Tietopalvelu

Yhteistyö Euroopan ulkorajalla käynnistyy

Suomen ja Venäjän välillä sekä Pohjoiskalotin alueella toteutettavien rajat ylittävien yhteistyöohjelmien Kaakkois-Suomi - Venäjän, Kolarcticin ja Karelian toiminta käynnistyy 1. lokakuuta 2018. Rajat ylittävien yhteistyöohjelmien lyhenteet ENI ja CBC tulevat englanninkielisistä termeistä European ENI Neighbourhood Instrument, joka tarkoittaa Euroopan naapuruusinstrumenttia 2014-2020 ja CBC Cross Border Co-operation eli suomeksi rajat ylittävä yhteistyö.

Kuva on otettu 20.2.2018 Pietarissa pidetyssä hakijatyöpajassa

- ENI CBC –ohjelmien rahoitussopimusten hyväksymisprosessi on saatu päätökseen ja kaikki on vihdoinkin valmista ohjelmien toimeenpanon käynnistämiselle. Venäjän duuma hyväksyi Kolarctic, Karelia ja Kaakkois-Suomi – Venäjä -ohjelmien rahoitussopimuksia koskevat lait heinäkuun lopulla 2018 ja presidentti Putin on vahvistanut lait allekirjoituksellaan elokuun alussa 2018. Venäjä on elokuussa 2018 ilmoittanut myös Euroopan unionin komissiolle rahoitussopimusten voimaansaattamiseen liittyvien kansallisten toimenpiteiden loppuunsaattamisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että rahoitussopimukset tulevat voimaan lokakuun alusta 2018 ja näin ollen ohjelmien hanketoiminta voidaan käynnistää, kertoo aikataulusta työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen.

Ohjelmat tukevat mm. toimintaa, jolla parannetaan alueiden saavutettavuutta, ympäristönsuojelua sekä yritysten toimintaedellytyksiä. Turvallisuus ja sujuvan liikkumisen kehittäminen sekä rajanylityspaikoilla että vesistöalueilla ovat yhteistyöteemoja jokaisessa ohjelmassa. Teemojen mukaisia hankkeita toteutetaan kehittämällä ja edistämällä myös maiden ja alueiden välistä yhteistyötä kulttuurin, koulutuksen ja tutkimuksen aloilla.

- Etelä-Savon osalta odotamme useiden hankkeiden käynnistymistä tämän vuoden aikana, toteaa elinkeinoelämän ja innovaatiotoiminnan kehittämispäällikkö Tomi Heimonen Etelä-Savon maakuntaliitosta. CBC-ohjelman ensimmäiseltä kolmelta kierrokselta hyväksytyt hankkeet ovat painottuneet elinkeinotoiminnan, matkailun, kulttuurin, koulutuksen ja osaamisen kehittämiseen. Työtä tehdään yhteistyössä venäläisten partnereiden kanssa. Hankehakijoiden kannalta Venäjän duuman ohjelman rahoitussopimuksen ratifioinnin viivästyminen on kuitenkin tarkoittanut hyväksyttyjen hankkeiden käynnistymisen pitkää odottamista, harmittelee Heimonen.

Ohjelmista voi vielä hakea rahoitusta uusille hankeideoille. Viimeiset rahoitushaut järjestetään 2019. Lisätietoa myönteisen rahoituspäätöksen saaneista hankkeista sekä haettavissa olevasta rahoituksesta julkaistaan ohjelmien kotisivuilla:

  • Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC: http://www.sefrcbc.fi/fi
  • Kolarctic CBC: https://kolarctic.info/
  • Karelia CBC: http://www.kareliacbc.fi/fi

Lisätietoa: Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584

SISÄLLYSLUETTELO