Tietopalvelu

TIEDOTTEET JA UUTISET


Maakuntahallituksen kokoustiedote 23.10.2017

ETELÄ-SAVOLLE UUSI MAAKUNTAOHJELMA SEKÄ ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN STRATEGIA VUOSILLE 2018–2021

Etelä-Savon maakuntahallitus hyväksyi osaltaan Puhtaasti paras - Etelä-Savo – Saimaan maakunta 2030 –maakuntastrategiaan pohjautuvan maakuntaohjelman vuosille 2018-2021. Hallitus esittää maakuntavaltuustolle maakuntaohjelman hyväksymistä marraskuun maakuntavaltuustossa. Maakuntaohjelma on maakuntastrategian toimeenpanon keskeinen työkalu ja siinä sovitaan strategian linjausten toteuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä ja työnjaosta ja se toimii mm. pohjana Euroopan unionin toimenpideohjelmien ja kansallisen aluekehittämisen erityisohjelmien toteuttamiselle maakunnassa. Maakuntaohjelman valmistelussa hyödynnettiin mm. sisältötyöpajoja, nettikyselyitä ym. kumppanuuskontakteja sekä lausuntokierrosta.

Maakuntaohjelman 2018-2021 tavoitteena on:

· Etelä-Savo on sujuvan arjen ja laadukkaan ympäristön maakunta

· Etelä-Savo kasvaa kansainvälisyydestä ja digitaalisuudesta

· Etelä-Savo kansainvälistää Saimaan matkailua

· Etelä-Savo synnyttää biotalouteen uuttaa liiketoimintaa ja innovatiivisia, kestäviä toimintamalleja

· Etelä-Savo luo ketteriä innovaatioita strategisilla kärkialoilla.

Maakuntahallitus hyväksyi myös Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategian vuosille 2018-2021. Älykkään erikoistumisen strategia täsmentää maakuntaohjelman sisältöteemaa ”Älykäs erikoistuminen ja innovaatiot” ja linjaa tältä osin EU-rakennerahastovarojen kohdentamista maakunnassa. Älykkään erikoistumisen strategian tavoitteena on luoda maakuntaan kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä osaamiskeskittymiä, joilla on tarjota nopeasti kaupallistettavia ratkaisuja seuraavissa teemoissa:

· Metsä – Metsäbiomassan uudet tuotteet ja tuotantoprosessit

· Vesi – Puhtaan veden teknologiat ja konseptit

· Ruoka – Ruokaketjun puhtaus ja turvallisuus

Lisätietoja: Maakuntaohjelma, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen 040 540 5903 , etunimi.sukunimi@esavo.fi

Älykkään erikoistumisen strategia, kehittämispäällikkö Teemu Räihä, puh. 044 770 0571, etunimi.sukunimi@esavo.fi


MAAKUNTALIITON TALOUS- JA TOIMNTASUUNNITELMA VALTUUSTO KÄSITELTÄVÄKSI MARRASSKUUN KOKOUKSEEN

Maakuntahallitus hyväksyi osaltaan Etelä-Savon maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelman ja esittää sen edelleen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi 20.11.2017 kokoukseen. Maakuntaliiton vuoden 2018 toimintasuunnitelman nojaa uuden maakuntaohjelman painopisteiden laaja-alaiselle toteuttamisella yhdessä maakunnan muiden toimijoiden kanssa. Uuden maakunnan valmistelu on myös keskeinen ja iso kokonaisuus, joka heijastuu maakuntaliiton toimintaan vuonna 2018. Maakuntaliiton ovat alueellaan

vastuussa maakuntauudistuksen johtamisesta ja koordinoinnista aina kesään 2018 saakka, jolloin uusien maakuntien hallinnollisina yksikköinä on määrä aloittaa niin sanottuna väliaikaishallintona.

Maakuntaliiton taloudelliset resurssit vuonna 2018 koostuvat edelleen pääosin maakuntaliiton jäsenkuntien maksuosuuksista. Maakuntaliiton budjettiin kuuluu myös kehittämisrahoitusta. Kokonaisuudessaan liiton budjetti vuodelle 2018 on noin 3 miljoonaa euroa. Budjetin kokonaisuuteen tulee vuonna 2018 vaikuttamaan valtion maakuntauudistuksen valmisteluun osoittama rahoitus, joka kanavoidaan kaikkien maakunnan toimijoiden käyttöön maakuntaliiton kautta. Tämä valmistelurahoitus vuodelle 2018 täsmentyy vasta vuoden alussa.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 050 500 2584, aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen 040 723 6760 , aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen 040 540 5903 ja hallinto- ja kehittämisjohtaja Hanna Makkula 0400 618 489, sähköpostit muotoa etunimi@sukunimi@esavo.fi.

MAAKUNTAHALLITUS MYÖNSI HANKERAHOITUSTA N. 1,3 MILJOONAN EURON EDESTÄ

Etelä-Savon maakuntahallitus myönsi 23.10.2017 pidetyssä kokouksessaan kehittämisrahoitusta kuudelle hankkeelle yhteensä n. 1,3 miljoonan euron edestä. Tukea myönnettiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:lle mm. selvittämään selluloosajohdannaisten käyttömahdollisuuksia elintarvikkeissa, puun lämpökäsittelyn uusien menetelmien kehittämiseen yhteistyössä Aalto yliopiston kanssa sekä uudenlaisten kauppatapojen kokeilemiseen ja konseptointiin järvikalalle. Lisäksi rahoitusta myönnettiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Luonnonvarakeskuksen yhteishankkeelle. Tässä hankkeessa toimenpiteinä ovat tuotanto , automaatio-, sensori- ja prosessiteknologisten ratkaisujen suunnittelu ja kehittämisen sekä näiden yhdistäminen Luonnonvarakeskuksen Savonlinnan yksikön biologian osaamiseen eliittitaimien massatuotantojärjestelmän suunnittelemiseksi ja liiketoiminnan käynnistämiseksi.

Rahoitettuihin hankkeisiin lukeutuu myös Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituuttin hanke, jossa tavoitellaa luomun lisäämistä ja luomubrändin käytettävyyttä Etelä-Savon matkailussa. Lisäksi maakuntahallitus myönsi Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:lle, Savonlinnan Hankekehitys Oy:lle ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutille tukea hankkeeseen, jonka tavoite on tukea Etelä-Savon kehittymistä esimerkilliseksi vapaa-ajan asumisen alueeksi, niin aluekehityksen kuin vapaa-ajan asukkaiden näkökulmasta.

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Teemu Räihä, puh. 044 770 0571, etunimi.sukunimi@esavo.fi

MAAKUNTAHALITUS KESKUSTELI MAAKUNTAUUDISTUKSESTA

Valtuustokauden ensimmäisessä kokouksessaan hallitus keskusteli maakuntauudistuksen valmistelun etenemisestä Etelä-Savossa. Valmistelun todettiin etenevän aikataulussaan ja hyvässä yhteistyössä eri valmistelukokonaisuuksien kesken. Valmisteluun on saatu valtionrahoitusta, jolla voidaan palkata valmisteluhenkilöstöä ison valmistelukokonaisuuden edistämiseksi. Maakuntahallitus päivitti kokouksessaan myös maakuntauudistuksen valmisteluelinten kokoonpanoja uudelle valtuustokaudelle sekä hyväksyi uudistusta koordinoivan laajennetun ohjausryhmän työjärjestyksen.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 050 500 2584, ja hallinto- ja kehittämisjohtaja Hanna Makkula 0400 618 489, sähköpostit muotoa etunimi@sukunimi@esavo.fi.

Muut maakuntahallituksen listalla olleet asiat hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

  • Julkaistu 23.10.2017

Jaa


Uutisarkisto

Maakuntahallituksen kokoustiedote 23.10.2017

Julkaistu 23.10.2017

ETELÄ-SAVOLLE UUSI MAAKUNTAOHJELMA SEKÄ ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN STRATEGIA VUOSILLE 2018–2021

Etelä-Savon maakuntahallitus hyväksyi osaltaan Puhtaasti paras - Etelä-Savo – Saimaan maakunta 2030 –maakuntastrategiaan pohjautuvan maakuntaohjelman vuosille 2018-2021. Hallitus esittää maakuntavaltuustolle maakuntaohjelman hyväksymistä marraskuun maakuntavaltuustossa. Maakuntaohjelma on maakuntastrategian toimeenpanon keskeinen työkalu ja siinä sovitaan strategian linjausten toteuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä ja työnjaosta ja se toimii mm. pohjana Euroopan unionin toimenpideohjelmien ja kansallisen aluekehittämisen erityisohjelmien toteuttamiselle maakunnassa. Maakuntaohjelman valmistelussa hyödynnettiin mm. sisältötyöpajoja, nettikyselyitä ym. kumppanuuskontakteja sekä lausuntokierrosta.

Maakuntaohjelman 2018-2021 tavoitteena on:

· Etelä-Savo on sujuvan arjen ja laadukkaan ympäristön maakunta

· Etelä-Savo kasvaa kansainvälisyydestä ja digitaalisuudesta

· Etelä-Savo kansainvälistää Saimaan matkailua

· Etelä-Savo synnyttää biotalouteen uuttaa liiketoimintaa ja innovatiivisia, kestäviä toimintamalleja

· Etelä-Savo luo ketteriä innovaatioita strategisilla kärkialoilla.

Maakuntahallitus hyväksyi myös Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategian vuosille 2018-2021. Älykkään erikoistumisen strategia täsmentää maakuntaohjelman sisältöteemaa ”Älykäs erikoistuminen ja innovaatiot” ja linjaa tältä osin EU-rakennerahastovarojen kohdentamista maakunnassa. Älykkään erikoistumisen strategian tavoitteena on luoda maakuntaan kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä osaamiskeskittymiä, joilla on tarjota nopeasti kaupallistettavia ratkaisuja seuraavissa teemoissa:

· Metsä – Metsäbiomassan uudet tuotteet ja tuotantoprosessit

· Vesi – Puhtaan veden teknologiat ja konseptit

· Ruoka – Ruokaketjun puhtaus ja turvallisuus

Lisätietoja: Maakuntaohjelma, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen 040 540 5903 , etunimi.sukunimi@esavo.fi

Älykkään erikoistumisen strategia, kehittämispäällikkö Teemu Räihä, puh. 044 770 0571, etunimi.sukunimi@esavo.fi


MAAKUNTALIITON TALOUS- JA TOIMNTASUUNNITELMA VALTUUSTO KÄSITELTÄVÄKSI MARRASSKUUN KOKOUKSEEN

Maakuntahallitus hyväksyi osaltaan Etelä-Savon maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelman ja esittää sen edelleen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi 20.11.2017 kokoukseen. Maakuntaliiton vuoden 2018 toimintasuunnitelman nojaa uuden maakuntaohjelman painopisteiden laaja-alaiselle toteuttamisella yhdessä maakunnan muiden toimijoiden kanssa. Uuden maakunnan valmistelu on myös keskeinen ja iso kokonaisuus, joka heijastuu maakuntaliiton toimintaan vuonna 2018. Maakuntaliiton ovat alueellaan

vastuussa maakuntauudistuksen johtamisesta ja koordinoinnista aina kesään 2018 saakka, jolloin uusien maakuntien hallinnollisina yksikköinä on määrä aloittaa niin sanottuna väliaikaishallintona.

Maakuntaliiton taloudelliset resurssit vuonna 2018 koostuvat edelleen pääosin maakuntaliiton jäsenkuntien maksuosuuksista. Maakuntaliiton budjettiin kuuluu myös kehittämisrahoitusta. Kokonaisuudessaan liiton budjetti vuodelle 2018 on noin 3 miljoonaa euroa. Budjetin kokonaisuuteen tulee vuonna 2018 vaikuttamaan valtion maakuntauudistuksen valmisteluun osoittama rahoitus, joka kanavoidaan kaikkien maakunnan toimijoiden käyttöön maakuntaliiton kautta. Tämä valmistelurahoitus vuodelle 2018 täsmentyy vasta vuoden alussa.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 050 500 2584, aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen 040 723 6760 , aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen 040 540 5903 ja hallinto- ja kehittämisjohtaja Hanna Makkula 0400 618 489, sähköpostit muotoa etunimi@sukunimi@esavo.fi.

MAAKUNTAHALLITUS MYÖNSI HANKERAHOITUSTA N. 1,3 MILJOONAN EURON EDESTÄ

Etelä-Savon maakuntahallitus myönsi 23.10.2017 pidetyssä kokouksessaan kehittämisrahoitusta kuudelle hankkeelle yhteensä n. 1,3 miljoonan euron edestä. Tukea myönnettiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:lle mm. selvittämään selluloosajohdannaisten käyttömahdollisuuksia elintarvikkeissa, puun lämpökäsittelyn uusien menetelmien kehittämiseen yhteistyössä Aalto yliopiston kanssa sekä uudenlaisten kauppatapojen kokeilemiseen ja konseptointiin järvikalalle. Lisäksi rahoitusta myönnettiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Luonnonvarakeskuksen yhteishankkeelle. Tässä hankkeessa toimenpiteinä ovat tuotanto , automaatio-, sensori- ja prosessiteknologisten ratkaisujen suunnittelu ja kehittämisen sekä näiden yhdistäminen Luonnonvarakeskuksen Savonlinnan yksikön biologian osaamiseen eliittitaimien massatuotantojärjestelmän suunnittelemiseksi ja liiketoiminnan käynnistämiseksi.

Rahoitettuihin hankkeisiin lukeutuu myös Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituuttin hanke, jossa tavoitellaa luomun lisäämistä ja luomubrändin käytettävyyttä Etelä-Savon matkailussa. Lisäksi maakuntahallitus myönsi Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:lle, Savonlinnan Hankekehitys Oy:lle ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutille tukea hankkeeseen, jonka tavoite on tukea Etelä-Savon kehittymistä esimerkilliseksi vapaa-ajan asumisen alueeksi, niin aluekehityksen kuin vapaa-ajan asukkaiden näkökulmasta.

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Teemu Räihä, puh. 044 770 0571, etunimi.sukunimi@esavo.fi

MAAKUNTAHALITUS KESKUSTELI MAAKUNTAUUDISTUKSESTA

Valtuustokauden ensimmäisessä kokouksessaan hallitus keskusteli maakuntauudistuksen valmistelun etenemisestä Etelä-Savossa. Valmistelun todettiin etenevän aikataulussaan ja hyvässä yhteistyössä eri valmistelukokonaisuuksien kesken. Valmisteluun on saatu valtionrahoitusta, jolla voidaan palkata valmisteluhenkilöstöä ison valmistelukokonaisuuden edistämiseksi. Maakuntahallitus päivitti kokouksessaan myös maakuntauudistuksen valmisteluelinten kokoonpanoja uudelle valtuustokaudelle sekä hyväksyi uudistusta koordinoivan laajennetun ohjausryhmän työjärjestyksen.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 050 500 2584, ja hallinto- ja kehittämisjohtaja Hanna Makkula 0400 618 489, sähköpostit muotoa etunimi@sukunimi@esavo.fi.

Muut maakuntahallituksen listalla olleet asiat hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Etelä-Karjala ja Etelä-Savo siirtyvät matkailun yhteismarkkinoinnissa seuraavalle tasolle – Saimaa sopimus
Saimaan yhteismarkkinoinnin tehostamista suunnitellaan kahden maakunnan voimin. Etelä-Karjala ja Etelä-Savo päivittävät Saimaa-sopimuksen ulottumaan ainakin vuoteen 2025 asti, koska kokemukset ovat kolmelta vuodelta hyvät.
27.08.2019
TIEDOTE: SDP:n kesäkokouksen iltatilaisuus Savonlinnassa 27.8.
SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunta, ministeriryhmä ja puoluejohto saapuvat Varkauteen ja Savonlinnaan kesäkokoukseensa elokuun lopussa. Etelä-Savon maakuntaliitto isännöi tiistaina Savonlinnan ravintola Wanha Kasinolla järjestettävää iltatilaisuutta.
26.08.2019
Missä mennään Arctic Investmetnt Platform -hankkeessa?
Arctic Investment Platform (AIP) -hanke tukee pohjoisten harvaanasuttujen alueiden rahoitusyhteistyötä. Hankkeessa tuotetaan toteutettavuusselvitys, joka sisältää analyysin alueen investointitarpeista ja -potentiaalista sekä esitykset rahoitusmallista ja tukijärjestelmästä.
22.08.2019
Kannanotto EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021–2027 varojen jakoon
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat kokoontuivat 21.-22.8. maakuntien huippukokoukseen Kuopiossa teemalla Itä- ja Pohjois-Suomi - kestävää kasvua koko Suomelle. Kokouksessa keskusteltiin muun muassa kansallisesta ja EU:n aluepolitiikasta sekä IP -alueen yhteistyöstä. 
22.08.2019
Rahoitusta kahteen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hankkeeseen
Maakuntahallitus myönsi kokouksessaan rahoitusta kahdelle hankkeelle noin 1,5 miljoonaa euroa.
17.06.2019
Ei tyrmätä etukäteen
Uuden hallituksen sote-uudistuksen pohjana on kahdeksantoista maakuntaa, joista Etelä-Savo on yksi.
27.05.2019
Menetelmiä taajamien elinvoimaisuuteen ja uusiutumiseen
Haukivuoren ja Kangasniemen julkisten rakennusten arvoa, kuntoa ja uusiokäyttömahdollisuuksia on selvitetty Etelä-Savon maakuntaliiton hankkeessa. Esimerkkitaajamien perusteella kehitettiin yhteistyömuotoja ja -menetelmiä taajamien elinvoiman edistämiseksi sekä julkisen rakennuskannan hallintaan ja kestävään uusiokäyttöön.
24.05.2019
MAAKUNTAHALLITUS 20.5.: Paikkariippumattoman työn yleistyminen voi muuttaa väestöennusteen suuntaa
Paikkariippumaton työ ja sen edellyttämän toimintaympäristön mahdollistaminen sekä maakunnan vahvuuksiin satsaaminen vaikuttavat väestökehitykseen.
20.05.2019
Vastaa liikkumisen ilmastotalkoot kyselyyn ja voita Jopo (Itä-Suomi)
Pohjois-Savon ELY-keskus yhdessä Pohjois-Savon liiton, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa selvittää verkkokyselyllä itäsuomalaisten näkemyksiä liikkumisen ilmastotalkoista ja tarpeesta vähentää oman liikkumisensa päästöjä. Kyselyn tuloksia käytetään Itä-Suomen liikennejärjestelmän kehittämiseen ja kansallisella tasolla vaikuttamiseen.
06.05.2019
Keskushallinnon vastaisku
Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen pohtii blogissaan siirtyykö päätöksenteko kahdeksaltatoista maakunnalta keskusvirastoihin.
02.05.2019
Itä-Suomen neuvottelukunnan kannanotto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun alkuvaiheeseen
Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun selvitykset on laadittava tasapuolisesti ja vuorovaikutteisesti sekä tavoitteet määriteltävä asiakaslähtöisesti.
30.04.2019
Itä-Suomen neuvottelukunnan kokoustiedote 24.4.2019
Itä-Suomen maakunnat tarjoavat liikenne- ja viestintäministeriölle tietoja ja osaamista valtakunnallisen liikennejärjestelmän suunnitteluun vuorovaikutuksen lisäämiseksi.
25.04.2019
TIEDOTE: Alueellisten erojen takia Itä- ja Pohjois-Suomi tarvitsee oman EU-ohjelman
Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnat ovat ilmaisseet yhteisen huolensa EU:n ohjelmakauden 2021–2027 kansallisen valmistelun tilanteesta. Neuvottelukuntien mielestä Suomessa ei suhtauduta tarpeeksi vakavasti Euroopan komission tuoreisiin näkemyksiin maamme sisäisistä kehittyneisyyseroista.
25.04.2019
Kysely sähköautoista matkailuliikenteessä
Tervetuloa vastaamaan Etelä-Savon yrittäjille suunnattuun kyselyyn sähköautoista matkailuliikenteessä. Vastaathan kyselyyn 10.5. mennessä!
24.04.2019
Saimaan pääsy UNESCOn Global Geopark -verkostoon etenee
UNESCOn arviointiraportissa todetaan, että kaikki edellytykset UNESCO Global Geopark -statukselle ovat Saimaalla kunnossa ja vaaditut kehitystoimet ovat helposti toteutettavissa.
18.04.2019
TIEDOTE: EU-komissio huolissaan Suomen alueellisista kehittyneisyyseroista
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat esittävät tulevalle EU-budjettikaudelle omaa rakennerahasto-ohjelmaa, joka vastaa harvaan asutun pohjoisen alueen erityishaasteisiin.
16.04.2019
TIEDOTE: Etelä-Savon maakuntahallituksen kokous16.4.2019
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 16. huhtikuuta Mikkelissä. Maakuntahallitus keskusteli mm. Itä-Suomen yhteisistä tavoitteista ja päämääristä valtakunnalliseen liikennejärjestelmään ja päätti rahoituksesta viidelle hankkeelle.
16.04.2019
Kulttuurileijonat ruotivat ideoita luolassaan
Ensimmäinen Etelä-Savon kulttuurileijonien luolatapahtuma järjestettiin perjantaina 5.4. Mikkelissä. Rahoitushenkinen tapahtuma, jossa ammattilaiset ruotivat yhdeksän uutta luovaa ideaa, oli ehdottomasti menestys.
05.04.2019
Maakuntauudistus oli sopiva syyllinen
Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen pohtii 4.4. Savon Sanomien Torstaivieras -osiossa nopeita keinoja elinvoiman kehittämiseen. Maakunta- ja sote-uudistuksen hyviä tuloksia ei ole syytä hukata. Keskushallinnon yksityiskohtaisen ohjauksen sijaan on luotava rakentava yhteistyö maakuntien, kuntien ja valtion kesken.
04.04.2019
Itäradoista tulee tulevaisuuden kasvukäytäviä
Itäratoja ei tule nähdä yksinomaan liikennekäytävinä, vaan niillä on isompi merkitys koko Itä- ja Kaakkois-Suomen kehityksen kannalta.
04.04.2019
Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän tiedote 22.3.2019
Yhteistyöryhmä evästi koheesiopolitiikan ja maaseudun kehittämisohjelman valmistelua ja puolsi rahoitusta neljälle hankkeelle, yhteensä noin 1,3 miljoonan euron edestä.
26.03.2019
Tietoliikennealustan rakentamisessa ja vision luonnissa yhteistyö on ratkaisevaa
Etelä-Savo on huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuuden osalta Suomen sisäisessä vertailussa jälkijunassa. Samaan aikaan niin julkisen sektorin palveluiden kuin kaupallisten toimijoidenkin palvelutuotanto siirtyy kasvavassa määrin digitaalisiin kanaviin.
21.03.2019
MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSTIEDOTE 18.03.2019
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 18. maaliskuuta Mikkelissä. Maakuntahallitus keskusteli kokouksessa mm. valtakunnallisen ja maakunnallisen liikennejärjestelmätyön tilanteesta ja maakunta- ja sote-uudistuksen päättyvästä valmistelusta.
18.03.2019
Helsingin Sanomien Kasvava Suomi -liitteessä juttu Etelä-Savosta
Etelä-Savon maakuntaliitto, Miksei Oy, Pieksämäen ja Savonlinnan kaupungit ovat yhteistyössä tehneet artikkelin Helsingin Sanomien liitteessä ilmestyvään Kasvava Suomi -julkaisuun. Artikkeli on nimeltään Ekologiset innovaatiot tuovat kasvua. Se tuo esille erityisesti Etelä-Savossa olevien, maakunnallisten toimijoiden tärkeän työn koko maan elinvoimaisuuden ja taloudellisen kasvun edistämisessä.
14.03.2019
Saimaan maakuntaviesti starttasi sunnuntaina 3.3.2019
Savonlinnan Tanhuvaaran Urheiluopiston laduilla hiihdetyssä viestitapahtumassa yhdistettiin ensimmäisen kerran Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakuntaviestit.
03.03.2019
TIEDOTE 28.2.2019: EU-komissiolta vahva tuki Itä- ja Pohjois-Suomen asemalle EU:n tulevassa koheesiopolitiikassa
Itä- ja Pohjois-Suomen näkemys alueen huomioimisesta tulevassa koheesiopolitiikassa saa komissiolta vahvaa tukea. Komission suosituksen mukaan koheesiopolitiikan rahoituksella tulee vahvistaa innovaatiotoiminnan ja tuottavuuden kasvua ohjelmakaudella 2021-2027 erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa.
28.02.2019
Maakuntahallitus kokoontui 18.2.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 18.2. Mikkelissä. Kokouksessa maakuntahallitus keskusteli väestöennusteesta, myönsi rahoitusta kahteen hankkeeseen ja antoi lausuntoja.
18.02.2019
Maakuntahallitus kokoontui 28.01.2019
Päätösasioina hallituksessa tehtiin yksi rahoituspäätös ja annettiin maakuntaliitolle valtuudet hakea Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta (EAKR) kahteen hankkeeseen.
28.01.2019
TIEDOTE: Nuorten maakunnallinen vaikuttajaryhmä starttaa Etelä-Savossa
Etelä-Savon nuorille avautuu alkuvuodesta uudenlainen mahdollisuus vaikuttaa kotimaakunnan asioihin, kun nuorten maakunnallisen vaikuttajaryhmän toiminta käynnistyy. Ryhmä ottaa kantaa maakunnan ajankohtaisiin asioihin ja maakuntauudistukseen.
18.01.2019
TIEDOTE: Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 hakuprosessi polkaistiin käyntiin!
Itä-Suomen neljän maakunnan liittojen ja keskuskaupunkien sekä Savonlinnan kaupungin edustajat kokoontuivat keskiviikkona 16.1. Savonlinnaan pohtimaan kulttuuripääkaupunkihaun etenemistä ja rahoitusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisee kansallisen kulttuuripääkaupunkihaun keväällä 2019 ja hakuaikaa on noin vuosi.
17.01.2019
MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSTIEDOTE 17.12.2018
Etelä-Savon maakuntahallituksen vuoden 2018 viimeinen kokous pidettiin maanantaina 17.12. Mikkelissä. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti ajankohtaiskatsaukseensa Itä-Suomen maakuntien yhteiset hallitusohjelmatavoitteet, joista sovittiin Itä-Suomen neuvottelukuntien kokouksessa 12.12.2018. Maakunnan tilannetta tarkasteltiin ajankohtaisten tilastojen perusteella. Erityisesti työvoiman saatavuus maakunnan työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin nousi keskusteluun. Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessa Etelä-Savon osaamisstrategian ja antoi lausunnot Valtionvarainministeriölle Heinäveden ja Joroisten kuntien mahdollisen maakuntavaihdoksen aikataulusta sekä lausunnot Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavaehdotuksesta ja Pohjois-Karjalan maakuntakaavaluonnoksesta.
17.12.2018
TIEDOTE: Itä-Suomen neuvottelukunta linjasi yhteiset hallitusohjelmatavoitteet
Itä-Suomen maakunnat Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Kainuu ovat sopineet yhteisistä hallitusohjelmatavoitteista. Itä-Suomessa on paljon potentiaalia, luonnonvaroja ja erityisosaamista. Hallitusohjelmatavoitteissa esitetään toimenpiteitä, joiden avulla mahdollisuudet voidaan hyödyntää maakuntien ja koko Suomen kestävän kasvun hyväksi.
14.12.2018
TIEDOTE: Etelä-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi talousarvion ja toimintasuunnitelman
Etelä-Savon maakuntavaltuusto kokoontui 26.11.2018 Mikkelin kaupungintalolle talousarviokokoukseen. Maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Savon maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2019-2021 sekä talousarvion vuodelle 2019.
26.11.2018
Maakunta palkitsi parhaita imagon rakentajia
Etelä-Savon parhaat -palkinto myönnetään toiminnasta, joka kohentaa merkittävällä tavalla maakunnan yhteishenkeä, identiteettiä tai imagoa. Palkinto annetaan vuosittain 1-3 yritykselle, yhteisölle tai henkilölle. Tämänvuotiset palkinnot jaettiin lauantaina 24.11. Mikkelin teatteriravintola Ilossa järjestetyssä pienimuotoisessa tilaisuudessa.
24.11.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 19.11.2018
Maakuntahallitus puolsi hankkeille rahoitusta yhteensä n. 2,1 miljoonan euron edestä. Lisäksi kokouksessa annettiin lausunnot Etelä-Savon ELY-keskukselle Vt5 tiesuunnitelman muutoksesta ja muutoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta sekä Uudenmaan liitolle lausunto alueen maakuntakaavaluonnoksesta.
20.11.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 22.10.2018
Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti ajankohtaiskatsauksessaan esille maakunnan tuoreimmat väestötiedot. Lisäksi hän kertoi Itä-Suomen neljän maakunnan yhteisestä aikeesta hakea Savonlinnaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Tavoitteena on hakea Savonlinnalle ja ympäröiville alueille kansainvälistä näkyvyyttä, turismia ja monipuolista kulttuuritarjontaa. Seuraavan kerran asiaa käsitellään Itä-Suomen neuvottelukunnan kokouksessa, joka pidetään torstaina 25.10. Helsingissä. Hallitus antoi kokouksessa lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle VR:n rautateiden osto- ja velvoiteliikenteestä ja maa- ja metsätalousministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta kalastuslain muuttamiseksi. Päätösasiana käsiteltiin rahoituksen myöntäminen matkailukohteiden saavutettavuutta ja toimintaedellytyksiä tukevan liikennejärjestelmän kehittämiseen.
22.10.2018
TIEDOTE: Kenelle sinä myöntäisit Etelä-Savon parhaat –palkinnon vuonna 2018?
Etelä-Savo etsii jälleen maakunnan parhaita yhteishengen, identiteetin tai imagon kohentajia. Ehdotuksia ja perustelut Etelä-Savon parhaat -palkinnon 2018 saajaksi voi jättää sähköisesti maakunnan verkkosivuilla!
16.10.2018
TIEDOTE: Savot ja Karjalat suunnittelevat hakevansa Savonlinnaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026
Savonlinna on Itä-Suomen maakuntien yhteinen ehdokas Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026. Saimaa-ilmiö -nimen saanut yhteishanke julkistettiin torstaina 11. lokakuuta Rantasalmella järjestettävässä Itä-Suomi nousuun -kutsuseminaarissa.
11.10.2018
Maakuntahallitus kokoontui 24.9.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantai-iltapäivänä 24.9. Helsingissä. Maakuntahallitus antoi kokouksessaan useita lausuntoja. Lausunto annettiin muun muassa kasvupalveluvirastosta, erityishuoltopiireistä, Vaalijalan kehyssuunnitelmasta ja maanteiden ja rautateiden runkoverkosta. Maakuntahallitus käsitteli myös Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpano- ja rahoitussuunnitelman ja jatkoi keskustelua Heinäveden kaivoshankkeesta.
24.09.2018
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat haluavat Suomen EU-rahoitussaannon maksimointia
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien huippukokous pidettiin Lapissa 30. - 31. elokuuta 2018 teemalla Iskukykyisiä yhdessä. Mukana olivat Lapin lisäksi Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Karjala.
31.08.2018
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen johto kokoontuu Rovaniemelle perinteiseen huippukokoukseen
Maakuntien huippukokous järjestetään tänä vuonna Lapissa 30. - 31. elokuuta 2018 teemalla Iskukykyisiä yhdessä. Mukana ovat Lapin lisäksi Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Karjala. Samaan aikaan yhteistyössä huippukokouksen kanssa linjataan maakuntien yhteisiä kehittämisen kärkiä alueen yhteisessä Elinkeinot murroksessa (ELMO) –pilotissa.
30.08.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 27.8.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantaina 27.8. Mikkelissä syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa. Ajankohtaiskatsauksessa maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti esille Heinäveden kaivoshankkeen. Maakuntauudistuksen tilannekatsauksessa käsiteltiin uudistuksen aikataulumuutos ja sen vaikutukset liiton toimintaan ja talouteen vuosina 2019-2021. Kokouksessa linjattiin maakuntaliiton osallistuminen perusteilla olevaan kolmen maakunnan talous- henkilöstö- ja ICT-hallinnon yhtiöön. Muut päätösasiat liittyivät hankerahoitukseen ja Etelä-Savon vuoden 2018 kylän nimeämiseen.
27.08.2018
Taajamahankkeelle kotisivut
Etelä-Savon ja Varsinais-Suomen liittojen 'Välineitä taajamien elinvoimaisuuteen ja uusiutumiseen'-hankkeen kotisivut on avattu.
07.08.2018
Päämajasymposiumissa puhutti Suomen sisäinen turvallisuus
Mikkelin Päämajasymposiumissa 4.7. keskusteltiin sekä vuoden 1918 tapahtumien seurauksista että tämän päivän sisäisestä turvallisuudesta.
04.07.2018
Päämajasymposium 2018 pohtii Suomen sisäistä turvallisuutta
Kaikelle kansalle avoin ja maksuton Päämajan kesäsymposium järjestetään Konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa. Yhdennentoista Päämajasymposiumin kantavana teemana on Suomen sisäinen turvallisuus.
28.06.2018
Pekka Seleniukselle ja Jarkko Wuoriselle maakuntaneuvoksen arvonimet
Suomen tasavallan presidentti on myöntänyt Pekka Seleniukselle ja Jarkko Wuoriselle maakuntaneuvoksen arvonimet.
27.06.2018
Maakuntaliitossa avoinna viestintäpäällikön tehtävä
Etelä-Savon maakuntaliitto hakee viestintäpäällikköä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.
26.06.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 18.6.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantaina 18.6. Mikkelissä. Ennen kesätaukoa pidetyssä kokouksessa hallitus antoi lausuntoja, valtuutti Etelä-Savon maakuntaliiton hakemaan jatkoaikaa Etelä-Savon ennakointiverkko -hankkeelle ja päätti myöntää rahoitusta neljälle hankkeelle.
18.06.2018
Maakuntavaltuusto käsitteli vuoden 2017 toimintaa ja taloutta
Maakuntavaltuusto kokoontui Mikkelissä 28.5.2018 käsittelemään vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.
28.05.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 21.05.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 21.5. Mikkelissä. Maakuntahallituksen toinen varapuheenjohtaja, Teemu Hirvonen, osallistui viimeistä kertaa Etelä-Savon maakuntahallituksen kokoukseen, sillä uudet työtehtävät vievät hänet pääkaupunkiseudulle. Maakuntahallitus kiittää Hirvosta yhdeksän vuotta kestäneestä hyvästä työstä maakunnan hyväksi!
21.05.2018
Etelä-Savossa on modernin arkkitehtuurin helmiä - selvityksenkin mukaan!
Etelä-Savon maakuntaliitossa on valmistunut FM Laura Vikmanin laatima taustaselvitys maakunnan modernista arkkitehtuurista. Selvitykseen on koottu yhteen valtakunnallisten, maakunnallisten ja paikallisten inventointien tietoja. Inventointi tarkoittaa puolueetonta selvitystä alueen, maiseman ja rakennuskannan kulttuurihistoriallisista arvoista. Inventointia varten tehdään valokuvauksia, maastokäyntejä, haastatteluja, arviointeja, museoarkistoihin perehtymistä ja aineiston kokoamista.
19.03.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 19.2.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 19.2. Mikkelissä. Pitkällä asialistalla oli muun muassa asiaa maakuntauudistuksesta, maakuntaliiton tilinpäätös ja henkilöstöraportti, kuitulaboratorion investoinnit, villiruuan kehittämisen yksikkö, puukaupan huutokauppapalvelu ja hallitukselta pyydetyt lausunnot. Maakuntajohtaja esitteli kokouksen alussa maakunnan työttömyystilanteen. Työttömyystilanne on parantunut viime vuodesta, mutta on silti maan keskiarvoa huonompi. Väestö maakunnan alueella on vähentynyt vuoden aikana merkittävästi. Matkailuun liittyvistä hankkeista keskusteltiin kokouksessa, hankkeiden yhtenä tavoitteena on yöpymisten määrän lisääminen alueella.
19.02.2018
Maakuntahallituksen kokoustiedote 15.01.2018
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 15.1.2018 vuoden ensimmäiseen kokoukseensa. Hallitus keskusteli maakunta- ja sote-uudistuksesta ja päätti kahden AIKO (alueelliset innovaatiot ja kokeilut) -rahoituksen myöntämisestä.
15.01.2018