Maakunnan kehittäminen

ALUEIDEN KÄYTTÖ

Etelä-Savon maakuntaliitto huolehtii maakuntakaavan laadinnasta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti sekä vastaa omalta osaltaan liikenteen kehittämisestä alueellaan.

Maakuntakaavaan liitto kirjaa maankäytön suuntaviivat. Maakuntakaava edistää suunnitelmallista rakentamista. Se muun muassa muokkaa valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet maakunnan oloja vastaaviksi tavoitteiksi ja ohjaa kuntien kaavoitusta.

Liikenneolosuhteita kehitetään muun muassa liikennejärjestelmäsuunnitelman ja liikennestrategian avulla.

Kaavoitus- ja liikenneasioita maakuntaliitossa hoitaa liiton aluesuunnitteluyksikkö.