Jousi
Maakuntahallitus kokoontui 22.10.2018
Maakuntahallitus kokoontui 22.10.2018

Etelä-Savon maakuntahallitus antoi lokakuun kokouksessa lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle VR:n rautateiden osto- ja velvoiteliikenteestä ja maa- ja metsätalousministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta kalastuslain muuttamiseksi. Rahoitusta myönnettiin matkailukohteiden saavutettavuutta ja toimintaedellytyksiä tukevan liikennejärjestelmän kehittämiseen.

Etelä-Savolle oma liikennejärjestelmäsuunnitelma
Etelä-Savolle oma liikennejärjestelmäsuunnitelma

Etelä-Savon maakuntaliitto on käynnistänyt maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen. Työn yhtenä tavoitteena on löytää maakunnan keskeiset näkemykset ja tavoitteet valtakunnalliseen liikennejärjestelmätyöhön. Toinen tärkeä tavoite on muodostaa näkemys maakunnan liikennejärjestelmän ja liikennepalvelujen kehittämiseksi. Liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistuu syksyllä 2019.

Etelä-Savon elinvoima- ja ilmastotalkoot
Etelä-Savon elinvoima- ja ilmastotalkoot

Viime aikoina on ollut kaksi tärkeää puheenaihetta. On puhuttu Etelä-Savon ja koko Itä-Suomen elinvoimasta sekä ilmastonmuutoksesta. Elinvoima- ja ilmastotavoitteista keskustellaan perinteisesti erillään, vaikka niiden pitäisi muodostaa yksi kokonaisuus. Ilmastotalkoot kannattaisi aloittaa kehittämällä ympäristötietopalvelu osaksi muuta aluekehitys- ja elinvoimatietoa. Se olisi merkittävä ympäristöteko.

Essoteen 106 kulttuurikummia Ilopillereistä ja kulttuurin kipinöistä
Essoteen 106 kulttuurikummia Ilopillereistä ja kulttuurin kipinöistä

Ilopillereitä ja kulttuurin kipinöitä -hankkeessa koulutettiin kulttuurikummeja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten vanhus- ja vammaispalveluiden yksiköihin. Kulttuurikummeilla tarkoitetaan hoivatyöntekijöitä, joiden työnkuvaan kytketään luovien menetelmien käyttäminen hoitotyössä yhdessä työtovereiden, kulttuurin ammattilaisten ja vapaaehtoisten kanssa. 

Meidän kaikkien osallisuus
Meidän kaikkien osallisuus

Osallisuus on käsitteenä hyvin laaja ja moniulotteinen, ja sitä voidaan tarkastella monesta näkökulmasta ja monessa eri asiayhteydessä. Osallisuuden vastakohtina ymmärretään usein eriarvoisuuden lisääntyminen ja syrjäytyminen eli osattomuus. Osallisuuskoordinaattori Eveliina Pekkanen pohtii kirjoituksessaan, mitä osallisuus tarkoittaa.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma esitellään marraskuussa
Kulttuurihyvinvointisuunnitelma esitellään marraskuussa

Millainen on Etelä-Savon maakunnan kulttuurihyvinvoinnin nykytila?  Etelä-Savon maakuntaliiton Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon -hanke sekä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote järjestävät Kulttuurihyvinvointi Etelä-Savon maakunnassa -seminaarin 12. marraskuuta. Lue juttu ja ilmoittaudu!