Päätöksenteko ja -tekijät

Maakuntaliiton päätöksenteko
 

Etelä-Savon maakuntaliiton ylin päättävä elin on maakuntavaltuusto, jossa kullakin eteläsavolaisella kunnalla on vähintään yksi edustaja. Yhteensä valtuutettuja on 67. Maakuntavaltuuston valitsee kunnallisvaltuustojen valitsema edustajainkokous neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kokoonpanon tulee vastata viimeisten kunnallisvaalien tulosta. Kaikki maakuntavaltuutetut ovat myös omien kuntiensa valtuutettuja.

Liiton käytännön työtä johtaa 13-jäseninen maakuntahallitus, jonka maakuntavaltuusto valitsee. Myös hallituksen poliittinen koostumus määräytyy kunnallisvaalien perusteella.

Luottamushenkilöt
Tarkastuslautakunta on viisijäseninen elin, joka arvioi toteutuvatko valtuuston asettamat tavoitteet liiton käytännön toiminnassa.

Tarkastuslautakunta

Etelä-Savon maakuntaliiton tarkastuslautakunta on viisijäseninen toimielin, joka arvioi, toteutuvatko maakuntavaltuuston asettamat tavoitteet liiton käytännön toiminnassa.

Tarkastuslautakunta vuosina 2013 - 2016: