Maakunnan kehittäminen

LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

Etelä-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen on käynnistynyt keväällä 2018. Suunnitelman laatiminen tapahtuu yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa maakunnan ja valtakunnallisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Suunnitelman laatimisen tueksi on perustettu Etelä-Savon liikennejärjestelmäryhmä, joka toimii laadinnan ajan informointi-, palaute- ja sitouttamisryhmänä. Ryhmälle esitellään valmisteluaineistoja prosessin eri vaiheissa ja kerätään evästyksiä suunnitelman laadintaan. Ryhmässä on edustus maakuntahallituksesta, kunnista sekä keskeisistä sidosryhmistä.

Parhaillaan tehdään kuvausta maakunnan liikennejärjestelmän nykytilasta sekä erilaisia selvityksiä suunnittelman laatimisen lähtökohdaksi ja tueksi. Selvitykset julkaistaa tällä sivustolla kun ne ovat valmistuneet. Tavoitteena on, että tarvittavat taustaselvitykset valmistuvat alkuvuodesta 2019. Selvitysten valmistuttua laaditaan suunnitelman luonnos.

Maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa linjataan maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet ja - toimenpiteet. Liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoitteena on edistää toimivaa, turvallista ja kestävää liikennejärjestelmää ottaen erityisesti huomioon:
1) liikenteen, maankäytön, palvelurakenteen ja elinkeinotoiminnan vuorovaikutus ja toimintojen synnyttämä nykyinen ja tuleva liikennetarve;
2) eri ihmisryhmien liikkumistarpeet ja matkaketjujen toimivuus;
3) elinkeinoelämän kuljetustarpeet ja kuljetusketjujen toimivuus;
4) liikenteen turvallisuus;
5) liikenteen ympäristöhaittojen ennalta ehkäiseminen ja vähentäminen;
6) liikennejärjestelmän energiatehokkuus;
7) tiedon ja digitalisaation hyödyntämismahdollisuudet;
8) yksityiset ja markkinaehtoiset liikkumispalvelut sekä liikenne- ja kuljetuspalvelut;
9) julkisten ja julkisesti rahoitettujen liikkumispalvelujen sekä liikenne- ja kuljetuspalvelujen kehittämis- ja rahoitustarpeet; sekä
10) liikenneverkkojen ja niiden solmukohtien kehittämistarpeet ja rahoitus

Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Marko Tanttu, puh. 044 7700 488 tai etunimi.sukunimi(a)esavo.fi

Aineistot

Matkailun kansainvälistä saavuttavuutta tukeva liikennejärjestelmäsuunnittelu ja liikennejärjestelmän kehittäminen
Selvityksessä tarkasteltiin kuinka matkailukohteiden saavutettavuutta voitaisiin parantaa. Osana selvitystyötä laadittiin joukolle matkailukohteita saavutettavuuskortit, jotka toimivat esimerkkeinä myös muiden matkailukohteiden saavutettavuus tarkasteluissa. Työssä laaditut kohdekortit löytyvät tästä. Selvitys toteutettuun osana AIKO-rahoituksella toteutettua Matkailukohteiden saavutettavuutta ja toimintaedellytyksiä tukevan liikennejärjestelmän kehittäminen -hanketta.

Sähköautoilun edellytykset ja edistäminen matkailuliikenteessä
Selvityksessä tarkasteltiin sähkoautoilun edellytyksiä ja kehittämistarpeitä Etelä-Savossa. Selvityksen tuloksien pohjalta laadittin myös tiivis tietopaketti matkailutoimijoille sähköautojen latauspaikkojen ja sähköautoilun kehittämisestä. Tietopaketti löytyy tästä. Selvitys toteutettuun osana AIKO-rahoituksella toteutettua Matkailukohteiden saavutettavuutta ja toimintaedellytyksiä tukevan liikennejärjestelmän kehittäminen -hanketta.

Viitostien käytävän alueellinen ja kansallinen merkitys