Päätöksenteko ja -tekijät

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Etelä-Savon maakuntaliiton tarkastuslautakunta on viisijäseninen toimielin, joka arvioi, toteutuvatko maakuntavaltuuston asettamat tavoitteet liiton käytännön toiminnassa.

Tarkastuslautakunta vuosina 2013 - 2016: