Maakunnan kehittäminen

OSAAMINEN JA INNOVAATIOT

Osaamisen ja tutkimuksen kehittäminen

Maakunnan menestyksen ja kestävän kasvun merkittävä osatekijä on tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta. TKI-toiminnan tavoitteena on kaupallistaa maakunnan osaamispohjaisia toimialoja sekä aktivoida ja kehittää uusia ja kasvavia erikoistumissuuntia. Lähtökohtana on alueen elinkeino- ja työelämän tarpeista nouseva soveltava tutkimus, jota toteutetaan tiiviissä yhteistyössä elinkeino- ja työelämän, tutkimuslaitosten sekä korkeakoulujen, yliopistojen ja oppilaitosten kanssa. Tämä edellyttää toimenpiteitä, jotka pohjautuvat maakunnan vahvuuksiin ja pitkäjänteiseen osaamisen kehittämiseen sekä valikoituun älykkääseen erikoistumiseen. Maakuntaliitto on mukana kehittämässä väestön ammatillista osaamisympäristöä.

Etelä-Savon älykäs erikoitumisen pohjautuu metsään, veteen ja ruokaan. Erikoistumisen kärkinä ovat metsäbiomassan uudet tuotteet ja tuotantoprosessit; puhtaan veden teknologiat ja konseptit; sekä ruokaketjun puhtaus ja turvallisuus. Kaikkiin kolmeen kärkeen linkittyy digitaalisuus sekä palveluinnovaatiot. Älykkään erikoistumisen strategian painopisteet ohjaavat muun muassa EU:n rakennerahastorahojen ja muiden kehittämisrahojen käyttöä.

Lisätietoja antavat:
 
Kehittämispäällikkö Anne Kokkonen,
puh. 044 770 0512.

Kehittämispäällikkö Tomi Heimonen,
puh. 050 522 8587

Lue älykkään erikoistumisen strategia tästä linkistä.

Osaava työvoima ja ennakointi

Korkealaatuinen ja monipuolinen koulutustarjonta ovat maakunnan keskeisiä kilpailutekijöitä. Laadukkaan perusopetuksen lisäksi Etelä-Savo tarjoaa monipuolisen valikoiman ammattiin johtavia opintoja kaikilla koulutuksen asteilla. Maakunnassa toimii useita toisen asteen koulutuksen järjestäjiä, kaksi ammattikorkeakoulua sekä Mikkelin yliopistokeskus, jotka tarjoavat osaavaa työvoimaa ja korkealaatuista tutkimusta elinkeinoelämän tarpeiseen.

Lue Etelä-Savon osaamisstrategia tästä linkistä.

Etelä-Savon maakuntaliitto toteuttaa Ennakointiverkko –hanketta (ESR) ajalla 1.4.2017 – 31.3.2019. Hankkeen päätehtävät ovat: alueellisen ennakointisivuston uudistaminen, ennakointikoulutusten järjestäminen sekä benchlearning aluekehityksen ennakoinnin parhaista käytännöistä ja menestyksen malleista. Hankkeessa myös jalkautetaan Etelä-Savon ennakoinnin toimintamalli alueen toimijoiden keskuuteen sekä osallistutaan työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointiprosesseihin. Lisää tietoa löytyy hankkeen kotisivulta esavo ennakoi


Lisätietoja antavat: 

Kehittämispäällikkö Anne Kokkonen,
puh. 044 770 0512

Ennakointiasiantuntija Hanna Kautiainen,
puh. 044 770 0519.