Maakunnan kehittäminen

MAAKUNNAN KEHITTÄMINEN

Etelä-Savon maakuntaliiton tehtävät liittyvät maakunnan suunnitelmalliseen kehittämiseen ja edunvalvontaan.

maakunnan suunnittelu

Maakunnan suunnitteluun kuuluvat Etelä-Savon maakuntastrategia, Etelä-Savon maakuntaohjelma ja Etelä-Savon maakuntakaava. Kaikki muut maakunnan kehittämissuunnitelmat ja ohjelmat ovat edellä mainittujen kolmen asiakirjan johdannaisia.

Etelä-savon
maakuntastrategia

maakuntaohjelma
2018-2021 

Etelä-savon 
maakuntakaava

Maakuntaliitto myöntää myös kehittämisrahaa, joka käytetään pääosin Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 –rakennerahasto-ohjelman mukaisiin hankkeisiin.​​

Painopistealoja maakunnan kehittämistyössä ovat:

 • aluekehityksen ennakointi, seuranta ja tietopalvelu
 • maakunnan strategia
 • maakuntaohjelma ja sen toteuttamissuunnitelma
 • Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmat
 • elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 
 • koulutus- ja tutkimus
 • maa- ja metsätalous, puutuote- ja teknologiateollisuus
 • matkailu, kulttuuri ja vapaa-ajan asuminen
 • kunta- ja palvelurakenteet
 • ennakoiva terveyden edistäminen
 • tietoyhteiskunta 
 • kaavoitus ja muu maankäyttö
 • liikenneyhteydet
 • luonnonvarat ja ympäristö, ilmastonmuutos
 • maakunnan markkinointi
 • Itä-Suomi-yhteistyö
 • maakunnan kansainvälinen yhteistyö