Tietopalvelu

Etelä-Savossa aloittaa nuorten nimetty vaikuttajaryhmä

Haku Etelä-Savon nuorten nimettyyn vaikuttajaryhmään on päättynyt. Ryhmä tulee koostumaan kuntien nuorisovaltuustoista tai vastaavista vaikuttajaryhmistä nimetyistä jäsenistä ja varajäsenistä sekä yhdeksästä avoimelle paikalla hakeneesta nuoresta.

Hakemuksia avoimille paikoille tuli yhteensä 13. Maaliskuun aikana kunnista nimetyt nuoret kokoontuvat käsittelemään hakemukset nimettöminä ja valitsevat jäsenet vapaille paikoille. Kaikista kunnista ei nimetty edustajia. Heille paikat pidetään varattuina ja ovat kauden aikana täytettävissä.

Etelä-Savon nuorten maakuntapäivässä 18.2. maanantaina tilaisuuteen osallistuneilta nuorilta kysyttiin, mitkä ovat heidän mielestään koottavan maakunnallisen nuorten vaikuttajaryhmän tärkeimmät tehtävät. Keskustelussa nousivat esille muun muassa me-hengen luominen eteläsavolaisille nuorille, nuorten äänen esiin saaminen päätöksenteossa ja eri kunnissa asuvien nuorten yhteistyön lisääminen.

Kevään aikana nimetty ryhmä järjestäytyy, valitsee itselleen nimen ja luo toiminnalleen raamit sekä tavoitteet. Rinnalla jatkuvat Etelä-Savon nuoret vaikuttajat avoimet tapaamiset, joihin voi osallistua kuka tahansa vaikuttamisesta kiinnostunut nuori.

Lisätietoja: Nuorten osallisuuskoordinaattori Terhi Venäläinen, puh.040 655 9793 terhi.venalainen(at)esavo.fi

SISÄLLYSLUETTELO