Tietopalvelu

Maakuntien yhteistyöryhmät ovat jatkossa vahvoja sidosryhmäfoorumeita

Maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä maakunnat joutuvat pohtimaan sidosryhmäyhteistyön koko kuvaa ja eri toimialojen yhteistyötarpeita. Nykyisellään maakunnissa toimii maakunnan yhteistyöryhmä (MYR), joka on ainutlaatuinen maakunnan keskeisistä toimijoista muodostuva joukko. Maakunnan alueen kehittämisen kannalta keskeiset tahot ovat edustettuina. Jäsenistä kolmasosa edustaa maakuntahallintoa eli kuntasektoria, toinen kolmannes ohjelmia rahoittavia valtion viranomaisia sekä valtionhallintoon kuuluvia organisaatioita ja viimeiseen kolmannekseen kuuluvat keskeisimmät etujärjestöt.

Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien yhteistyöryhmien kokous oli elokuussa

Maakunnan yhteistyöryhmän nykyiset tehtävät

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman (TOPSU), jossa määritellään kehittämislinjaukset sekä miten vuosittainen EU:n ja valtion rahoitus ohjataan rahoittajaviranomaisten kautta maakunnan kehittämiseen. Lisäksi yhteistyöryhmä käsittelee maakunnan merkittävimmät hankkeet ja tärkeimmät uudet avaukset. EU:n rakennerahastopolitiikan ja kansallisten aluekehitysvarojen yhteensovitus on myös yksi MYR:in tärkeä tehtävä.

Maakunnan yhteistyöryhmän tulevaisuus

Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien yhteistyöryhmät kokoontuivat 16.8.2018 ensimmäistä kertaa yhteiseen tilaisuuteen teemalla Maakuntien yhteistyöryhmien tulevaisuus 2020+. Punkaharjulla Suomen Metsämuseo Lustossa pidetyssä tilaisuudessa keskusteltiin 70 hengen joukolla maakuntauudistuksesta, rakennerahasto-ohjelman arvioinnista sekä vuosien 2021-2027 EU:n ohjelmakauden rahoituksesta.

Rooli maakunnan elinvoiman edistämisessä

Itä-Suomen maakuntien yhteistyöryhmien näkemyksen mukaan MYR:ien roolia maakunnan elinvoiman edistämisessä on vahvistettava maakuntauudistuksen valmistelussa. Uusi alueiden kehittämistä ja kasvupalveluja koskeva lakiesitys mahdollistaa sen, että maakunnat voivat itse määrittää tarkemmin MYR:n tehtävät ja roolin uuden maakunnan päätöksenteossa. Lopputulokseen vaikuttaa maakunnan elinvoimatehtävien päätöksentekomenettelyjen ja sidosryhmäyhteistyön kokonaisuus.  Maakunnat ovat kuitenkin erilaisia, ja niiden organisoitumisessa ja yhteistyössä on nyt ja tulevaisuudessa erilaisia toimintamalleja. 

Lisätietoja: Etelä-Savon maakuntaliitto, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, 040 540 5903
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, maakuntajohtaja Risto Poutiainen, 040 546 9649
Pohjois-Savon liitto, aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa, 044 714 2620

SISÄLLYSLUETTELO