Päätöksenteko ja -tekijät

VIRASTON HENKILÖKUNTA

Maakuntajohtajan esikunta

Pentti Mäkinen

Maakuntajohtaja
050 500 2584
pentti.makinen(at)esavo.fi

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen johtaa maakuntaliiton virastoa Mikonkadulla Mikkelin keskustassa. Hänen alaisuudessaan työskentelee noin 30 henkilöä.

Terhi Venäläinen

maakuntajohtajan sihteeri
044 770 0584
terhi.venalainen(at)esavo.fi

Terhi hoitaa maakuntajohtajan sihteerin tehtävät ja maakuntaliiton johtoryhmän sihteerin tehtävät.

Taina Saahko

va. viestintäpäällikkö
040 632 6132
taina.saahko(at)esavo.fi

Tainan tehtävänä on koordinoida maakuntaliiton viestintätyötä ja osallistua maakuntauudistuksen viestintäryhmän toimintaan.

Aino Salo

Maakunta- ja sote-uudistuksen projektikoordinaattori
040 663 2982
aino.salo(at)esavo.fi

Aino koordinoi maakuntauudistuksen esivalmistelun käytännön järjestelyjä ja viestintää.


Aluekehitysyksikkö

Riitta Koskinen

aluekehitysjohtaja
040 540 5903
riitta.koskinen(at)esavo.fi

Riitta johtaa maakuntaliiton aluekehitysyksikköä. Riitta on maakuntajohtaja Pentti Mäkisen varahenkilö.

Heli Gynther

kehittämispäällikkö (matkailu ja kulttuuri)
040 773 7285
heli.gynther(at)esavo.fi

Helin vastuulla liitossa ovat maakunnan matkailun ja kulttuurin kehittämistehtävät. Heli on aluekehitysjohtaja Riitta Koskisen varahenkilö.

Tomi Heimonen

kehittämispäällikkö (elinkeinoelämä/innovaatiotoiminta)
050 522 8587
tomi.heimonen(at)esavo.fi

Tomi vastaa muun muassa elinkeinoelämän, yritysten toimintaympäristön ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen liittyvistä valmistelutehtävistä. Hän valmistelee myös maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman.

Hanna Kautiainen

ennakointiasiantuntija
044 770 0519
hanna.kautiainen(at)esavo.fi

Hanna työskentelee maakuntaliiton Ennakointiverkko -hankkeessa. Hannan vastuulle kuuluvat ennakointiasiat, muun muassa toimialojen ja työpaikkojen kehitys.

Anne Kokkonen

ennakointiasiantuntija
044 770 0512
anne.kokkonen(at)esavo.fi

Anne työskentelee maakuntaliiton Ennakointiverkko -hankkeessa. Annen vastuulle kuuluvat ennakointiasiat, muun muassa toimialojen ja työpaikkojen kehitys.

Jaana Kokkonen

tilastoasiantuntija
044 770 0574
jaana.kokkonen(at)esavo.fi

Jaana kokoaa tietopalveluaineistoja ja tilastoja maakunnasta. Hänen vastuullaan ovat myös tietojulkaisut.

Jyrki Kuva

ohjelmapäällikkö (maakuntastrategia ja -ohjelma)
040 757 6698
jyrki.kuva(at)esavo.fi

Jyrki vastaa maakunnallisesta ohjelmatyöstä, erityisesti maakuntastrategian ja -ohjelman teosta.
Jyrkin vastuulla ovat myös maaseutuasiat sekä elintarvike- ja metsätalouteen liittyvät asiat.

Teemu Räihä

kehittämispäällikkö (koulutus/tutkimus/ennakointi)
044 770 0571
teemu.raiha(at)esavo.fi

Teemu vastaa tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan kehittämisestä sekä maakuntastrategian valmistelusta.
 

Outi Leppäkangas

ohjelmapäällikkö
044 770 0239
outi.leppakangas(at)esavo.fi

Outi vastaa rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanosta ja koordinoinnista maakuntaliitossa.
Outi toimii myös maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön sihteerinä. 

Eveliina Pekkanen

kehittämispäällikkö (hyvinvointi)
044 770 0591
eveliina.pekkanen(at)esavo.fi

Eveliina vastaa maakuntaliitossa hyvinvointiin liittyvistä asioista sekä niihin liittyvistä kehittämistehtävistä.

Taru Tähti

koordinaattori (hyvinvointia kulttuurista -hanke)
040 704 3861
taru.tahti(at)esavo.fi

Taru vastaa Taiteen edistämiskeskuksen osarahoittaman maakunnallisen Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon -hankkeen toteuttamisesta yhteistyössä eri sidosryhmien ja toimijoiden kanssa.


Aluesuunnitteluyksikkö

Jarmo Vauhkonen

aluesuunnittelujohtaja
040 723 6760
jarmo.vauhkonen(at)esavo.fi

Jarmo johtaa maakuntaliiton aluesuunnitteluyksikköä.

Sanna Poutamo

ympäristöpäällikkö
040 724 9618
sanna.poutamo(at)esavo.fi

Maakuntaliiton ympäristöpäällikkönä Sannan vastuualueenaan ovat selvitykset, jotka liittyvät luonnonsuojeluun, maisema-alueisiin, kulttuuriympäristöön, harjuihin, virkistysalueisiin, pohjavesiin ja soranottoon.

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja Saimaan virkistysalueyhdistys ry ovat myös Sannan työsarkaa.

Sanna on aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkosen varahenkilö.

Janne Nulpponen

kaavoituspäällikkö
0400 977 672
janne.nulpponen(at)esavo.fi

Janne valmistelee liitossa maakuntakaavaa.

Kaavatyössä Jannen vastuulla ovat selvitykset, jotka liittyvät asumiseen, palveluihin, teollisuuteen, matkailuun, loma-asumiseen ja eräisiin erityisalueisiin.

Paikkatiedon hallinta, tietopalvelun ja tiedonhallinnan kehittäminen ja kuntakaavoituksen seuranta ovat myös Jannen työsarkaa.

Marko Tanttu

kehittämispäällikkö
044 770 0488
marko.tanttu(at)esavo.fi

Markon työtehtävät liittyvät maakuntakaavan valmisteluun. Markon vastuulla ovat liikenne, tietoliikenne, energiahuolto, kunnallistekninen huolto ja turvetuotanto sekä niihin liittyvät selvitykset.


Hallinto- ja kehittämisyksikkö

Hanna Makkula

hallinto- ja kehittämisjohtaja
0400 618 489
hanna.makkula(at)esavo.fi

Hanna johtaa maakuntaliiton hallinto- ja kehittämisyksikköä.

Hanna toimii myös maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen sihteerinä.

Sami Sipilä

talousjohtaja, maakuntauudistus
044 770 0577
sami.sipila(at)esavo.fi

Samin tehtävänä on valmistella uuden maakunnan talouspalveluja ja tukea muuta maakuntavalmistelua talouteen liittyvissä asioissa.

Jutta Kiiskinen

talouspäällikkö
044 770 0572
jutta.kiiskinen(at)esavo.fi

Jutta hoitaa maakuntaliiton kirjanpidon. Hän vastaa maksuliikenteestä ja tilinpäätöksestä.

Jutta on hallinto- ja kehittämisjohtaja Hanna Makkulan varahenkilö.

Tuomo Laakso

tietojärjestelmäpäällikkö
044 2841 042
tuomo.laakso(at)esavo.fi

Tietojärjestelmäpäällikön vastuulla ovat maakuntaliiton tietohallinto ja tietojärjestelmät. 

Tiina Hämäläinen

hallintosihteeri
044 770 0490
tiina.hamalainen(at)esavo.fi

Tiina vastaa maakuntaliiton palkanlaskennasta ja hoitaa henkilöstöasioita.

Arja Keinänen

maksatusasiantuntija
044 770 0579
arja.keinanen(at)esavo.fi

Arja hallinnoi ja seuraa maakunnan kehittämisrahahankkeita ja EU:n tavoiteohjelmahankkeita. Hän tekee myös hankkeille ns. paikanpäällätarkastuksia.

Arja hoitaa maakunnan kehittämisrahan ja EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa.

Kirsi Kovanen

virastoemäntä
044 770 0575
kirsi.kovanen(at)esavo.fi

Kirsi hoitaa maakuntaliiton kokoustarjoilut ja pitää viraston tilat puhtaina.

Marjut Laitinen

maksatusasiantuntija
044 770 0576
marjut.laitinen(at)esavo.fi

Marjut hallinnoi ja seuraa maakunnan kehittämisrahahankkeita ja EU:n tavoiteohjelmahankkeita. Hän tekee myös hankkeille ns. paikanpäällätarkastuksia.

Marjut hoitaa maakunnan kehittämisrahan ja EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa.

Kirsi-Maaria Piispanen

maksatusasiantuntija
044 770 0578
kirsi-maaria.piispanen(at)esavo.fi

Kirsi-Maaria hallinnoi ja seuraa maakunnan kehittämisrahahankkeita ja EU:n tavoiteohjelmahankkeita. Hän tekee myös hankkeille ns. paikanpäällätarkastuksia.

Kirsi-Maaria hoitaa maakunnan kehittämisrahan ja EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa.

Raili Repo

tiedonhallinnan asiantuntija
044 770 0518
raili.repo(at)esavo.fi

Raili suunnittelee graafisen ilmeen maakuntaliiton julkaisuille ja toteuttaa julkaisut.

Hän vastaa myös liiton arkistotoimesta ja asianhallinnasta sekä kuvarekisteristä ja muun muassa kuvien lainauksesta ulkopuolisille.

Tanja Valanta

hallintosihteeri
044 770 0580
tanja.valanta(at)esavo.fi

Tanja hoitaa erilaisia asiakaspalvelutehtäviä. Hän käsittelee liiton postit, kirjaa asiakirjat niiden hallintajärjestelmään ja tekee yleisiä toimistotehtäviä.

Tanjalta saa pöytäkirjaotteet liiton päättävien elinten kokouksista. Hän huolehtii myös liiton matka- ja kokousjärjestelyistä.

Viraston henkilökunnalla on käytössä Skype For Business/Lync- viestintäsovellus, kokouskutsut: etunimi.sukunimi@esavo.fi