Tietopalvelu

Päätöksentekoon osallistuminen tehdään helpoksi Etelä-Savossa


Osallisuusseminaarissa 29.11. tarkasteltiin osallisuutta monesta eri näkökulmasta.
 

Oletko jo kyllästynyt sanahelinään osallisuudesta? On totta, että osallisuus sanana esiintyy tiuhaan monessa yhteydessä. Sen merkitystä ja aidon osallisuuden toteutumista voidaan tulkita monella tavalla. Osallisuus on osattava ottaa osaksi meidän eteläsavolaisten elämää ja toimintaa. Ja osallisuuden edistäminen on tärkeää. Omaakin sydäntäni lähellä tämä asia on työskennellessäni osallisuutta koordinoivassa roolissa maakuntauudistuksen valmistelussa.

Osallisuusohjelma

Etelä-Savossa osallisuuden eteen työskentely on saanut pontta maakuntauudistukseen kytkeytyvästä osallisuusohjelman suunnittelusta. Lainsäädäntö on jo aiemmin ohjannut meitä julkisella puolella työskenteleviä osallistamaan ja kuulemaan kansalaisia. Asukkaita ja asiakkaita ja kansalaisia on osallistettu sekä kunnissa että tulevaan maakuntaan menevissä organisaatioissa. 

Tietyt rakenteet varmistavat sen, ettei osallisuuden edistäminen jää vain kauniiksi sanoiksi. Siksi tarvitaan osallisuusohjelma. Lisäksi tarvitaan uudenlaisia kumppanuuksia, asennemuutosta, osallisuuden johtamista ja uudenlaista osaamista.

Maakunta- ja sote-uudistuksen demokratia- ja osallisuusverkosto kokoontui 18.2.2019 ottamaan kantaa maakuntauudistuksen valmistelun jatkamiseen. Maakuntien osallisuusvalmistelussa on käynyt selkeästi ilmi, että palveluita ja toimintaa on tarvetta uudistaa. Valmistelua varten on tähän mennessä koottu tietoa ja ymmärrystä tuhansilta asukkailta, asiakkailta, järjestöiltä, yrityksiltä ja henkilöstöltä. Tieto ei muutu muutamassa kuukaudessa, vaan se hyödyttää jatkovalmistelua. Hyvin tehty osallisuustyö lisää luottamusta valmisteluun ja päätöksentekoon. 

Järjestöt

Osallisuuden asialla ovat merkittävällä tavalla myös järjestöt, kuten aiemmassa kappaleessa todettiin. Osallisuusohjelman edetessä myös eteläsavolaiset järjestöt ovat järjestäytymässä tiiviimmin. Tekeillä on järjestöstrategia sekä perusteilla on monialainen järjestöneuvottelukunta, jonka perustamisesta ja valmistelutyön jatkumisesta Etelä-Savon maakuntahallitus päätti kokouksessaan 18.2.2019.

Prosessia vetää Järjestö 2.00 – järjestöt muutoksessa-hanke. Myös tämän asian eteneminen nähdään tärkeänä riippumatta siitä, miten maakuntauudistus etenee. Järjestöt ovat merkittävä tekijä kansalaisten äänen kuulemisessa.

Nuoret vaikuttajat

Hyvässä vauhdissa ollaan Etelä-Savossa myös  nuorten vaikuttamisessa. Maakunnallinen nuorten vaikuttajaryhmä saadaan kasaan tämän kuun aikana ja toiminnan muotoon tulevaisuudessa  saavat tietenkin nuoret itse vaikuttaa. Nuorten vaikuttaminen ja nuorten äänen esiintuominen on ymmärretty  maakunnan osallisuuden edistämisen kannalta elintärkeiksi asioiksi.

Tätä samaa viestiä toi onnistunut Etelä-Savon nuorten maakuntapäivä, jossa nuorista, nuorten kanssa työskentelevistä ja päättäjistä koostunut lähes sadan hengen osallistujajoukko paneutuivat nuorten näkökulmiin. Nuorten vaikuttamistoiminnan hyvä alku viedään maaliin, huolimatta siitä, mihin maakuntauudistuksessa tällä vaalikaudella edetään.

Teemaryhmät

Kevään aikana osallisuustyötä tehdään pienehköissä teemaryhmissä, jotka pääosin kasattiin viime vuoden marraskuun osallisuusseminaariin osallistuneiden kiinnostuksen perusteella. Prosessista ja ryhmien kokoonpanoista tiedotetaan maakuntauudistuksen nettisivuilla, jonne osallisuuteen liittyvät asiat ovat saaneet oman ”lokeronsa” sekä seuraavassa maakuntauudistuksen uutiskirjeessä. Viestinnän ja osallisuuden liittoa ei voi liikaa korostaa. Tiedonkulku onnistuessaan luo pohjan laajalle osallisuuden edistämiselle.

Kuulemisesta kumppanuuteen-periaate ja verkostomainen työskentely  ohjaavat prosessia. Osallisuutta ei voida synnyttää pelkästään ns. virkamiestyönä. Meillä Etelä-Savossa on aito tahtotila saada aikaan näennäisdemokratian sijaan aitoa osallisuutta ja osallistumista.

Eveliina Pekkanen
Maakunta- ja sote-uudistuksen osallisuuskoordinaattori
Kehittämispäällikkö (hyvinvointi)

Lisätietoja: Eveliina Pekkanen, puh. 044 770 0591, eveliina.pekkanen(at)esavo.fi

SISÄLLYSLUETTELO