Tietopalvelu

TIEDOTTEET JA UUTISET


Maakuntahallitus kokoontui 28.01.2019

Päätösasioina hallituksessa tehtiin yksi rahoituspäätös ja annettiin maakuntaliitolle valtuudet hakea Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta (EAKR) kahteen hankkeeseen.

Etelä-Savon maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan 28. tammikuuta ajankohtaiskatsaukset muun muassa väestönmuutoksista, alueellisista työttömyys- ja työssäkäyntitilastoista sekä matkailijoiden yöpymisvuorokausista. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti katsaukseensa myös Järjestöt Etelä-Savo -hanke ja valmistelutyöryhmältä tulleen ehdotuksen Etelä-Savon järjestöneuvottelukunnasta, sen kokoonpanosta, tehtävistä ja toimintaperiaatteista. Järjestöjen osallisuuden kehittäminen on keskeinen osa Etelä-Savon maakunnan kehittämistä.

Aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen antoi katsauksen Kestävää kasvua ja työtä – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta, joka on maakuntaohjelman keskeisin maakunnan päätösvallassa oleva rahoitusväline. Rahoitusseurannan mukaan Suomen rakennerahasto-ohjelman toimeenpano etenee hyvin. Eurooppalaisessa vertailussa Suomi on kärkisijoilla. Etelä-Savossa ohjelmarahoitusta osoitetaan rakennerahasto-ohjelman puitteissa etenkin maakunnan strategisten kärkien eli metsä, vesi ja ruoka mukaisiin hankkeisiin. 


EAKR RAHOITUSPÄÄTÖS / KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ TUKEVIEN YRITYSINVESTOINTIEN EDISTÄMINEN ETELÄ-SAVOSSA 
Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Tomi Heimonen, puh. 050 522 8587

Maakuntahallitus on päättänyt puoltaa kokouksessaan 28.01.2019 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:lle Kasvua ja kansainvälistymistä tukevien yritysinvestointien edistäminen Etelä-Savossa –hankkeeseen tuen myöntämistä valtion ja Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksena enintään 468 238 euroa. Tuen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on 70 %. Hankkeen tavoitteena on löytää uusia Etelä-Savon maakunnan ulkopuolisia, etenkin ulkomaalaisia yrityksiä ja investoijia aloittamaan yritystoiminta Etelä-Savossa sekä tiivistää maakunnan sisäistä yhteistyötä ja valmiuksia investointien saamiseksi.


ELINKEINOT MURROKSESSA – ELMO2 – ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN KOORDINAATIOHANKKEESEEN OSALLISTUMINEN JA MAAKUNNALLISEN TOIMEENPANOHANKKEEN HAKEMINEN
Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Tomi Heimonen, puh. 050 522 8587

Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisten älykkään erikoistumisen painopisteiden edistämiseen on valmisteltu yhteistä Lapin liiton hallinnoiman koordinaatiohankkeen ja Etelä-Savon maakunnallisen toimeenpanohankkeen toista vaihetta. 

Maakuntahallitus valtuuttaa Etelä-Savon maakuntaliiton osoittamaan Itä- ja Pohjois-Suomen yhteiselle koordinaatiohankkeelle rahoitusta ja valmistelemaan ja hakemaan Elinkeinot murroksessa – ELMO2 maakunnalliseen toimeenpanohankkeeseen EAKR rahoitusta.

Etelä-Savon maakunnallisen toimeenpanohankkeen tavoitteena on edistää maakunnan älykkään erikoistumisen strategian mukaista elinkeinojen uudistumista maakunnassa. Hankkeella edistetään maakunnan toimijoiden osallistumista yhteistyöhön maakunnassa, maakuntien välillä ja kansainvälisesti. Lisäksi tuotetaan aineistoa ja työstetään menettelyjä elinkeinojen ja toimintaympäristöjen kehittämiseksi erityisesti kansainvälisyyden ja digitalisaation tuoman lisäarvon kautta.

Maakunnallisen hankkeen kesto on 1.4.2019 - 31.3.2021. Maakunnallisen toimeenpanohankkeen alustavan hankesuunnitelman mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 162 000 euroa.

Elinkeinot murroksessa (ELMO)-hankekokonaisuus mahdollistaa maakuntien vuoropuhelun ja vaikuttamisen EU komission suuntaan mm. tulevan ohjelmakauden valmistelussa.


ETELÄ-SAVON MAAKUNTAPÄIVÄ 2019
Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Heli Gynther, puh. 040 773 7285 ja viestintäpäällikkö Taina Saahko, puh. 040 632 6132

Vuonna 2019 Etelä-Savon maakuntapäivä järjestetään 9. toukokuuta Mikkelin torilla. Maakuntapäivän ideana ja tavoitteena on avata tapahtuma laajalle joukolle eteläsavolaisen kansanjuhlan luonteisena tapahtumana. Maakuntapäivän ydin on maakunnan antimien ja täällä tehtävän työn ja tekijöiden näkyväksi tekeminen. Osana tapahtumaa on maakunnan markkinat -tyyppinen kokonaisuus, jossa alueen kunnat ja eri toimijat voivat esitellä omaa toimintaansa ja mahdollisesti myös myydä tuotteitansa. Tapahtuma sisältää myös asiapitoista ohjelmaa, puheenvuoroja, esittelyjä, haastatteluja tms. sekä kulttuuri- ja taidesisältöä.

Vuonna 2019 järjestettävä toritapahtuma ja markkinatyyppinen maakuntapäivä uudistavat maakuntapäivän konseptia. Mikäli toimintamalli osoittautuu toimivaksi, tavoitteena on toteuttaa maakuntapäivät jatkossa samalla mallilla muissa Etelä-Savon kaupungeissa ja mahdollisesti kunnissa. Hallitus piti tärkeänä, että tapahtuma tavoittaisi mahdollisimman laajasti maakunnan asukkaita.

Etelä-Savon maakuntaliitto on kilpailuttanut maakuntapäivän tapahtumajärjestelyt vuodelle 2019. Maakuntapäivän tuottajaksi on maakuntajohtajan päätöksellä 4/2019 valittu koordinaattori, muotoilija Anu-Anette Varho.

Maakuntahallitus käsitteli Etelä-Savon maakuntapäivän 2019 suunnittelukokonaisuuden tiedoksi-asiana. 


SAVONLINNA EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNGIKSI 2026 -VALMISTELUHANKKEEN HAKEMINEN 
Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Heli Gynther, puh. 040 773 7285

Maakuntahallitus valtuuttaa Etelä-Savon maakuntaliiton valmistelemaan ja hakemaan Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 -valmisteluhankkeen ja käyttämään siihen budjettivaroistansa omarahoitusosuutta 15 000 – 20 000 euroa. Hankkeen tavoitteena on verkostomaisella yhteistyöllä rakentaa vuosina 2019-2020 Savonlinnan hakemus Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -kansalliseen kilpailuun.

Kulttuuripääkaupunkihakemuksen tekemistä ja verkostoyhteistyön valmistelua varten haetaan Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta (EAKR) ylimaakunnalliselle hankkeelle. Hankevalmistelusta sovittiin Savonlinnassa 16.1.2019 pidetyssä yhteistyöneuvottelussa, jossa kaikki osallistujatahot olivat edustettuina. Neuvottelussa sovittiin, että hanketta koordinoi ja hallinnoi Etelä-Savon maakuntaliitto. Hankkeelle palkataan kokoaikainen koordinaattori Etelä-Savon maakuntaliittoon ja kussakin muussa maakunnassa työskentelee osa-aikaiset aluekoordinaattorit tai projektisuunnittelijat. 

Hankkeen alustavan hankesuunnitelman mukaan 1-1,5 vuotta kestävän hankkeen kokonaiskustannukset ovat 450 000 €. Hankkeelle haetaan EAKR-tukea 70%, jolloin omarahoituksen tarve on 135 000 €. Omarahoitus on tarkoitus jakaa tasan kunkin hankevalmisteluun osallistuvan tahon kesken. Osallistuvia tahoja on yhdeksän (neljä maakunnan liittoa eli Etelä-Savon maakuntaliitto, Pohjois-Savon liitto, Etelä-Karjalan liitto ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto sekä viisi kaupunkia eli Savonlinna, Mikkeli, Kuopio, Lappeenranta ja Joensuu).
 

Lisätietoja: 
Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Jarkko Wuorinen puh. 050 537 6707, Pekka Selenius puh. 050 015 0994 ja Anna-Kristiina Mikkonen puh. 050 306 7270 ja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584.

  • Julkaistu 28.01.2019

Jaa


Uutisarkisto

Maakuntahallitus kokoontui 28.01.2019

Julkaistu 28.01.2019

Etelä-Savon maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan 28. tammikuuta ajankohtaiskatsaukset muun muassa väestönmuutoksista, alueellisista työttömyys- ja työssäkäyntitilastoista sekä matkailijoiden yöpymisvuorokausista. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti katsaukseensa myös Järjestöt Etelä-Savo -hanke ja valmistelutyöryhmältä tulleen ehdotuksen Etelä-Savon järjestöneuvottelukunnasta, sen kokoonpanosta, tehtävistä ja toimintaperiaatteista. Järjestöjen osallisuuden kehittäminen on keskeinen osa Etelä-Savon maakunnan kehittämistä.

Aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen antoi katsauksen Kestävää kasvua ja työtä – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta, joka on maakuntaohjelman keskeisin maakunnan päätösvallassa oleva rahoitusväline. Rahoitusseurannan mukaan Suomen rakennerahasto-ohjelman toimeenpano etenee hyvin. Eurooppalaisessa vertailussa Suomi on kärkisijoilla. Etelä-Savossa ohjelmarahoitusta osoitetaan rakennerahasto-ohjelman puitteissa etenkin maakunnan strategisten kärkien eli metsä, vesi ja ruoka mukaisiin hankkeisiin. 


EAKR RAHOITUSPÄÄTÖS / KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ TUKEVIEN YRITYSINVESTOINTIEN EDISTÄMINEN ETELÄ-SAVOSSA 
Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Tomi Heimonen, puh. 050 522 8587

Maakuntahallitus on päättänyt puoltaa kokouksessaan 28.01.2019 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:lle Kasvua ja kansainvälistymistä tukevien yritysinvestointien edistäminen Etelä-Savossa –hankkeeseen tuen myöntämistä valtion ja Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksena enintään 468 238 euroa. Tuen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on 70 %. Hankkeen tavoitteena on löytää uusia Etelä-Savon maakunnan ulkopuolisia, etenkin ulkomaalaisia yrityksiä ja investoijia aloittamaan yritystoiminta Etelä-Savossa sekä tiivistää maakunnan sisäistä yhteistyötä ja valmiuksia investointien saamiseksi.


ELINKEINOT MURROKSESSA – ELMO2 – ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN KOORDINAATIOHANKKEESEEN OSALLISTUMINEN JA MAAKUNNALLISEN TOIMEENPANOHANKKEEN HAKEMINEN
Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Tomi Heimonen, puh. 050 522 8587

Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisten älykkään erikoistumisen painopisteiden edistämiseen on valmisteltu yhteistä Lapin liiton hallinnoiman koordinaatiohankkeen ja Etelä-Savon maakunnallisen toimeenpanohankkeen toista vaihetta. 

Maakuntahallitus valtuuttaa Etelä-Savon maakuntaliiton osoittamaan Itä- ja Pohjois-Suomen yhteiselle koordinaatiohankkeelle rahoitusta ja valmistelemaan ja hakemaan Elinkeinot murroksessa – ELMO2 maakunnalliseen toimeenpanohankkeeseen EAKR rahoitusta.

Etelä-Savon maakunnallisen toimeenpanohankkeen tavoitteena on edistää maakunnan älykkään erikoistumisen strategian mukaista elinkeinojen uudistumista maakunnassa. Hankkeella edistetään maakunnan toimijoiden osallistumista yhteistyöhön maakunnassa, maakuntien välillä ja kansainvälisesti. Lisäksi tuotetaan aineistoa ja työstetään menettelyjä elinkeinojen ja toimintaympäristöjen kehittämiseksi erityisesti kansainvälisyyden ja digitalisaation tuoman lisäarvon kautta.

Maakunnallisen hankkeen kesto on 1.4.2019 - 31.3.2021. Maakunnallisen toimeenpanohankkeen alustavan hankesuunnitelman mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 162 000 euroa.

Elinkeinot murroksessa (ELMO)-hankekokonaisuus mahdollistaa maakuntien vuoropuhelun ja vaikuttamisen EU komission suuntaan mm. tulevan ohjelmakauden valmistelussa.


ETELÄ-SAVON MAAKUNTAPÄIVÄ 2019
Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Heli Gynther, puh. 040 773 7285 ja viestintäpäällikkö Taina Saahko, puh. 040 632 6132

Vuonna 2019 Etelä-Savon maakuntapäivä järjestetään 9. toukokuuta Mikkelin torilla. Maakuntapäivän ideana ja tavoitteena on avata tapahtuma laajalle joukolle eteläsavolaisen kansanjuhlan luonteisena tapahtumana. Maakuntapäivän ydin on maakunnan antimien ja täällä tehtävän työn ja tekijöiden näkyväksi tekeminen. Osana tapahtumaa on maakunnan markkinat -tyyppinen kokonaisuus, jossa alueen kunnat ja eri toimijat voivat esitellä omaa toimintaansa ja mahdollisesti myös myydä tuotteitansa. Tapahtuma sisältää myös asiapitoista ohjelmaa, puheenvuoroja, esittelyjä, haastatteluja tms. sekä kulttuuri- ja taidesisältöä.

Vuonna 2019 järjestettävä toritapahtuma ja markkinatyyppinen maakuntapäivä uudistavat maakuntapäivän konseptia. Mikäli toimintamalli osoittautuu toimivaksi, tavoitteena on toteuttaa maakuntapäivät jatkossa samalla mallilla muissa Etelä-Savon kaupungeissa ja mahdollisesti kunnissa. Hallitus piti tärkeänä, että tapahtuma tavoittaisi mahdollisimman laajasti maakunnan asukkaita.

Etelä-Savon maakuntaliitto on kilpailuttanut maakuntapäivän tapahtumajärjestelyt vuodelle 2019. Maakuntapäivän tuottajaksi on maakuntajohtajan päätöksellä 4/2019 valittu koordinaattori, muotoilija Anu-Anette Varho.

Maakuntahallitus käsitteli Etelä-Savon maakuntapäivän 2019 suunnittelukokonaisuuden tiedoksi-asiana. 


SAVONLINNA EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNGIKSI 2026 -VALMISTELUHANKKEEN HAKEMINEN 
Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Heli Gynther, puh. 040 773 7285

Maakuntahallitus valtuuttaa Etelä-Savon maakuntaliiton valmistelemaan ja hakemaan Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 -valmisteluhankkeen ja käyttämään siihen budjettivaroistansa omarahoitusosuutta 15 000 – 20 000 euroa. Hankkeen tavoitteena on verkostomaisella yhteistyöllä rakentaa vuosina 2019-2020 Savonlinnan hakemus Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -kansalliseen kilpailuun.

Kulttuuripääkaupunkihakemuksen tekemistä ja verkostoyhteistyön valmistelua varten haetaan Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta (EAKR) ylimaakunnalliselle hankkeelle. Hankevalmistelusta sovittiin Savonlinnassa 16.1.2019 pidetyssä yhteistyöneuvottelussa, jossa kaikki osallistujatahot olivat edustettuina. Neuvottelussa sovittiin, että hanketta koordinoi ja hallinnoi Etelä-Savon maakuntaliitto. Hankkeelle palkataan kokoaikainen koordinaattori Etelä-Savon maakuntaliittoon ja kussakin muussa maakunnassa työskentelee osa-aikaiset aluekoordinaattorit tai projektisuunnittelijat. 

Hankkeen alustavan hankesuunnitelman mukaan 1-1,5 vuotta kestävän hankkeen kokonaiskustannukset ovat 450 000 €. Hankkeelle haetaan EAKR-tukea 70%, jolloin omarahoituksen tarve on 135 000 €. Omarahoitus on tarkoitus jakaa tasan kunkin hankevalmisteluun osallistuvan tahon kesken. Osallistuvia tahoja on yhdeksän (neljä maakunnan liittoa eli Etelä-Savon maakuntaliitto, Pohjois-Savon liitto, Etelä-Karjalan liitto ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto sekä viisi kaupunkia eli Savonlinna, Mikkeli, Kuopio, Lappeenranta ja Joensuu).
 

Lisätietoja: 
Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Jarkko Wuorinen puh. 050 537 6707, Pekka Selenius puh. 050 015 0994 ja Anna-Kristiina Mikkonen puh. 050 306 7270 ja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584.

Etelä-Karjala ja Etelä-Savo siirtyvät matkailun yhteismarkkinoinnissa seuraavalle tasolle – Saimaa sopimus
Saimaan yhteismarkkinoinnin tehostamista suunnitellaan kahden maakunnan voimin. Etelä-Karjala ja Etelä-Savo päivittävät Saimaa-sopimuksen ulottumaan ainakin vuoteen 2025 asti, koska kokemukset ovat kolmelta vuodelta hyvät.
27.08.2019
TIEDOTE: SDP:n kesäkokouksen iltatilaisuus Savonlinnassa 27.8.
SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunta, ministeriryhmä ja puoluejohto saapuvat Varkauteen ja Savonlinnaan kesäkokoukseensa elokuun lopussa. Etelä-Savon maakuntaliitto isännöi tiistaina Savonlinnan ravintola Wanha Kasinolla järjestettävää iltatilaisuutta.
26.08.2019
Missä mennään Arctic Investmetnt Platform -hankkeessa?
Arctic Investment Platform (AIP) -hanke tukee pohjoisten harvaanasuttujen alueiden rahoitusyhteistyötä. Hankkeessa tuotetaan toteutettavuusselvitys, joka sisältää analyysin alueen investointitarpeista ja -potentiaalista sekä esitykset rahoitusmallista ja tukijärjestelmästä.
22.08.2019
Kannanotto EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021–2027 varojen jakoon
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat kokoontuivat 21.-22.8. maakuntien huippukokoukseen Kuopiossa teemalla Itä- ja Pohjois-Suomi - kestävää kasvua koko Suomelle. Kokouksessa keskusteltiin muun muassa kansallisesta ja EU:n aluepolitiikasta sekä IP -alueen yhteistyöstä. 
22.08.2019
Rahoitusta kahteen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hankkeeseen
Maakuntahallitus myönsi kokouksessaan rahoitusta kahdelle hankkeelle noin 1,5 miljoonaa euroa.
17.06.2019
Ei tyrmätä etukäteen
Uuden hallituksen sote-uudistuksen pohjana on kahdeksantoista maakuntaa, joista Etelä-Savo on yksi.
27.05.2019
Menetelmiä taajamien elinvoimaisuuteen ja uusiutumiseen
Haukivuoren ja Kangasniemen julkisten rakennusten arvoa, kuntoa ja uusiokäyttömahdollisuuksia on selvitetty Etelä-Savon maakuntaliiton hankkeessa. Esimerkkitaajamien perusteella kehitettiin yhteistyömuotoja ja -menetelmiä taajamien elinvoiman edistämiseksi sekä julkisen rakennuskannan hallintaan ja kestävään uusiokäyttöön.
24.05.2019
MAAKUNTAHALLITUS 20.5.: Paikkariippumattoman työn yleistyminen voi muuttaa väestöennusteen suuntaa
Paikkariippumaton työ ja sen edellyttämän toimintaympäristön mahdollistaminen sekä maakunnan vahvuuksiin satsaaminen vaikuttavat väestökehitykseen.
20.05.2019
Vastaa liikkumisen ilmastotalkoot kyselyyn ja voita Jopo (Itä-Suomi)
Pohjois-Savon ELY-keskus yhdessä Pohjois-Savon liiton, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa selvittää verkkokyselyllä itäsuomalaisten näkemyksiä liikkumisen ilmastotalkoista ja tarpeesta vähentää oman liikkumisensa päästöjä. Kyselyn tuloksia käytetään Itä-Suomen liikennejärjestelmän kehittämiseen ja kansallisella tasolla vaikuttamiseen.
06.05.2019
Keskushallinnon vastaisku
Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen pohtii blogissaan siirtyykö päätöksenteko kahdeksaltatoista maakunnalta keskusvirastoihin.
02.05.2019
Itä-Suomen neuvottelukunnan kannanotto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun alkuvaiheeseen
Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun selvitykset on laadittava tasapuolisesti ja vuorovaikutteisesti sekä tavoitteet määriteltävä asiakaslähtöisesti.
30.04.2019
Itä-Suomen neuvottelukunnan kokoustiedote 24.4.2019
Itä-Suomen maakunnat tarjoavat liikenne- ja viestintäministeriölle tietoja ja osaamista valtakunnallisen liikennejärjestelmän suunnitteluun vuorovaikutuksen lisäämiseksi.
25.04.2019
TIEDOTE: Alueellisten erojen takia Itä- ja Pohjois-Suomi tarvitsee oman EU-ohjelman
Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnat ovat ilmaisseet yhteisen huolensa EU:n ohjelmakauden 2021–2027 kansallisen valmistelun tilanteesta. Neuvottelukuntien mielestä Suomessa ei suhtauduta tarpeeksi vakavasti Euroopan komission tuoreisiin näkemyksiin maamme sisäisistä kehittyneisyyseroista.
25.04.2019
Kysely sähköautoista matkailuliikenteessä
Tervetuloa vastaamaan Etelä-Savon yrittäjille suunnattuun kyselyyn sähköautoista matkailuliikenteessä. Vastaathan kyselyyn 10.5. mennessä!
24.04.2019
Saimaan pääsy UNESCOn Global Geopark -verkostoon etenee
UNESCOn arviointiraportissa todetaan, että kaikki edellytykset UNESCO Global Geopark -statukselle ovat Saimaalla kunnossa ja vaaditut kehitystoimet ovat helposti toteutettavissa.
18.04.2019
TIEDOTE: EU-komissio huolissaan Suomen alueellisista kehittyneisyyseroista
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat esittävät tulevalle EU-budjettikaudelle omaa rakennerahasto-ohjelmaa, joka vastaa harvaan asutun pohjoisen alueen erityishaasteisiin.
16.04.2019
TIEDOTE: Etelä-Savon maakuntahallituksen kokous16.4.2019
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 16. huhtikuuta Mikkelissä. Maakuntahallitus keskusteli mm. Itä-Suomen yhteisistä tavoitteista ja päämääristä valtakunnalliseen liikennejärjestelmään ja päätti rahoituksesta viidelle hankkeelle.
16.04.2019
Kulttuurileijonat ruotivat ideoita luolassaan
Ensimmäinen Etelä-Savon kulttuurileijonien luolatapahtuma järjestettiin perjantaina 5.4. Mikkelissä. Rahoitushenkinen tapahtuma, jossa ammattilaiset ruotivat yhdeksän uutta luovaa ideaa, oli ehdottomasti menestys.
05.04.2019
Maakuntauudistus oli sopiva syyllinen
Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen pohtii 4.4. Savon Sanomien Torstaivieras -osiossa nopeita keinoja elinvoiman kehittämiseen. Maakunta- ja sote-uudistuksen hyviä tuloksia ei ole syytä hukata. Keskushallinnon yksityiskohtaisen ohjauksen sijaan on luotava rakentava yhteistyö maakuntien, kuntien ja valtion kesken.
04.04.2019
Itäradoista tulee tulevaisuuden kasvukäytäviä
Itäratoja ei tule nähdä yksinomaan liikennekäytävinä, vaan niillä on isompi merkitys koko Itä- ja Kaakkois-Suomen kehityksen kannalta.
04.04.2019
Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän tiedote 22.3.2019
Yhteistyöryhmä evästi koheesiopolitiikan ja maaseudun kehittämisohjelman valmistelua ja puolsi rahoitusta neljälle hankkeelle, yhteensä noin 1,3 miljoonan euron edestä.
26.03.2019
Tietoliikennealustan rakentamisessa ja vision luonnissa yhteistyö on ratkaisevaa
Etelä-Savo on huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuuden osalta Suomen sisäisessä vertailussa jälkijunassa. Samaan aikaan niin julkisen sektorin palveluiden kuin kaupallisten toimijoidenkin palvelutuotanto siirtyy kasvavassa määrin digitaalisiin kanaviin.
21.03.2019
MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSTIEDOTE 18.03.2019
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 18. maaliskuuta Mikkelissä. Maakuntahallitus keskusteli kokouksessa mm. valtakunnallisen ja maakunnallisen liikennejärjestelmätyön tilanteesta ja maakunta- ja sote-uudistuksen päättyvästä valmistelusta.
18.03.2019
Helsingin Sanomien Kasvava Suomi -liitteessä juttu Etelä-Savosta
Etelä-Savon maakuntaliitto, Miksei Oy, Pieksämäen ja Savonlinnan kaupungit ovat yhteistyössä tehneet artikkelin Helsingin Sanomien liitteessä ilmestyvään Kasvava Suomi -julkaisuun. Artikkeli on nimeltään Ekologiset innovaatiot tuovat kasvua. Se tuo esille erityisesti Etelä-Savossa olevien, maakunnallisten toimijoiden tärkeän työn koko maan elinvoimaisuuden ja taloudellisen kasvun edistämisessä.
14.03.2019
Saimaan maakuntaviesti starttasi sunnuntaina 3.3.2019
Savonlinnan Tanhuvaaran Urheiluopiston laduilla hiihdetyssä viestitapahtumassa yhdistettiin ensimmäisen kerran Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakuntaviestit.
03.03.2019
TIEDOTE 28.2.2019: EU-komissiolta vahva tuki Itä- ja Pohjois-Suomen asemalle EU:n tulevassa koheesiopolitiikassa
Itä- ja Pohjois-Suomen näkemys alueen huomioimisesta tulevassa koheesiopolitiikassa saa komissiolta vahvaa tukea. Komission suosituksen mukaan koheesiopolitiikan rahoituksella tulee vahvistaa innovaatiotoiminnan ja tuottavuuden kasvua ohjelmakaudella 2021-2027 erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa.
28.02.2019
Maakuntahallitus kokoontui 18.2.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 18.2. Mikkelissä. Kokouksessa maakuntahallitus keskusteli väestöennusteesta, myönsi rahoitusta kahteen hankkeeseen ja antoi lausuntoja.
18.02.2019
Maakuntahallitus kokoontui 28.01.2019
Päätösasioina hallituksessa tehtiin yksi rahoituspäätös ja annettiin maakuntaliitolle valtuudet hakea Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta (EAKR) kahteen hankkeeseen.
28.01.2019
TIEDOTE: Nuorten maakunnallinen vaikuttajaryhmä starttaa Etelä-Savossa
Etelä-Savon nuorille avautuu alkuvuodesta uudenlainen mahdollisuus vaikuttaa kotimaakunnan asioihin, kun nuorten maakunnallisen vaikuttajaryhmän toiminta käynnistyy. Ryhmä ottaa kantaa maakunnan ajankohtaisiin asioihin ja maakuntauudistukseen.
18.01.2019
TIEDOTE: Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 hakuprosessi polkaistiin käyntiin!
Itä-Suomen neljän maakunnan liittojen ja keskuskaupunkien sekä Savonlinnan kaupungin edustajat kokoontuivat keskiviikkona 16.1. Savonlinnaan pohtimaan kulttuuripääkaupunkihaun etenemistä ja rahoitusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisee kansallisen kulttuuripääkaupunkihaun keväällä 2019 ja hakuaikaa on noin vuosi.
17.01.2019
MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSTIEDOTE 17.12.2018
Etelä-Savon maakuntahallituksen vuoden 2018 viimeinen kokous pidettiin maanantaina 17.12. Mikkelissä. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti ajankohtaiskatsaukseensa Itä-Suomen maakuntien yhteiset hallitusohjelmatavoitteet, joista sovittiin Itä-Suomen neuvottelukuntien kokouksessa 12.12.2018. Maakunnan tilannetta tarkasteltiin ajankohtaisten tilastojen perusteella. Erityisesti työvoiman saatavuus maakunnan työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin nousi keskusteluun. Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessa Etelä-Savon osaamisstrategian ja antoi lausunnot Valtionvarainministeriölle Heinäveden ja Joroisten kuntien mahdollisen maakuntavaihdoksen aikataulusta sekä lausunnot Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavaehdotuksesta ja Pohjois-Karjalan maakuntakaavaluonnoksesta.
17.12.2018
TIEDOTE: Itä-Suomen neuvottelukunta linjasi yhteiset hallitusohjelmatavoitteet
Itä-Suomen maakunnat Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Kainuu ovat sopineet yhteisistä hallitusohjelmatavoitteista. Itä-Suomessa on paljon potentiaalia, luonnonvaroja ja erityisosaamista. Hallitusohjelmatavoitteissa esitetään toimenpiteitä, joiden avulla mahdollisuudet voidaan hyödyntää maakuntien ja koko Suomen kestävän kasvun hyväksi.
14.12.2018
TIEDOTE: Etelä-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi talousarvion ja toimintasuunnitelman
Etelä-Savon maakuntavaltuusto kokoontui 26.11.2018 Mikkelin kaupungintalolle talousarviokokoukseen. Maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Savon maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2019-2021 sekä talousarvion vuodelle 2019.
26.11.2018
Maakunta palkitsi parhaita imagon rakentajia
Etelä-Savon parhaat -palkinto myönnetään toiminnasta, joka kohentaa merkittävällä tavalla maakunnan yhteishenkeä, identiteettiä tai imagoa. Palkinto annetaan vuosittain 1-3 yritykselle, yhteisölle tai henkilölle. Tämänvuotiset palkinnot jaettiin lauantaina 24.11. Mikkelin teatteriravintola Ilossa järjestetyssä pienimuotoisessa tilaisuudessa.
24.11.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 19.11.2018
Maakuntahallitus puolsi hankkeille rahoitusta yhteensä n. 2,1 miljoonan euron edestä. Lisäksi kokouksessa annettiin lausunnot Etelä-Savon ELY-keskukselle Vt5 tiesuunnitelman muutoksesta ja muutoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta sekä Uudenmaan liitolle lausunto alueen maakuntakaavaluonnoksesta.
20.11.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 22.10.2018
Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti ajankohtaiskatsauksessaan esille maakunnan tuoreimmat väestötiedot. Lisäksi hän kertoi Itä-Suomen neljän maakunnan yhteisestä aikeesta hakea Savonlinnaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Tavoitteena on hakea Savonlinnalle ja ympäröiville alueille kansainvälistä näkyvyyttä, turismia ja monipuolista kulttuuritarjontaa. Seuraavan kerran asiaa käsitellään Itä-Suomen neuvottelukunnan kokouksessa, joka pidetään torstaina 25.10. Helsingissä. Hallitus antoi kokouksessa lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle VR:n rautateiden osto- ja velvoiteliikenteestä ja maa- ja metsätalousministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta kalastuslain muuttamiseksi. Päätösasiana käsiteltiin rahoituksen myöntäminen matkailukohteiden saavutettavuutta ja toimintaedellytyksiä tukevan liikennejärjestelmän kehittämiseen.
22.10.2018
TIEDOTE: Kenelle sinä myöntäisit Etelä-Savon parhaat –palkinnon vuonna 2018?
Etelä-Savo etsii jälleen maakunnan parhaita yhteishengen, identiteetin tai imagon kohentajia. Ehdotuksia ja perustelut Etelä-Savon parhaat -palkinnon 2018 saajaksi voi jättää sähköisesti maakunnan verkkosivuilla!
16.10.2018
TIEDOTE: Savot ja Karjalat suunnittelevat hakevansa Savonlinnaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026
Savonlinna on Itä-Suomen maakuntien yhteinen ehdokas Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026. Saimaa-ilmiö -nimen saanut yhteishanke julkistettiin torstaina 11. lokakuuta Rantasalmella järjestettävässä Itä-Suomi nousuun -kutsuseminaarissa.
11.10.2018
Maakuntahallitus kokoontui 24.9.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantai-iltapäivänä 24.9. Helsingissä. Maakuntahallitus antoi kokouksessaan useita lausuntoja. Lausunto annettiin muun muassa kasvupalveluvirastosta, erityishuoltopiireistä, Vaalijalan kehyssuunnitelmasta ja maanteiden ja rautateiden runkoverkosta. Maakuntahallitus käsitteli myös Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpano- ja rahoitussuunnitelman ja jatkoi keskustelua Heinäveden kaivoshankkeesta.
24.09.2018
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat haluavat Suomen EU-rahoitussaannon maksimointia
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien huippukokous pidettiin Lapissa 30. - 31. elokuuta 2018 teemalla Iskukykyisiä yhdessä. Mukana olivat Lapin lisäksi Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Karjala.
31.08.2018
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen johto kokoontuu Rovaniemelle perinteiseen huippukokoukseen
Maakuntien huippukokous järjestetään tänä vuonna Lapissa 30. - 31. elokuuta 2018 teemalla Iskukykyisiä yhdessä. Mukana ovat Lapin lisäksi Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Karjala. Samaan aikaan yhteistyössä huippukokouksen kanssa linjataan maakuntien yhteisiä kehittämisen kärkiä alueen yhteisessä Elinkeinot murroksessa (ELMO) –pilotissa.
30.08.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 27.8.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantaina 27.8. Mikkelissä syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa. Ajankohtaiskatsauksessa maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti esille Heinäveden kaivoshankkeen. Maakuntauudistuksen tilannekatsauksessa käsiteltiin uudistuksen aikataulumuutos ja sen vaikutukset liiton toimintaan ja talouteen vuosina 2019-2021. Kokouksessa linjattiin maakuntaliiton osallistuminen perusteilla olevaan kolmen maakunnan talous- henkilöstö- ja ICT-hallinnon yhtiöön. Muut päätösasiat liittyivät hankerahoitukseen ja Etelä-Savon vuoden 2018 kylän nimeämiseen.
27.08.2018
Taajamahankkeelle kotisivut
Etelä-Savon ja Varsinais-Suomen liittojen 'Välineitä taajamien elinvoimaisuuteen ja uusiutumiseen'-hankkeen kotisivut on avattu.
07.08.2018
Päämajasymposiumissa puhutti Suomen sisäinen turvallisuus
Mikkelin Päämajasymposiumissa 4.7. keskusteltiin sekä vuoden 1918 tapahtumien seurauksista että tämän päivän sisäisestä turvallisuudesta.
04.07.2018
Päämajasymposium 2018 pohtii Suomen sisäistä turvallisuutta
Kaikelle kansalle avoin ja maksuton Päämajan kesäsymposium järjestetään Konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa. Yhdennentoista Päämajasymposiumin kantavana teemana on Suomen sisäinen turvallisuus.
28.06.2018
Pekka Seleniukselle ja Jarkko Wuoriselle maakuntaneuvoksen arvonimet
Suomen tasavallan presidentti on myöntänyt Pekka Seleniukselle ja Jarkko Wuoriselle maakuntaneuvoksen arvonimet.
27.06.2018
Maakuntaliitossa avoinna viestintäpäällikön tehtävä
Etelä-Savon maakuntaliitto hakee viestintäpäällikköä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.
26.06.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 18.6.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantaina 18.6. Mikkelissä. Ennen kesätaukoa pidetyssä kokouksessa hallitus antoi lausuntoja, valtuutti Etelä-Savon maakuntaliiton hakemaan jatkoaikaa Etelä-Savon ennakointiverkko -hankkeelle ja päätti myöntää rahoitusta neljälle hankkeelle.
18.06.2018
Maakuntavaltuusto käsitteli vuoden 2017 toimintaa ja taloutta
Maakuntavaltuusto kokoontui Mikkelissä 28.5.2018 käsittelemään vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.
28.05.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 21.05.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 21.5. Mikkelissä. Maakuntahallituksen toinen varapuheenjohtaja, Teemu Hirvonen, osallistui viimeistä kertaa Etelä-Savon maakuntahallituksen kokoukseen, sillä uudet työtehtävät vievät hänet pääkaupunkiseudulle. Maakuntahallitus kiittää Hirvosta yhdeksän vuotta kestäneestä hyvästä työstä maakunnan hyväksi!
21.05.2018
Etelä-Savossa on modernin arkkitehtuurin helmiä - selvityksenkin mukaan!
Etelä-Savon maakuntaliitossa on valmistunut FM Laura Vikmanin laatima taustaselvitys maakunnan modernista arkkitehtuurista. Selvitykseen on koottu yhteen valtakunnallisten, maakunnallisten ja paikallisten inventointien tietoja. Inventointi tarkoittaa puolueetonta selvitystä alueen, maiseman ja rakennuskannan kulttuurihistoriallisista arvoista. Inventointia varten tehdään valokuvauksia, maastokäyntejä, haastatteluja, arviointeja, museoarkistoihin perehtymistä ja aineiston kokoamista.
19.03.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 19.2.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 19.2. Mikkelissä. Pitkällä asialistalla oli muun muassa asiaa maakuntauudistuksesta, maakuntaliiton tilinpäätös ja henkilöstöraportti, kuitulaboratorion investoinnit, villiruuan kehittämisen yksikkö, puukaupan huutokauppapalvelu ja hallitukselta pyydetyt lausunnot. Maakuntajohtaja esitteli kokouksen alussa maakunnan työttömyystilanteen. Työttömyystilanne on parantunut viime vuodesta, mutta on silti maan keskiarvoa huonompi. Väestö maakunnan alueella on vähentynyt vuoden aikana merkittävästi. Matkailuun liittyvistä hankkeista keskusteltiin kokouksessa, hankkeiden yhtenä tavoitteena on yöpymisten määrän lisääminen alueella.
19.02.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 15.01.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 15.1.2018 vuoden ensimmäiseen kokoukseensa. Hallitus keskusteli maakunta- ja sote-uudistuksesta ja päätti kahden AIKO (alueelliset innovaatiot ja kokeilut) -rahoituksen myöntämisestä.
15.01.2018