Jousi
Etelä-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi talousarvion ja toimintasuunnitelman
Etelä-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi talousarvion ja toimintasuunnitelman

Etelä-Savon maakuntavaltuusto kokoontui 26.11.2018 Mikkelin kaupungintalolle talousarviokokoukseen. Maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Savon maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2019-2021 sekä talousarvion vuodelle 2019.

Maakuntahallitus päätti rahoittaa hankkeita n 2,1 miljoonalla eurolla
Maakuntahallitus päätti rahoittaa hankkeita n 2,1 miljoonalla eurolla

Maakuntahallitus puolsi hankkeille rahoitusta yhteensä n. 2,1 miljoonan euron edestä. Marraskuun kokouksessa annettiin myös lausunnot Vt5 tiesuunnitelman muutoksesta ja muutoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta sekä Uudenmaan alueen maakuntakaavaluonnoksesta.

Lapsiystävällistä asennetta ja perhepolitiikkaa
Lapsiystävällistä asennetta ja perhepolitiikkaa

Nuoret tarvitaan mukaan päättämään asioista, sillä tulevaisuus on nuorten! Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen näkee vastuullisen ja laaja-alaisen perhepolitiikan keskeisenä osana kestävää väestöpolitiikkaa ja koko yhteiskunnan kestävää kehitystä.

Etelä-Savon nuoret vaikuttajat
Etelä-Savon nuoret vaikuttajat

Nuorten ääni halutaan kuuluville!  Pieksämäen hallinnoima, kuntarajat ylittävä ja Itä-Suomen aluehallintovirasto AVI:n rahoittama Etelä-Savon nuoret vaikuttajat -hanke on käynnistynyt.

Etelä-Savon parhaat 2018 palkittiin
Etelä-Savon parhaat 2018 palkittiin

Etelä-Savon maakuntaliitto palkitsi kolme imagonrakentajaa, jotka tuovat maakuntaa esille positiivisessa mielessä. Palkinnot myönnettiin Puumalan kunnalle, DeSavo ry:lle ja Saimi Hoyerille.

Etelä-Savon kulttuurihyvinvointisuunnitelma on julkistettu
Etelä-Savon kulttuurihyvinvointisuunnitelma on julkistettu

Etelä-Savon maakuntaliiton koordinoiman kaksivuotisen Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon -hankkeen tuloksena on syntynyt maakunnallinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma. Suunnitelma on strateginen asiakirja, joka ohjaa kulttuurin ja hyvinvoinnin yhdyspinnoilla olevan toiminnan kehittämistä.

Kaikukortti edistää yhdenvertaista osallisuutta kulttuuriin
Kaikukortti edistää yhdenvertaista osallisuutta kulttuuriin

Kaikukortti on valtakunnallinen Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n kehittämä toimintamalli. Savonlinnassa on tämän vuoden ajan jaettu Kaikukorttia hyvin tuloksin. Savonlinnan Kaikukortti-hanke toteutettiin osana Etelä-Savon maakuntaliiton koordinoimaa Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon -hanketta.

Etelä-Savon maakuntahallitus opintomatkalla Brysselissä
Etelä-Savon maakuntahallitus opintomatkalla Brysselissä

Etelä-Savon maakuntahallitus teki marraskuun alkupuolella opintomatkan Brysseliin. Matkan tavoitteena oli syventää ja laajentaa maakuntahallituksen ja maakuntaliiton viraston tietämystä EU:n toiminnasta ja monipuolistaa keskusteluyhteyksiä EU-instituutioiden kanssa.

Asetus määrittelee pääväylien palvelutason maanteillä ja rautateillä
Asetus määrittelee pääväylien palvelutason maanteillä ja rautateillä

Liikenne- ja viestintäministeriö on antanut asetuksen pääväylistä ja niiden palvelutasoista 21. marraskuuta 2018. Asetus tulee voimaan vuoden 2019 alussa. Pääväyliksi valittiin maantiet ja rautatiet nykyisten ja ennustettujen liikennemäärien perusteella.