Rahoitus ja hankkeet

RAHOITUS JA HANKKEET

Maakuntaliitto toimii aluekehitysviranomaisena ja rahoituksen myöntäjänä erilaisissa hankkeissa. 

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus on kansallinen aluekehityksen määräraha vuosille 2016 - 2018. Rahoitus on Suomen hallituksen "Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla" -kärkihankkeen toimenpide.

Etelä-Savolle on myönnetty vuonna 2016 yhteensä 208 000 euroa tämän toimenpiteen hankkeiden toteuttamiseen. Tietoa rahoitusmahdollisuuksista löydät Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) suunnitelmasta Etelä-Savossa.

Etelä-Savossa hyväksyttyihin AIKO-hankkeisiin voit tutustua täällä

EU:n rakennerahastohankkeet

Maakuntaliitto toimii rahoittajana niissä EU:n rakennerahastohankkeissa, joita rahoitetaan osaksi Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Hakemukset ohjelmakaudelle 2014 - 2020 toimitetaan pelkästään Eura 2014 -järjestelmän välityksellä. Ennen hakemusten jättämistä hakijoita suositellaan olemaan yhteydessä rahoittajaviranomaisiin.

Lisätietoa ohjelmakaudesta 2014-2020 löytyy osoitteesta rakennerahastot.fi. Sivustolta löytyy oma osio Etelä-Savon rahoituksesta, mm. hakuajoista ja -menettelyistä.

Kaakkois-Suomi - Venäjä -naapuruusohjelmat

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 -ohjelman valmistelu on käynnissä. Tämä Euroopan unionin naapuruuspolitiikkaohjelma on jatkoa Kaakkois-Suomen ja Venäjän rajat ylittävälle yhteistyöohjelmalle ENPIlle. Etelä-Savo on mukana uudessakin ohjelmassa.

Uuden kauden 2014–2020 Venäjän kanssa toteutettavia ohjelmia kutsutaan CBC-ohjelmiksi. Ohjelman ohjelmointikomitea ja hallintoviranomaisena toimiva Etelä-Karjalan liitto ovat käynnistäneet CBC-ohjelman laatimisen