Maakunnan kehittäminen

Kulttuurin tulevaisuuspöytä on vuonna 2017 aloittanut verkosto toimijoita, joita kiinnostaa kulttuurin rooli ja asema tulevassa Etelä-Savon maakunnassa.

Kulttuurin tulevaisuuspöytä on yhteistyö- ja asiantuntijafoorumi, joka

  • seuraa ja edistää alan kehitystä maakunnassa ja alueen kunnissa
  • huolehtii osaltaan maakunnan kulttuurisen identiteetin vahvistumisesta
  • osallistuu alan strategiseen suunnitteluun sekä
  • tukee maakuntaa kulttuuria koskevien asioiden valmistelu- ja kehittämistyössä.

Kulttuurin tulevaisuuspöytä ei aloittanut täysin puhtaalta pöydältä, sillä Etelä-Savon kulttuurin tulevaisuusohjelma työstettiin yhteistyössä ja valmistui keväällä 2016 (ks. videokooste). Tämän ohjelman pohjalta kulttuurin tulevaisuuspöytä jatkaa yhteistyötä. Kulttuurin tulevaisuuspöytä on toimijajoukko, jota mm. maakuntauudistuksen aluekehittämistä käsittelevät valmisteluryhmät kuulevat.

Verkoston tavoitteena on mm. edistää kulttuurin ja taiteen asemaa maakunnan elinkeinoelämässä sekä vahvistaa toimijoiden yhteistyötä ja keskinäistä vuorovaikutusta. Verkosto kokoontuu kehittämispäällikkö Heli Gyntherin kutsusta 3-4 kertaa vuodessa ja käsittelee ajankohtaisia kulttuurialan asioita ja vie niitä eteenpäin.

Kulttuurin tulevaisuuspöydän kattauksiin voit tutustua blogikirjoituksien kautta:

Kulttuuria maakuntauudistukseen (25.8.2017)
Kulttuurin nykytila ja tulevaisuus puhuttaa (18.5.2018)
Rahasta puhutaan kulttuurinkin yhteydessä (10.9.2018)

Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Heli Gynther, puh. 040 773 7285 (etunimi.sukunimi@esavo.fi).

Itä- ja Pohjois-Suomen alueen maakunnilla Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo (IP-alue) on pitkät perinteet yhteistyölle. Alue kuuluu kokonaisuudessaan EU:n Pohjoisiin harvaan asuttuihin alueisiin, joita on myös EU:n alue- ja rakennepolitiikassa käsitelty erityisenä territoriaalisen koheesion kohdealueena. 

IP-alueen merkittävät luonnonvarat, vielä hyödyntämätön potentiaali ja erikoistunut huippuosaaminen luovat kasvua alueen maakunnissa. Kaikilla maakunnilla on omat erikoistumisalansa ja niihin liittyvät älykkään erikoistumisen strategiat. 

Maakunnat ovat perustaneet yhteisiä rakenteita, joista alueellisen näkyvyyden ja koheesiopolitiikan kannalta keskeisin on yhteinen Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Brysselissä. Vuoden 2018 alussa IP-alue valittiin hakuprosessissa yhdeksi Euroopan komission Elinkeinot murroksessa (ELMO) -pilottialueeksi, jolla vaikutetaan EU:n tulevan ohjelmakauden linjauksiin.

Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikoistumisen strategia 2019-2023 (pdf)

Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa -yhteyshenkilöt Etelä-Savossa:

Riitta Koskinen, riitta.koskinen(at)esavo.fi
Tomi Heimonen, tomi.heimonen(at)esavo.fi