Päätöksenteko ja -tekijät

VIRASTON HENKILÖKUNTA

Maakuntajohtajan esikunta

Pentti Mäkinen

maakuntajohtaja
050 500 2584
pentti.makinen(at)esavo.fi

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen johtaa maakuntaliiton virastoa Mikonkadulla Mikkelin keskustassa. Hänen alaisuudessaan työskentelee noin 30 henkilöä.

Taina Saahko

viestintäpäällikkö
040 632 6132
taina.saahko(at)esavo.fi

Tainan tehtävänä on koordinoida maakuntaliiton viestintätyötä ja osallistua maakuntauudistuksen viestintäryhmän toimintaan.

Aino Salo

maakuntajohtajan sihteeri
044 770 0584
aino.salo(at)esavo.fi

Aino hoitaa maakuntajohtajan sihteerin tehtävää ja vastaa maakuntaliiton tapahtumajärjestelyistä.

Reko Tammi

koordinaattori
040 736 1992 tai 040 622 7163
reko.tammi(at)esavo.fi

Rekon tehtävä Kulttuurista elinvoimaa Järvi-Suomeen - Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 -hankkeessa on hallinnoida ja toteuttaa ylimaakunnallista valmisteluprosessia ja huolehtia siitä, että hanke saavuttaa sille asetetut tavoitteet.

Anu-Anette Varho

koordinaattori
040 548 4658
anu-anette.varho(at)esavo.fi

Anu-Aneten tehtävä Kulttuurista elinvoimaa Järvi-Suomeen - Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 -hankkeessa on hallinnoida ja toteuttaa ylimaakunnallista valmisteluprosessia ja huolehtia siitä, että hanke saavuttaa sille asetetut tavoitteet.


Aluekehitysyksikkö

Riitta Koskinen

aluekehitysjohtaja
040 540 5903
riitta.koskinen(at)esavo.fi

Riitta johtaa maakuntaliiton aluekehitysyksikköä. Riitta on maakuntajohtaja Pentti Mäkisen varahenkilö.

Heli Gynther

kehittämispäällikkö (matkailu ja kulttuuri)
040 773 7285
heli.gynther(at)esavo.fi

Helin vastuulla liitossa ovat maakunnan matkailun ja kulttuurin kehittämistehtävät. Heli on aluekehitysjohtaja Riitta Koskisen varahenkilö.

Tomi Heimonen

kehittämispäällikkö (elinkeinoelämä/innovaatiotoiminta)
050 522 8587
tomi.heimonen(at)esavo.fi

Tomi vastaa muun muassa elinkeinoelämän, yritysten toimintaympäristön ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen liittyvistä valmistelutehtävistä. Hän valmistelee myös maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman.

Hanna Kautiainen

ennakointiasiantuntija
044 770 0519
hanna.kautiainen(at)esavo.fi

Hanna toimii projektipäällikkönä ESR-rahoitteisessa Esavoennakoi 360°- Etelä-Savon ennakointihankkeessa. Hanna ylläpitää ja monipuolistaa alueen tulevaisuusorientoitunutta tilannekuvaa, luo ja pilotoi maakunnan erityispiirteistä ja toimijaverkostosta lähtevää osaamisen ennakoinnin toimintamallia sekä kehittää alueen toimijaverkoston valmiuksia hyödyntää ennakointiosaamista ja tulevaisuustietoa.

Anne Kokkonen

kehittämispäällikkö koulutus/tutkimus/ennakointi
044 770 0512
anne.kokkonen(at)esavo.fi

Anne hoitaa tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan kehittämistä sekä maakuntastrategian valmistelua.

Jaana Kokkonen

tilastoasiantuntija
044 770 0574
jaana.kokkonen(at)esavo.fi

Jaana kokoaa tietopalveluaineistoja ja tilastoja maakunnasta. Hänen vastuullaan ovat myös tietojulkaisut.

Jyrki Kuva

ohjelmapäällikkö (maakuntastrategia ja -ohjelma)
040 757 6698
jyrki.kuva(at)esavo.fi

Jyrki vastaa maakunnallisesta ohjelmatyöstä, erityisesti maakuntastrategian ja -ohjelman teosta.
Jyrkin vastuulla ovat myös maaseutuasiat sekä elintarvike- ja metsätalouteen liittyvät asiat.

Antti Rajala

ennakointiasiantuntija
040 610 8205
antti.rajala(at)esavo.fi

Antti kehittää ESR-rahoitteisessa Esavoennakoi360'- Etelä-Savon ennakointihankkeessa 2019-2022 toimijaverkoston valmiuksia hyödyntää ennakointiosaamista ja tulevaisuustietoa. Antti myös ylläpitää ja monipuolistaa tulevaisuusorientoitunutta tilannekuvaa sekä luo ja pilotoi maakunnan erityispiirteistä ja toimijaverkostosta lähtevää osaamisen ennakoinnin toimintamallia.

Pirjo Paananen

ohjelmapäällikkö
040 542 6140
pirjo.paananen(at)esavo.fi

Pirjo vastaa rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanosta ja koordinoinnista maakuntaliitossa.
Pirjo toimii myös maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön sihteerinä. 

Eveliina Pekkanen

kehittämispäällikkö (hyvinvointi)
044 770 0591
eveliina.pekkanen(at)esavo.fi

Eveliina vastaa maakuntaliitossa hyvinvointiin liittyvistä asioista sekä niihin liittyvistä kehittämistehtävistä.

Riikka Tanskanen

projektipäällikkö
040 549 1681
riikka.tanskanen(at)esavo.fi

Riikka edistää Elinkeinot murroksessa (ELMO2) toimeenpanohankkeessa älykkään erikoistumisen strategian toimeenpanoa ja elinkeinojen uudistamista Etelä-Savon maakunnassa ja Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistyössä.

Terhi Venäläinen

osallisuuskoordinaattori
0406559793
terhi.venalainen(at)esavo.fi

Emmi-Elina Fjällström

osallisuuskoordinaattori
0408254656
emmi-elina.fjallstrom(at)esavo.fi


Aluesuunnitteluyksikkö

Jarmo Vauhkonen

aluesuunnittelujohtaja
040 723 6760
jarmo.vauhkonen(at)esavo.fi

Jarmo johtaa maakuntaliiton aluesuunnitteluyksikköä.

Satu Karjalainen

va. kaavoituspäällikkö
040 682 5578
satu.karjalainen(at)esavo.fi

Sadun tehtäviin kuuluu maakuntakaavoituksen prosessin hallinta ja sisällön tuottaminen. Satu tekee alueidenkäytön kehittämiseen ja seurantaan liittyvää yhteistyötä alueen kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Sanna Poutamo

ympäristöpäällikkö
040 724 9618
sanna.poutamo(at)esavo.fi

Maakuntaliiton ympäristöpäällikkönä Sannan vastuualueena ovat selvitykset, jotka liittyvät luonnonsuojeluun, maisema-alueisiin, kulttuuriympäristöön, harjuihin, virkistysalueisiin, pohjavesiin ja soranottoon.

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja Saimaan virkistysalueyhdistys ry ovat myös Sannan työsarkaa.

Sanna on aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkosen varahenkilö.

Marko Tanttu

kehittämispäällikkö
044 770 0488
marko.tanttu(at)esavo.fi

Markon työtehtävät liittyvät maakuntakaavan valmisteluun. Markon vastuulla ovat liikenne, tietoliikenne, energiahuolto, kunnallistekninen huolto ja turvetuotanto sekä niihin liittyvät selvitykset.

Jussi Linnala

projektipäällikkö
040 037 3329
jussi.linnala(at)esavo.fi


Hallinto- ja kehittämisyksikkö

Janne Nulpponen

vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja
0400 618 489
janne.nulpponen(at)esavo.fi

Janne johtaa maakuntaliiton hallinto- ja kehittämisyksikköä.

Janne toimii myös maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen sihteerinä.

Jutta Kiiskinen

talouspäällikkö
044 770 0572
jutta.kiiskinen(at)esavo.fi

Jutta hoitaa maakuntaliiton kirjanpidon. Hän vastaa maksuliikenteestä ja tilinpäätöksestä.

Jutta on hallinto- ja kehittämisjohtaja Hanna Makkulan varahenkilö.

Tuomo Laakso

tietojärjestelmäpäällikkö
044 2841 042
tuomo.laakso(at)esavo.fi

Tietojärjestelmäpäällikön vastuulla ovat maakuntaliiton tietohallinto ja tietojärjestelmät. 

Tiina Hämäläinen

henkilöstöasiantuntija
044 770 0490
tiina.hamalainen(at)esavo.fi

Tiina hoitaa maakuntaliiton henkilöstöasioita ja toimii palkanlaskennan yhteyshenkilönä.

Tiina toimii myös tarkastuslautakunnan sihteerinä.

Arja Keinänen

maksatusasiantuntija
044 770 0579
arja.keinanen(at)esavo.fi

Arja hallinnoi ja seuraa maakunnan kehittämisrahahankkeita ja EU:n tavoiteohjelmahankkeita. Hän tekee myös hankkeille ns. paikanpäällätarkastuksia.

Arja hoitaa maakunnan kehittämisrahan ja EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa.

Kirsi Kovanen

virastoemäntä
044 770 0575
kirsi.kovanen(at)esavo.fi

Kirsi hoitaa maakuntaliiton kokoustarjoilut ja pitää viraston tilat puhtaina.

Marjut Laitinen

maksatusasiantuntija
044 770 0576
marjut.laitinen(at)esavo.fi

Marjut hallinnoi ja seuraa maakunnan kehittämisrahahankkeita ja EU:n tavoiteohjelmahankkeita. Hän tekee myös hankkeille ns. paikanpäällätarkastuksia.

Marjut hoitaa maakunnan kehittämisrahan ja EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa.

Kirsi-Maaria Piispanen

maksatusasiantuntija
044 770 0578
kirsi-maaria.piispanen(at)esavo.fi

Kirsi-Maaria hallinnoi ja seuraa maakunnan kehittämisrahahankkeita ja EU:n tavoiteohjelmahankkeita. Hän tekee myös hankkeille ns. paikanpäällätarkastuksia.

Kirsi-Maaria hoitaa maakunnan kehittämisrahan ja EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa.

Tanja Valanta

hallintosihteeri
044 770 0580
tanja.valanta(at)esavo.fi

Tanja hoitaa erilaisia asiakaspalvelutehtäviä. Hän käsittelee liiton postit, kirjaa asiakirjat niiden hallintajärjestelmään ja tekee yleisiä toimistotehtäviä.

Tanjalta saa pöytäkirjaotteet liiton päättävien elinten kokouksista. Hän huolehtii myös liiton matka- ja kokousjärjestelyistä.

Helena Räisänen

TYP-johtaja
040 620 2129
helena.raisanen(at)esavo.fi

Viraston henkilökunnalla on käytössä Skype For Business/Lync- viestintäsovellus, kokouskutsut: etunimi.sukunimi@esavo.fi