Maakunnan kehittäminen

ELINKEINOPOLITIIKKA

Elinkeinoelämän edellytysten kehittäminen

Etelä-Savo on Suomen yrittäjyysintensiivisintä aluetta. Maakunnan elinkeinoelämän luontaisia vahvuuksia ovat puhtaat vedet ja metsä, ruokaturvallisuuteen erikoistunut elintarviketalous (luomu) sekä pääkaupunkiseudun ja Pietarin metropolin läheisyys. Maakunnan strategisten kärkien Metsän-Veden-Ruuan osalta erityisesti biotalouden innovaatiot, palveluinnovaatiot ja erikoistunut matkailu tarjoavat kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia yrityksille. Väestökehityksen myötä maakunnassa tapahtuu lähivuosina mittava työvoiman uusiutuminen, joka avaa runsaasti työpaikkoja eri toimialojen työntekijöille sekä mahdollisuuksia uusille yrittäjille jo olemassa olevien yritysten jatkajina tai uusien yritysten perustajina.

Maakuntaliiton tavoitteena on parantaa Etelä-Savon yritystoiminnan edellytyksiä vastata toimintaympäristön muutoksiin sekä vahvistaa yritysten kilpailukykyä, uusiutumista ja kasvua. Maakuntaliitto kehittää elinkeinoelämän rakenteita yritysten ja työpaikkojen luomiseksi ja turvaamiseksi.

Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Tomi Heimonen,
puh. 050 522 8587.

Uutta liiketoimintaa biotalouteen

Biotalous pohjautuu uusiutuviin luonnonvaroihin ja uusiin toimintamalleihin, joissa luonnonvaroja käytetään monipuolisesti ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Biotalous pohjautuu uusiutuviin luonnonvaroihin ja uusiin toimintamalleihin, joissa luonnonvaroja käytetään monipuolisesti ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen.

Runsaiden luonnonvarojen ja biomassojen hyödyntämiseen liittyvän laaja-alaisen osaamisen ansiosta Etelä-Savolla on hyvät lähtökohdat biotalouden edelläkävijyyteen Suomessa. Maakunnan kannalta on tärkeää hyödyntää kilpailuetuamme, mennä mukaan kasvun imuun, saada nopeasti aikaan uutta yritystoimintaa sekä korkean lisäarvon tuotteita ja palveluita.