Päätöksenteko ja -tekijät


Maakuntaliitossa avoinna olevat tehtävät

Avoimet työpaikat näkyvät alla. Mikäli haluat, voit myös jättää avoimen työpaikkahakemuksen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)esavo.fi.

Etelä-Savon maakuntaliitto hakee palvelukseensa kahta idearikasta ja osaavaa koordinaattoria hankkeeseen

Kulttuurista elinvoimaa Järvi-Suomeen – Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026.

Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan maakunnat sekä kaupungit Savonlinna, Mikkeli, Kuopio, Lappeenranta ja Joensuu ovat yhdessä päättäneet hakea kulttuurista elinvoimaa ja tavoitella Savonlinnalle Euroopan kulttuuripääkaupungin nimitystä vuodelle 2026.

Kyseessä on EAKR-rahoitteinen kulttuurin edistämiseen ja näkyväksi tekemiseen tähtäävä hanke, joka tukee aluetaloutta. Hankkeen tuloksena syntyy

  1. tausta-aineistot ja selvitykset, jotka luovat pohjaa kulttuuripääkaupunkivuoden hakemukselle
  2. hakukirja, jolla Savonlinna voi osallistua kulttuuripääkaupunkivuoden kansalliseen kilpailuun sekä
  3. itäsuomalainen kulttuuritoimijoiden yhteistoimintaverkosto. Verkoston toiminta konkretisoituu yhteiseen kulttuuripääkaupunkivuoden 2026 suunnitelmaan ja ohjelmasisältöihin.

Koordinaattorit muodostavat työparin, joka hallinnoi ja toteuttaa ylimaakunnallista valmisteluprosessia ja huolehtii siitä, että em. tulokset syntyvät ja hanke saavuttaa sille asetetut tavoitteet.

Koordinaattoreilta edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa, hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja, itsenäistä työotetta sekä Järvi-Suomen kulttuurin ja kulttuuritoimijoiden tuntemusta. Hyvä kielitaito ja hanketoimintakokemus ovat myös edellytys työn hoitamiseen.

Koordinaattoreiden tehtävät ovat määräaikaiset ja ne täytetään 30.06.2020 saakka, mikäli saamme myönteisen rahoituspäätöksen EAKR-hankkeelle. Koordinaattoreista toisen on ajateltu sijoittuvan Mikkeliin ja toisen Savonlinnaan. Palvelussuhteeseen sovelletaan KVTESin määräyksiä ja maakuntaliiton käytäntöjä. Hakija voi esittää palkkatoivomuksen ja työajasta, toimipisteestä ja työsuhteen kestosta on mahdollista neuvotella.

Hae tehtävää Kuntarekry.fi-järjestelmän kautta 1.3.2019 kello 15.00 mennessä: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/koordinaattori-mvh-14-3-19/

Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Heli Gynther, puh. 040 773 7285, sähköposti heli.gynther@esavo.fi