Tietopalvelu

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava sai lopullisen sinetin

Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi hyväksymispäätöksestä tehdyn valituksen marraskuun 8. päivä antamassaan päätöksessään, eikä tästä enää jatkovalitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Näinollen Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava sai lainvoiman vuosi maakuntavaltuuston 12.12.2016 tekemän hyväksymispäätöksen jälkeen.

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan kaava oli laadittu lain mukaisesti niin sisältönsä kuin prosessinsakin osalta. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpposen mukaan hallinto-oikeuden päätös oli odotettu.

- Katsoimme, ettei valituksella ole menestymisen mahdollisuuksia, joten käytimme maaliskuussa mahdollisuutta määrätä kaavan tulemaan voimaan jo ennen kuin hallinto-oikeus oli antanut päätöksensä, kertoo Nulpponen.

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava onkin ollut maakuntahallituksen maaliskuisesta päätöksestä saakka voimassa ja nyt päättynyt oikeuskäsittely sinetöi kaavan lainvoimaisuuden.

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavassa päivitettiin voimassaolevia maakuntakaavojen eri maankäyttömuotojen osalta. Suurimmat muutokset tehtiin turvetuotannon, vähittäiskaupan ja kulttuuriympäristöjen ohjaamisen osalta.

Lisätietoja: www.esavo.fi/kaavat

Sisällysluettelo