Maakunnan kehittäminen

ETELÄ-SAVON PARHAAT 2018

Palkintoraati perustelee valintaa seuraavasti:

DeSavo ry on luovien alojen yhdistys, joka on koonnut riveihinsä Etelä-Savon alueen muotoilijoita, käsityöläisiä ja taiteilijoita. DeSavoa ja sen toimijoita yhdistää usko yhdessä tekemisen voimaan. DeSavo ry edistää luovan alan toimijoiden verkostoitumista ja tiedottamista sekä tukee luovien alojen elinkeinoa Etelä-Savon alueella.

DeSavo ry on tarpeellinen, sillä alan toimijat ovat pieniä ja hajallaan ympäri maakuntaa. Toimialueena on Etelä-Savo, mutta yhteistyöverkosto muiden alan yhdistysten kanssa on valtakunnallinen. Yhdistys järjestää tai osallistuu useiden tasokkaiden tapahtumien järjestämiseen alueella. Yhdistys tuo esiin alueen monipuolista osaamista sekä kehittää kaupunkikulttuuria. Yhdistys toimii myös yhteystahona alan toimijoiden, yritysten, yhdistysten ja organisaatioiden välillä ja tekee yhteistyötä muun muassa matkailutoimijoiden kanssa.

DeSavo ry on esimerkillinen dynamo monenlaiselle toiminnalle ja yhteiselle tekemiselle alueen ja sen toimijoiden hyväksi.

Palkintoraati perustelee valintaa seuraavasti:

Saimi Hoyer on esimerkillinen Saimaan ja järviluonnon puolestapuhuja. Saimi Hoyerin toiminnassa kiteytyvät Etelä-Savon maakunnan strategiset kärjet eli metsä, vesi ja ruoka. Hoyer toimii puhtaan järviluonnon ja sen antimien lähettiläänä.

Hotelli Punkaharjun yrittäjänä Hoyer on aktiivisesti vaikuttamassa siihen, että Punkaharju on jälleen erittäin kiinnostava matkailukohde. Saimi Hoyer on saanut koko Etelä-Savoon ja etenkin Savonlinnan ja Punkaharjun matkailuun uutta puhtia tekemällä aluetta tunnetuksi aina ulkomaita myöden.

Saimi Hoyerille on tärkeää Saimaan matkailun kehittäminen sekä yhteistyön voima. Yrittäjyys, läsnäolo, heittäytyminen, rohkeus, positiivisuus ja itsensä kehittäminen ovat sanoja, jotka kuvaavat Saimi Hoyerin toimintaa. Hän on yhteistyön luoja laajalle alueelle ja painottaa, että niin Punkaharjun kuin Saimaankin matkailun kehittämisessä onnistutaan parhaiten, kun kaikki alueen matkailutoimijat tekevät tiivistä yhteistyötä.

Palkintoraati perustelee valintaa seuraavasti:

Puumalan kunta kehittää esimerkillisesti alueen matkailua ja vapaa-ajan asumista. Kehittämistyössä kunta on aktiivinen yhteistyökumppani alueen yhdistystoimijoiden ja yritysten kanssa. Kunta panostaa ja resursoi määrätietoisesti matkailuun ja näkee sen elinvoiman ja hyvinvoinnin lähteenä.

Konkreettiset esimerkit kunnan tekemästä yhteistyöstä alueen yritys- ja yhdistyskentän kanssa ovat Puumalan saaristoreitti ja Norppapolku. Puumalassa on onnistuttu edistämään luontomatkailua ja liikuntaa yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa. Molemmat reitit ovat saaneet runsaasti kiitosta ja myönteistä julkisuutta myös maakunnan ulkopuolella mm. somessa, blogikirjoituksissa ja aikakausilehdissä. Puumalan, Etelä-Savon ja Saimaan matkailumainontaa parhaimmillaan!

Puumala uskoo vahvasti luontomatkailuun ja panostaa Saimaa GeoParkin kehittämiseen. Maakunnan strategiset kärjet metsä, vesi ja ruoka tarjotaan matkailijoille ja vapaa-ajanasukkaille mm. reitistöjen ja niihin kytkeytyvien palveluiden muodossa.