Maakunnan kehittäminen

ETELÄ-SAVON VALTUUSKUNTA

  • Etelä-Savon valtuuskunta perustettiin 11. syyskuuta 2011. Etelä-Savon ensimmäisessä valtuuskunnassa on 38 arvovaltaista maakunnan ulkopuolista jäsentä.
  • Jäsenet ovat merkittäviä suomalaisen tieteen, taiteen ja talouden edustajia, joilla on läheinen suhde maakuntaan: he ovat esimerkiksi joko kotoisin Etelä-Savosta, asuneet aiemmin maakunnassa tai heillä on maakunnassa vapaa-ajan asunto.
  • Valtuuskunnan tavoitteena on edistää Etelä-Savon kulttuurillista, tieteellistä ja taloudellista kehitystä, lisätä maakunnan tunnettuutta ja elinvoimaisuutta ja vahvistaa eteläsavolaista identiteettiä.

Valtuuskunnan enimmäiskoko on sääntöjen mukaan viisikymmentä henkeä. Jäsenten lisäksi kokouksiin osallistuvat maakuntavaltuuston puheenjohtaja, maakuntahallituksen puheenjohtajat ja maakuntajohtaja sekä viestintäpäällikkö, joka koordinoi valtuuskunnan toimintaa. Maakuntajohtaja voi kutsua kokoukseen myös muita maakuntaliiton edustajia tai ulkopuolisia asiantuntijoita.


Etelä-Savon valtuuskunnan kokous pidettiin kesällä 2018 Puumalassa laivaristeilyn merkeissä.

Valtuuskunnan kutsuu vuosittain koolle Etelä-Savon maakuntaliitto.

Etelä-Savon valtuuskunta kokoontui ensimmäisen kerran maakunnan ulkopuolella, Helsingissä 13.2.2019. 

Valtuuskunnan kokouksessa esiteltiin Etelä-Savon ajankohtaisen tilanteen lisäksi sodan ja rauhan keskus Muisti ja Saimaa Geopark. Linkki aineistoon.

Mualiman parraat -talviseminaari järjestettiin 13. helmikuuta 2019 Helsingissä. Linkki aineistoon.

Talviseminaarissa mm. julkistetaan Savon historiasivusto. http://savonhistoria.edita.fi/