ETELÄ-SAVO – SAIMAAN MAAKUNTA
LUO KASVUNSA KOLMELLE KÄRJELLE

Strategia 2030 - Kärkivalinnat

STRATEGIAN
KÄRKIVALINNAT

Luonnonvaroja kestävästi käyttävä Etelä-Savo 

Etelä-Savo on Järvi-Suomen sydän: 25 % pinta-alasta on vettä ja vesistöt ovat lähes kauttaaltaan laadultaan erinomaisia tai hyviä. Euroopan neljänneksi suurin järvi – Saimaa – sijoittuu pääosin Etelä-Savoon ja alueen erikoisuuksiin kuuluu myös saimaannorppa, yksi maailman uhanalaisimmista hylkeistä, jonka kanta on ilahduttavasti kasvanut. Ainutlaatuinen luonto- ja kulttuuriympäristö luo pohjan niin viihtyisälle elinympäristölle kuin matkailun kansainvälistämiselle. 

Etelä-Savon metsien kasvu on parhainta koko Suomessa. Terveet, runsaat ja luonnoltaan monimuotoiset metsät mahdollistavat niiden kasvavan ja monipuolisen käytön sekä ekosysteemipalvelut. Metsien luomusertifiointi on toteutunut laajasti. Monipuolinen maatalous tuottaa marjoja, kasvihuonetuotteita ja luomulihaa ja – viljaakin. 

Etelä-Savo haluaa pitää huolta luonnonvaroistaan ja käyttää niitä kestävästi. Metsiä hoidetaan kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti. Ruuantuotannossa panostetaan monipuolisuuteen ja luomuun. Maakunnassa energiaa tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. Kiertotalouden keinoin vähennetään raaka-aineiden hukkakäyttöä tuotannossa ja maa- ja metsätalouden vesistöpäästöjä pienennetään määrätietoisesti. Lisäksi pohjavesien laadusta huolehditaan ohjaamalla sille vaaraa aiheuttavien toimintojen sijoittumista johdonmukaisesti. Vuonna 2030 Etelä-Savo on kansainvälisesti tunnettu järvi-, kulttuuri-, ruoka ja luontomatkailualue. 
Etelä-Savo - Saimaan maakunta | Strategia 2030