Tietopalvelu

Haku maakunnan järjestöneuvottelukuntaan aukeaa keväällä

Maakuntahallitus hyväksyi 18.2.2019 Etelä-Savon järjestöneuvottelukunnan perustamisen ja toimintasäännön keskeiset periaatteet. Esitys järjestöneuvottelukunnasta valmisteltiin yhdessä sote- ja muiden yhteistyöjärjestöjen sekä maakunnan tasolla toimivien yhdistysten kanssa.

Järjestöneuvottelukunta toimii maakunnan alueen yhdistysten ja järjestöjen monialaisena yhteistyöelimenä. Sen tehtävänä on ylläpitää vuoropuhelua yhdistysten ja maakunnan välillä maakunta- ja soteuudistuksen valmistelussa sekä vaikuttaa hyvinvointia ja terveyttä edistävään työhön.

Järjestöneuvottelukunnan 18 jäsentä ja 18 varajäsentä edustavat laaja-alaisesti maakunnan yhdistyksiä järjestötahoittain. Kokoonpanossa on tärkeää, että jäsenet tulevat kattavasti koko Etelä-Savon alueelta ja että tasa-arvolain velvoitteet täyttyvät. Järjestötahojen edustajat valitaan julkisen haun kautta.

Järjestöneuvottelukunnasta ja hakumenettelystä viestitään lähiaikoina maakunnan yhdistyksille. Heitä kutsutaan maalis-huhtikuussa järjestettäviin infotilaisuuksiin, joissa käsitellään järjestöneuvottelukunnan tehtävät sekä jäseneksi hakeutuminen. Jäsenehdokkaiksi toivotaan sekä yhdistysten työntekijöitä että vapaaehtoisia. Hakulomakkeen voi täyttää joko paperisena tai sähköisenä.


Järjestöstrategiatilaisuus kokosi Juvalle tammikuun lopussa runsaasti yhteistyöstä kiinnostuneita toimijoita.

Vuosi sitten polkaistiin käyntiin maakunnallisen järjestöstrategian valmistelu. Järjestöstrategia on keskeisessä roolissa yhdistysten kiinnittymisessä maakuntaan. Työskentely yhdistystoimijoiden kanssa jatkuu keväällä. Jatkopohdinnan teemoja ovat erityisesti yhdistysten välinen yhteistyö sekä yhteistyö maakunnan ja myös kuntien kanssa.

Työskentelyn anti tiivistetään eteläsavolaisten yhdistysten yhteiseksi tulevaisuuden tahotilaksi ja toimiksi, joita sen toteuttaminen edellyttää. Järjestöstrategian hiominen päättyy Juvalla Partalan Kuninkaankartanossa 4.6.2019 järjestettävään päätöstilaisuuteen.

Järjestö 2.0 Etelä-Savo -hanke huolehtii, että eteläsavolaiset hyvinvointi- ja sote-alan yhdistykset ovat mukana uudistuksen valmistelussa. STEA-rahoitteisen Järjestö 2.0 ohjelman turvin jokaisessa maakunnassa toimii oma hanke vuosina 2017-20.

Lisätietoja: hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström, puh. 044 770 0491, anita.hahl-weckstrom(at)eshy.fi

SISÄLLYSLUETTELO