Maakunnan kehittäminen

  • Etelä-Savo on Suomen metsäisin maakunta metsäpinta-alan ja metsän kasvun osalta

  • Maakunta on Suomen ykkönen kantorahatuloilla mitattuna, mutta jalostusaste on alhainen 

  • Metsäsektorin koko arvoketjulle perustuu maakunnan biotalouden kova ydin

  • Maakunnan metsäosaamisen kärkenä kuitu- ja prosessiteknologia edustaa kansainvälistä huippua alallaan

  • Etelä-Savon metsäklusteriin liittyy kiinteästi metalliteollisuus/konepajateollisuus, joka tuottaa menetelmiä ja laitteistoja erityisesti kuitu- ja prosessiteollisuuden käyttöön globaaleilla markkinoilla

  • Maakunnassa on vahvaa metsäsektoriin koulutusta – Etelä-Savossa on  maan suurin toisen asteen metsäkoulu/kouluttaja

  • Metsä on osa eteläsavolaista kulttuurimaisemaa ja yksi matkailun vetovoimatekijöistä


Etelä-Savo - Saimaan maakunta | Strategia 2030