Tietopalvelu

TILASTOT

Etelä-Savon maakuntaliitto kokoaa ja pitää yllä lukuisia tilastoja Etelä-Savon maakunnan kehityksestä. Tilastotietoja kootaan muun muassa väestökehityksestä, koulutuksesta, työllisyydestä, elinkeinoelämän kehityksestä ja alue- ja kuntataloudesta.

Tällä sivulla oleva tilastot ovat pääosin pdf-tiedostoja, joiden lukemiseen tarvitaan ilmaiseksi ladattava AcrobatReader-ohjelma.

Etelä-Savo ennakoi - Tilasto- ja ennakointitietoa Etelä-Savosta / Etelä-Savon ELY-keskus ja Etelä-Savon maakuntaliitto
Etelä-Savon maakuntaprofiili 25.5.2018
Etelä-Savon kunnat 2013 27.8.2013
Vaalipiirit ja maakunnat 2013 27.8.2013

Englanninkielinen esitysmateriaali (PowerPoint -muodossa) 15.6.2018

Väestö

Väestönmuutosten ennakkotietoja Etelä-Savossa 1.1.-31.10.2018 23.11.2018
Väestönmuutosten ennakkotietoja kunnittain Etelä-Savossa 1.1.-31.10.2018 23.11.2018
Väestönmuutosten ennakkotietoja maakunnittain 1.1.-31.10.2018 23.11.2018

Pinta-ala- ja väestötietoja 31.12.2017 22.5.2018

Väkiluku ja väestön muutos alueittain 2017 22.5.2018
Väkiluku Etelä-Savossa 2000 - 2017 29.3.2018
Väestö ikäryhmittäin 31.12.2017 29.3.2018
Väestön ikä- ja sukupuolirakenne (pyramidit) 31.12.2017 29.3.2018

Maakuntien välinen muuttoliike 2017 1.11.2018
Maassamuutto ikäryhmittäin 2017 2.11.2018
Kokonaisnettomuutto ikäryhmittäin 2006 - 2017 1.11.2018
Kokonaisnettomuutto ikäryhm./kunnittain Etelä-Savossa 2017 1.11.2018
Kokonaisnettomuutto alueittain 1990 - 20171.11.2018

Väestön koulutusrakenne 2017 9.11.2017
Väestö-, koulutus- ja työllisyystietoja Etelä-Savosta (PowerPoint -muodossa) 29.6.2018 

Väestöennuste alueittain 2015 - 2040 16.11.2015

Työvoima ja elinkeinorakenne

Työttömyystietoja Etelä-Savossa 31.10.2018 20.11.2018
Elinkeinorakenne 2016 (% työpaikoista) 21.9.2018
Työpaikat toimialoittain 2013-2016 (TOL2008) 21.9.2018
Työlliset toimialoittain 2013-2016 (TOL2008) 21.9.2018

Työllisyys- ja työttömyysaste 1998 - 2016 12.4.2017

Kuntien välinen työssäkäynti 2016 Etelä-Savossa 30.11.2016
Kuntien välinen työssäkäynti 2016 Etelä-Savossa, % 30.11.2016
Maakuntien välinen työssäkäynti 2016 / Etelä-Savo 30.11.2016

Väestön pääasiallinen toiminta 2000 - 2016* 19.12.2017
Taloudellinen huoltosuhde 2016* 19.12.2017

Aluetalous ja tuotanto

Väkiluku ja BKT maakunnittain 2016*, % koko maasta (pdf)  / (.pptx) 5.12.2018
BKT euroa/asukas maakunnittain 2016* (pdf)  / (.pptx) 5.12.2018
BKT maakunnittain 2016*, milj. € (pdf)  / (.pptx) 5.12.2018

Kuntatalous

Kuntien elinvoimamittaristo (excel-tiedosto) 24.8.2018              Etelä-Savon maakunta, tilastokuviot (PowerPoint-tiedosto) 24.8.2018

Elinvoimamittariston tilastokuviot kunnittain (PowerPoint-tiedostoja):
Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava (päivitetty 30.8.2018)

Matkailu

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 31.10.2018* 7.12.2018
Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 30.12.2017* 15.2.2018
Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 31.12.2016* 17.2.2017
Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 31.12.2015* 19.2.2016

Yöpymiset kuukausittain 2018* 7.12.2018
Yöpymiset kuukausittain 2017* 15.2.2018
Yöpymiset kuukausittain 2016* 17.2.2017
Yöpymiset kuukausittain 2015* 19.2.2016

Kesämökit 2017 29.5.2018
Käyntikohteissa ja tapahtumissa kävijät 2005-2017 11.4.2018

Tilastolinkkejä

    * Etelä-Savo ennakoi
    * Tilastokeskus - ilmainen Statfin-tietokanta
      (Kuntaportaali) Keskeisiä tilastotietoja kunnittain
    * Muut maakunnat

Lisätietoja: Tilastoasiantuntija Jaana Kokkonen, 044 770 0574 jaana.kokkonen@esavo.fi