Päätöksenteko ja -tekijät

Etelä-Savon maakuntaliiton ylin päättävä elin on maakuntavaltuusto, jossa kullakin eteläsavolaisella kunnalla on vähintään yksi edustaja. Yhteensä valtuutettuja on 67. Maakuntavaltuuston valitsee kunnallisvaltuustojen valitsema edustajainkokous neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kokoonpanon tulee vastata viimeisten kunnallisvaalien tulosta. Kaikki maakuntavaltuutetut ovat myös omien kuntiensa valtuutettuja.

Liiton käytännön työtä johtaa 13-jäseninen maakuntahallitus, jonka maakuntavaltuusto valitsee. Myös hallituksen poliittinen koostumus määräytyy kunnallisvaalien perusteella.

Tarkastuslautakunta on viisijäseninen elin, joka arvioi toteutuvatko valtuuston asettamat tavoitteet liiton käytännön toiminnassa.

Maakuntaliiton virasto toimeenpanee maakuntahallituksen ja valtuuston tekemiä päätöksiä. Viraston työtä johtaa maakuntajohtaja ja hänen alaisuudessaan työskentelee reilut kolmisenkymmentä viranhaltijaa ja toimihenkilöä.