoitus oli Suomen hallituksen "Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla" -kärkihankkeen toimenpide.

Etelä-Savolle on myönnetty vuosina 2016-2018 yhteensä 692 000 euroa tämän toimenpiteen hankkeiden toteuttamiseen. 

Rahoitukseen liittyvät lomakkeet:

Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, puh. 040-542 6140.