Maakunnan kehittäminen

HYVINVOINTI

Hyvinvoinnin kehittäminen

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on maakuntaliiton  keskeinen tehtävä.  Maakuntaliiton tavoitteena on että Saimaa ja Etelä-Savo tunnetaan asukkaiden ja vapaa-ajanviettäjien hyvinvoinnin huippualueena sekä yhteisöllisyyden ja paikallislähtöisen hyvinvoinnin kehittämisen kokeilu- ja mallialueena, myös kansainvälisesti. Hyvinvointia edistetään ennakoivasti vahvistamalla ihmisten aktiivista osallistumista ja toimijuutta sekä sujuvoittamalla ihmisten arkea. Hyvinvointi Etelä-Savossa nähdään turvallisena elinympäristönä ja hyvänä elämänlaatuna, jossa on saatavilla monipuolisia palveluita. Etelä-Savossa tehdään hyvinvointialan kehittämistyötä kumppanuuspöytäperiaatteella yhdessä tärkeimpien sidosryhmien kanssa.

Kulttuurin hyvinvointivaikutukset on tiedostettu ja tunnustettu maakunnassa laajasti. Etelä-Savosta halutaankin kehittää kulttuurihyvinvoinnin edelläkävijä. Prosessin tukemiseksi on tehty osallistavalla prosessilla maakunnallinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma vuosille 2019-2021. Tutustu kulttuurihyvinvointisuunnitelmaan ja sen toimeenpanoon tästä: https://www.esavo.fi/kulttuurihyvinvointi.

Lisätietoja antaa: 

Kehittämispäällikkö Eveliina Pekkanen,  044 770 0591, eveliina.pekkanen@esavo.fi