Maakunnan kehittäminen

YHTEISTYÖ JA VAIKUTTAMINEN

Itä-Suomi-yhteistyö

Itä-Suomen maakunnat -  Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo ja Kainuu - tekevät yhteistyötä muun muassa Itä-Suomen neuvottelukunnassa.

Neuvottelukunta edistää yhteisiä itäsuomalaisia asioita sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Se antaa yhteisiä kannanottoja ja suosituksia.
Varsinaiset päätökset asioista tehdään kuitenkin jäsenmaakuntien maakuntahallituksissa.

Neuvottelukuntaan kuuluu neljä maakuntahallituksen valitsemaa jäsentä kultakin alueelta. Neuvottelukunnan työvaliokuntana toimii maakuntajohtajien kokous.

Lisäksi Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo muodostavat aluekehityslain edellyttämän ns. Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen. Maakunnat ovat tehneet keskenään sopimuksen siitä, mitä asioita ja miten yhteistoiminnassa päätetään. Sopimuksen mukaan varsinaiset päätökset tekee kunkin maakunnan maakuntahallitus tai -valtuusto.

Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen asiat valmistelee työvaliokunta, johon kuuluu neljä jäsentä kultakin alueelta: maakuntahallituksen puheenjohtaja, kaksi muuta maakuntahallituksen tai maakuntavaltuuston puheenjohtajaa ja maakuntajohtaja.

Vuonna 2015 Itä-Suomen maakuntien välisestä yhteistyöstä vastaa Pohjois-Karjala.
Lisätietoja Etelä-Savossa antaa yhteyspäällikkö Teppo Leinonen, puh. 044 770 0592.

Itä-Suomen maakunnat tekevät yhteistyötä muun muassa ohjelma-, ilmasto-, bioenergia- ja liikennejärjestelmäasioissa sekä kansainvälisissä asioissa.

Kansainvälinen yhteistyö

Etelä-Savon maakuntaliiton työssä korostuu kansallisen yhteistyön lisäksi myös kansainvälinen yhteistyö. Maakuntaliitolla on yhteistyökumppaneita monilla Euroopan alueilla, pääasialliset yhteistyösuunnat ovat kuitenkin Pohjois-Eurooppa, Luoteis-Venäjä ja Itämeren maat.

Maakuntaliiton kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ovat muun muassa:

Kansainvälisten asioiden yhdyshenkilöt maakuntaliiton virastolla ovat:

  • Pohjoinen periferia -ohjelma: Riitta Koskinen
  • Eurada-yhteistyö: Riitta Koskinen
  • Kiina-yhteistyö: Teppo Leinonen

Etelä-Savon valtuuskunta

Etelä-Savon valtuuskunta perustettiin 11. syyskuuta 2011. Etelä-Savon ensimmäisessä valtuuskunnassa on 38 arvovaltaista maakunnan ulkopuolista jäsentä.

Jäsenet ovat merkittäviä suomalaisen tieteen, taiteen ja talouden edustajia, joilla on läheinen suhde maakuntaan: he ovat esimerkiksi joko kotoisin Etelä-Savosta, asuneet aiemmin maakunnassa tai heillä on maakunnassa vapaa-ajan asunto.

Valtuuskunnan tavoitteena on edistää Etelä-Savon kulttuurillista, tieteellistä ja taloudellista kehitystä, lisätä maakunnan tunnettuutta ja elinvoimaisuutta ja vahvistaa eteläsavolaista identiteettiä.

Valtuuskunnan enimmäiskoko on sääntöjen mukaan viisikymmentä henkeä. Jäsenten lisäksi kokouksiin osallistuvat maakuntavaltuuston puheenjohtaja, maakuntahallituksen puheenjohtajat ja maakuntajohtaja. Maakuntajohtaja voi kutsua kokoukseen myös muita maakuntaliiton edustajia tai ulkopuolisia asiantuntijoita.

Valtuuskunnan kutsui koolle Etelä-Savon maakuntaliitto. Valtuuskunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Teppo Leinonen, puh. 044 770 0592, Etelä-Savon maakuntaliitosta.