Tietopalvelu

Kulttuuria hoivakoteihin -pilotti Linnalan opistossa

Savonlinnan Linnalan opisto koulutti vapaaehtoisia ohjaamaan yhteislaulua hoivakotien asukkaille Kulttuuria hoivakoteihin -pilotissa. Tavoitteena oli luoda uusi toimintamalli, jonka avulla kansalaisopisto ja palvelukodit voivat yhdessä houkutella vapaaehtoisia mukaan toimintaansa. Pilotti alkoi syksyllä 2017 ja päättyi keväällä 2018.

Kuvateksti

Miten pilotti toteutettiin?

Syyskausi 2017 painottui koulutukseen: musiikinopettaja kokosi ryhmän, johon kuului noin 20 peruslaulutaitoista henkilöä. Koulutuksessa harjoiteltiin esilaulamaan säestyksetöntä yhteislaulua ja koottiin kahdeksan palvelukoteihin soveltuvaa laulupakettia. Koulutuksessa käytiin läpi monia hoivakotikäynteihin ja laulattamiseen liittyviä asioita, muun muassa muistisairaan kohtaamista, laitoshygieniaa ja -käyttäytymistä. Ryhmä teki yhteistyötä viiden savonlinnalaisen palvelutalon – Rosina, Karpalo, Aapeli, Villa Olavi ja Villa Saimaa – sekä Linnalan Seniorikeskuksen kanssa. Syksyllä ryhmä vieraili useamman kerran palvelutaloissa ja kouluttaja oli mukana hoivakotikäynneillä. Kevätkaudella ryhmä vieraili hoivakodeissa itsenäisemmin.  

Millaisia kokemuksia pilottiryhmä sai?

Ryhmäläisten kokemusten mukaan laulamisen hyviä vaikutuksia tuli näkyviin jokaisessa laulutuokiossa; ikääntyneet virkistyivät ja aktivoituivat, he ottivat enemmän yhteyttä toisiin asukkaisiin ja ilmaisivat tunteitaan näkyvämmin. Kaikki asukkaat eivät pystyneet enää laulamaan, mutta osallistuivat katseellaan tai pienin liikkein. Ryhmäläiset puolestaan rohkaistuivat ottamaan kontaktia asukkaisiin myös koskettamalla ja juttelemalla sekä tulivat selvästi tietoisiksi toiminnan merkityksellisyydestä hoivakotien asukkaiden hyvinvoinnin kannalta.

Entä mitä mieltä hoitohenkilökunta oli?

Hoitohenkilökunta oli toiminnassa mukana vaihtelevasti ja hoivakodit olivat tässä suhteessa erilaisia. Joissakin paikoissa toiminta oli hyvin organisoitua, joissakin tieto ei kulkenut riittävästi. Hoitohenkilökunnan palaute lauluryhmän toiminnasta oli kaikissa paikoissa kuitenkin kiittävää: He näkivät laulamisen tuovan selkeästi positiivisen muutoksen asukkaiden käyttäytymisessä ja toivoivat siksi jatkoa ryhmän toiminnalle. 

Millaista jatkoa on suunnitteilla?

Pilotissa saatiin tärkeää kokemusta kansalaisopiston ja palvelukotien välisen vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä. Pilotin aikana ei kuitenkaan vielä löytynyt vastuuhenkilöitä, jotka olisivat jatkossa ottaneet hoitaakseen käytännön järjestelyt sekä vapaaehtoisten sitouttamisen. Syksyllä 2018 toiminnan kehittäminen jatkuu Setlementtiliitolta saadulla avustuksella, jonka turvin haetaan ratkaisuja vastuun jakamiseen ja vapaaehtoisten tukemiseen yhteistyössä palvelukotien kanssa.

Kysymyksiin vastasi koordinaattori Taru Tähti Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon -hankkeesta.

Kulttuuria hoivakoteihin -pilotti toteutettiin osana Etelä-Savon maakuntaliiton koordinoimaa Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon -hanketta (https://www.esavo.fi/hyvinvointia-kulttuurista-etela-savoon). Hanketta rahoittaa Taiteen edistämiskeskus ja se on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Prosenttitaiteen periaatteen laajentamisen kärkihanketta (https://minedu.fi/prosenttiperiaate).

Lue lisää Kulttuuria hoivakoteihin -pilotista: TÄSTÄ
Lisätietoja: Musiikin pääopettaja Maija Keskinen, puh.044 351 1821, maija.keskinen(at)linnala.fi ja koordinaattori Taru Tähti, puh. 040 704 3861, taru.tahti(at)savo.fi

SISÄLLYSLUETTELO