Maakunnan kehittäminen

Itä-Suomi-yhteistyö

Itä-Suomen maakunnat -  Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo ja Kainuu - tekevät yhteistyötä muun muassa Itä-Suomen neuvottelukunnassa.

  • Neuvottelukunta edistää yhteisiä itäsuomalaisia asioita sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Se antaa yhteisiä kannanottoja ja suosituksia.
  • Varsinaiset päätökset asioista tehdään jäsenmaakuntien maakuntahallituksissa.
  • Neuvottelukuntaan kuuluu neljä maakuntahallituksen valitsemaa jäsentä kultakin alueelta. Neuvottelukunnan työvaliokuntana toimii maakuntajohtajien kokous.
  • Lisäksi Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo muodostavat aluekehityslain edellyttämän ns. Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen. Maakunnat ovat tehneet keskenään sopimuksen siitä, mitä asioita ja miten yhteistoiminnassa päätetään. Sopimuksen mukaan varsinaiset päätökset tekee kunkin maakunnan maakuntahallitus tai -valtuusto.
  • Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen asiat valmistelee työvaliokunta, johon kuuluu neljä jäsentä kultakin alueelta: maakuntahallituksen puheenjohtaja, kaksi muuta maakuntahallituksen tai maakuntavaltuuston puheenjohtajaa ja maakuntajohtaja.
  • Vuonna 2019 Itä-Suomen maakuntien välisestä yhteistyöstä vastaa Pohjois-Savo.Itä-Suomen maakunnat tekevät yhteistyötä muun muassa ohjelma-, ilmasto-, bioenergia- ja liikennejärjestelmäasioissa sekä kansainvälisissä asioissa.