Jousi
Maakuntahallitus kokoontui 24.9.2018
Maakuntahallitus kokoontui 24.9.2018

Etelä-Savon maakuntahallitus antoi syyskuun kokouksessa lausunnon kasvupalveluvirastosta, erityishuoltopiireistä, Vaalijalan kehyssuunnitelmasta ja maanteiden ja rautateiden runkoverkosta. Maakuntahallitus käsitteli myös Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpano- ja rahoitussuunnitelman ja jatkoi keskustelua Heinäveden kaivoshankkeesta. 

Aluepolitiikkaa uudistetaan
Aluepolitiikkaa uudistetaan

Aluepolitiikan toimintaympäristö muuttuu. Etelä-Savossa alue- ja elinvoimapolitiikassa on kyse siitä, miten maakuntastrategian kärjet – metsä, ruoka, vesi – saadaan tuottamaan lisää hyvinvointia ja toimeentuloa kestävällä tavalla. EU:n aluepolitiikkarahoitus on merkittävä lisäpanos alueen kehittämiseen.

Eteläsavolaisilla on vahva savolaisidentiteetti
Eteläsavolaisilla on vahva savolaisidentiteetti

Suomalaisten identiteetistä on hiljattain julkaistu tutkimus, jonka mukaan vahva maakuntaidentiteetti on tärkeä osa ihmisen persoonaa. Asuinmaakunta merkitsee eteläsavolaisille jopa vielä enemmän kuin suomalaisille keskimäärin. 

Saimaa Geopark näkyvästi esillä Italiassa
Saimaa Geopark näkyvästi esillä Italiassa

Unescon Geopark -konferenssissa Italiassa kolmetoista aluetta sai virallisen UNESCO Global Geopark statuksen. Ensi keväänä ratkeaa, myönnetäänkö status Saimaa Geoparkille. Saimaa Geoparkia hallinnoi Saimaa Geopark yhdistys, jonka toimipaikka on Imatralla. Etelä-Savon maakuntaliiton geopark-yhteyshenkilö on Sanna Poutamo.

Etelä-Savon toisen maailmansodan jälkeistä rakennusperintöä kartoitetaan
Etelä-Savon toisen maailmansodan jälkeistä rakennusperintöä kartoitetaan

Laura Vikman inventoi Etelä-Savon sodan jälkeistä rakennusperintöä. Inventointi tuo tietoa maakunnan julkisesta rakentamisesta eri vuosikymmeninä; mikä on tyypillistä tai erikoista ja mitä tulisi säilyttää aikakauden esimerkkinä tuleville sukupolville. Paitsi itse rakennuksia, Laura tarkastelee myös niiden merkitystä taajamakuvassa.

Lastenkulttuurikeskus Verso: Taideneuvola
Lastenkulttuurikeskus Verso: Taideneuvola

Taideneuvola-hanke toi taidekasvatusta neuvolapalvelujen yhteyteen vanhempi-lapsi-ryhmien muodossa Lastenkulttuurikeskus Verson jäsenkunnissa Hirvensalmella, Juvalla ja Rantasalmelmella. Ryhmiä ohjasi musiikkipedagogi, ja työparina oli neuvolan terveydenhoitaja. Toiminta oli avointa ja maksutonta kaikille neuvolaikäisten lasten perheille.

Etelä-Savon tulevaisuusikkuna -kysely haastoi maakunnan tulevaisuuspohdintaan
Etelä-Savon tulevaisuusikkuna -kysely haastoi maakunnan tulevaisuuspohdintaan

Etelä-Savon ennakointiverkko -hanke toteutti kesän ja alkusyksyn 2018 aikana sähköisen Tulevaisuusikkuna -kyselyn, jolla haastettiin eteläsavolaiset visioimaan maakunnan tulevaisuutta vuonna 2030. Kysely on osa Etelä-Savon ennakoinnin verkostomaisen toimintamallin toteutusta ja taustalla on tavoite alueellisen ennakointityön entistä suuremmasta osallistavuudesta ja moniäänisyydestä.

Kulttuurin yhteydessä puhutaan rahastakin
Kulttuurin yhteydessä puhutaan rahastakin

Kulttuurista ja sen tulevaisuudesta kiinnostuneet toimijat kokoontuivat jälleen yhteiseen pöytään Etelä-Savon maakuntaliittoon elokuun 31. päivä. Tilaisuudessa oli mukana toimijoita maakunnan eri puolilta ja myös eri rooleista. Keskusteluun osallistui tekijöitä, tuottajia, kehittäjiä, rahoittajia ja kuluttajia.